Evaluering och forskning i egen praksis - Föreningen för familje

Report
Stockholm den 19. november 2010
Jaakko Seikkula
Colwyn Trevarthen and
Harlene Anderson, Maggie Carey, Jaakko Seikkula, John
Shotter
9.-11.6.2011, Hotel Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna, Finland.
REGISTRATION AND INFORMATION:
[email protected] (+358400697191)
Outcome studies
Efficacy
Randomized
clinical trials
Manuals
Controlling
variables
Process studies
Effectiveness
Outcomes in
”real world”
Interactional
Manuals not
necessary
Discursive
Categories
Therapy Psychotherapy Interview
sessions
studies
Q sort
Mixed methods: outcomes and processes
”Progress reserach”: Q 45, CORE, ORS, SRS; STICK, FCORE - 15
Analysing cases according to the outcome



Målet att utvärdera i själva praksis
Som kan sen utvecklas till en forskning för
att få en grundlig dokumentation
Mest för oss själva för att utveckla praksisen,
sekundart för andra – administration,
politiker, akademisk värld, brukarna





”Gränssystemet” mellan sjukhus och familjen
Analys om vad som sker i första mötet efter
remiss till psykiatrisk sjukhus
Behovet för inskrivning minskas med 40%
God praksis sker i team form –
nätverksperspektiv
Familjens deltagande viktig och lätt i första
kontakt, svårare i återigenkommande
kontakter




5 års uppföljning av första gångs psykotiska
patienter - Jämföringsgrupp i ”treatment as
usual”
Inte antipsykotika i början, bara 35 %
behövde
81 -85 % tillbaka i full arbetsliv, 81 % utan
symptomer
Kritik:” Dålig design”, ”kan inte vara sant”




Samma ODAP deltagare
Korta DUP förutsäger bättre resultater
Svag social nätverk en risk faktor, såsom
skitsofrenidiagnos
Prist på dialog i första möten kan bli
ödeläggande för hela behandlingen


En metod för att se hur svaret födds i
multiactor dialoger
Betona tillstädevarande i ögonblicket




En randomiserad multicentre forskning
Invitera paret till terapeutiska samtal i
psykiatrisk poliklinik
”Real world”: se vad som sker i parterapi med
utbildade familjeterapeuter, jämföring med
individuell terapi som ”TAU”
Parsamtal produktiv, snabbare återhämtning,
alkoholbruk minskas och generel mental
hälsa förbättras




Ökad (extern) validitet
Utveckling av egen praksis och forskning blir
nästan detsamma – information användbar på
en gång
Några kompromisser behövs när det gäller
empiristisk forskningsmetodik och – design
(t.ex. att använda diagnoser)
Utan systematisk evaluering inte hade kunnat
förstå så mycket om dialogen och
familjeterapin i svåraste kriser

similar documents