Projektleder for Kommunens SAPA-projekt - Kenneth Møller

Report
SAPA KOMMUNENETVÆRK
OM KOMMUNERNES ORGANISERING
KMJ, 6. og 7. oktober 2014
Hvem er ansvarlig for kommunens
monopolbrud ift. KMD Sag?
Hvem ligger vågen om natten?
Hvem får udbetalt bonus når succes?
Hvem bliver fyret når fiasko?
SAPA-kontaktpersonen?
It-chefen?
Kommunaldirektøren?
KOMBIT?
Nej: Kommunens SAPA-projektleder!
HVORFOR EN
PROJEKTLEDER?
SAPA er ikke blot et it-projekt
Ibrugtagning af SAPA it-system… er kun en lille del af SAPAprojektet – også for kommunerne.
Kommunen skal også:
•
•
•
•
•
•
Indkøbe nyt it-system/nye licenser.
Migrere brugere og sager.
Indkøbe snitflader.
Rydde op i kildesystemer.
Implementere Støttesystemer (eller samarbejde med kollega).
Håndtere det løbende samarbejde med både KOMBIT,
systemleverandøren, monopolbrudsprogrammet, de andre
monopolbrudsprojekter – og måske andre kommuner.
Derfor skal der udpeges en projektleder
HVORDAN
PROJEKTORGANISERING?
Organisering omkring SAPA-projektet i
kommunerne
Hovedbudskaberne omkring organisering:
• Ja, det er et projekt! Så der er behov for projektorganisering.
• Udpeget SAPA-Projektleder (den rette profil, fx ESDH-PL’eren)
• Forretningsorienteret styregruppe (fx økonomidirektør, it-chef,
borgerservice-chef, direktør/chef for/fra socialforvaltningen,
chef fra beskæftigelsesområdet
• Udførende projektgruppe (fx tekniker/it-arkitekt, systemejer,
digitaliseringskonsulent, fagspecialist og superbruger)
• Ad hoc inddragelse (fx jurist, kontraktholdere, andre
forretningschefer)
PROJEKTLEDERENS
ANSVAR?
SAPA projektlederens ansvar
SAPA-projektlederens ansvar
• Indgang for kommunikation til/fra KOMBIT
• Læse alt SAPA-materiale
• Følge med på hjemmesiden
• Deltage i netværksmøder
• Ansvarlig for at opgaver planlægges, igangsættes og færdiggøres
• Andre personer kan være udførende
• Fx: Ud af KMD Sag & Systemer, kontrakter og snitflader
• Fx: Ind i SAPA - organisatorisk
• Modtage opgaver gennem KOMBITs opfølgningsværktøj
• Afgive status til KOMBIT
PROJEKTLEDERENS
KOMPETENCER
SAPA-projektlederen – kompetencer (I/II)
Generelt:
SAPA:
- Uddannelse og erfaring som projektleder.
- Særlig erfaring med komplekse projekter.
Generelt:
- Erfaring med kommunikation, samarbejde og
interessenthåndtering.
- Særlig fokus på håndtering af et komplekst
interessentbillede og nye samarbejdsstrukturer.
SAPA:
Generelt:
SAPA:
- Evt. erfaring med at indgå i et program.
- Særligt fokus på tværgående samarbejde med
de øvrige monopolbrudsprojekter.
SAPA-projektlederen – kompetencer (II/II)
Generelt:
SAPA:
Generelt:
SAPA:
- Viden om strategier, politikker og arbejdsgange i
kommunen.
- Kendskab til og netværk i organisationen,
- Viden om sagsbehandleres arbejdsgange ift.
tværgående overblik og advis og
- Indsigt i kommunens sags- og dokumentstrategi.
- Erfaring med anskaffelse af nye it-systemer,
forhandling og leverandørsamarbejde.
- Erfaring med udbud, SKI-indkøb,
genforhandlinger, licensudvidelser
og tilkøb af ekstra funktionalitet.
PROJEKTLEDERENS
OPGAVER
HVAD SÅ NU?
Kommunikation og samarbejde med KOMBIT
Organisatorisk opmærksomhed
• Vis disse slides til din chef (og til it-chefen) allerede i morgen
Kontakter og suppleanter
• FØR: 1 SAPA-kontaktperson = NU: SAPA-Projektlederen
• 1-2 SAPA-suppleant(er) = Fx digitaliseringskonsulent, systemejer,
programleder, it-chef, andre…?
Opgave inden nytår
• Udpeg og giv mandat til lokal SAPA-projektleder
• Nuværende kontaktpersonliste skal opdateres med PL-navne
• Få organisering på plads i store træk
HUSK
Ibrugtagning af SAPA it-system er kun en lille del af SAPAprojektet – også for kommunerne.
SAPA-projektlederen skal også:
Indkøbe nyt it-system/nye licenser.
Migrere brugere og sager.
Indkøbe snitflader.
Rydde op i kildesystemer.
Implementere Støttesystemer (eller samarbejde tæt med den der
gør det).
• Håndtere det løbende samarbejde med både KOMBIT,
systemleverandøren, monopolbrudsprogrammet, de andre
monopolbrudsprojekter – og måske andre kommuner.
•
•
•
•
•

similar documents