12 - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Mgr. Hana KEPROVÁ
TEMATICKÁ OBLAST:
ČESKÝ JAZYK
NÁZEV DUMu:
ANTICKÁ LITERTURA - úvod
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 12
KÓD DUMu:
HK_CJ1R_12
DATUM TVORBY:
1.11.2013
ANOTACE (ROČNÍK):
1.ročník
Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským
kontextem starověké řecké literatury. Nejen slovy, ale hlavně obrázky
přibližuje antické umění – architekturu, sochařství, jazyk.
METODICKÝ POKYN: ---

z lat. antiquitas = starobylost, starý věk

ANTIKA je označení pro kulturu starověkého Řecka a
Říma

1000 př.n.l. – 476 n.l./ resp. 529 n.l.

základ evropské kultury
(Řekové > Římané > Evropané)
Parthenón – symbol starověkého Řecka
novodobá představa Arthemidina chrámu v Efezu
Akropolis v Athénách
mauzoleum v Halikarnassu
stoa v Milétu
Celsova knihovna v Efezu

2000 př.n.l. řecké kmeny
příznivé přírodní podmínky:




jih Balkánu – teplo
sever – nepřípustné hory x barbarům
ostrovy v Egejském moři
moře > obchod s Asií a Evropou
Řekové:
kulturní a vzdělaný národ
olympijské hry (776 př.n.l.)
literární a hudební soutěže
 vznik filosofie
(Milétos – 7.st.př.n.l., později Sókrates, Platon,
Aristotelés)
 rozvoj demokracie
(řecké městské státy POLIS – 5.-4.st.př.n.l)



Patroni:



bůh Slunce APOLLON
9 MÚZ (bohyně, dcery Dia)
sídlo: Parnas, Thesálie)
Parnas
římská kopie řeckého originálu
Múzy na sarkofágu (Řím, kolem 220)
dórský sloup
iónský sloup
korintský sloup
a)


sloh dórský
Parthenón na
Akropoli
výzdoba FEIDIAS
b) sloh iónský
c) sloh korintský
Arthemidin chrám v Efezu


větší zdobnost
chrámů
spíše v Římě
STAVBY:
 chrámy
 veřejné budovy
 hippodromy (závodiště pro koně)
 lázně (thermy)
 divadla
 mauzolea
Diskobolos
sochařství:
 MYRÓN (Diskobolos)
 FEIDIAS
malířství:
 fresková tvorba
 malby na keramice
3 hlavní dialekty jazyka:
 iónský → attičtina (Attika=Athény a okolí)
 dórský
 aiolský
Písmo:
 nejstarší z doby mykénské (16.-9.st.př.n.l.)
> převzali fénické > úpravy > řecká alfabeta
> na západě latinka, na východě cyrilice

PREHISTORICKÉ – 12.-9.st.př.n.l.

ARCHAICKÉ – 8.-6.st.př.n.l.

ATTICKÉ (KLASICKÉ) – 5.-4.st.př.n.l.

HELÉNISTICKÉ – 3.-1.st.př.n.l.

ŘÍMSKÉ (1.st.př.n.l. – 529 n.l.)


Sochorová Marie: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0652-9
Hrabák Josef: Literatura pro 1.ročník středních škol, SPN, 1977, publikace č. 71-15-11

Prokop Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století, O.K.-Soft, 2003

MOUNTAIN. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parthenon_from_west.jpg
BLOOD, Captain. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AntikeGriechen1.jpg
ZEE PRIME AT CS.WIKIPEDIA. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miniaturk_009.jpg
A.SAVIN. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Attica_06-13_Athens_54_View_from_Philopappos__Acropolis_Hill.jpg
DILMEN, Nevit. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_maussolleion_model_dsc02711miniaturk_nevit.jpg
MONSIEURDL. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MiletusIonicStoa.jpg
SHEBS, Stan. Wikipedia [online]. [cit. 31.10.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ephesus_library-650px.jpg















JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muses_sarcophagus_Louvre_MR880.jpg
FRANTZ, Ricardo André. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parnassus.jpg
VIER, Napoleon. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doric.JPG
THERMOS. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parthenon_from_south.jpg
VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jonisk1.png
VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CorinthianOrderPantheon.jpg
CARR, Adam; AT THE ENGLISH LANGUAGE WIKIPEDIA. Wikipedia.cz [online]. [cit.
4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ac_artemisephesus.jpg
GORTYNA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glanum04.JPG
SJOEHEST, User on de.wikipedia. Wikipedia.cz [online]. [cit. 4.11.2013]. Dostupný na
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ancient_Roman_theater_in_Myra.jpg



VOLNÉ DÍLO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_Zeus.jpg
F-E-CAMERON, Steve (Merlin-Uk). Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.11.2013]. Dostupný na
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SFEC_BritMus_Roman_021.JPG
VOLNÉ DÍLO, Jastrow. Wikipedia.cz [online]. [cit. 5.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lycian_Apollo_Louvre_left.jpg

similar documents