Oplever ligheder

Report
Vi må ud af komfortzonen,
hvis det tværgående samarbejde
skal lykkes
IPLS * 17. april 2013
Elisabeth Plum
www.vitaldifferences.dk
www.samarbejde-lokalt-og-globalt.dk
Kultur forener jer - og adskiller jer
Jeres kulturelle landskab
• I er forenede af en fælles kultur i
sundhedsvæsenet
• I har mange kulturforskelle internt
– Fagligheder / uddannelser
– Specialer /afdelinger
– Sygehuse
– Sektorer
– + patient – personale-forskellen
Kultur er et fællesskab der skabes,
opretholdes og gradvist forandres
PRAKSIS
Sproglige koder
Fysiske koder
Fx fagsprog, arbejdsformer, ritualer,
hilsemåder, påklædning, historier,
tempo, indretning, kommunikationsformer
FORSTÅELSESFORMER
Præferencer
Tolkninger
Fx Tanker og følelser, der knytter sig til
praksis og formuleres som forklaringer
Selvbilleder, verdensbilleder, normer
og fornemmelse for rigtigt og forkert
Modsætningsfyldt potentiale
Forskelle påvirker arbejdsresultaterne på to
måder
1. Potentiale for problemer, misforståelser,
konflikter og mangel på kontakt
2. Potentiale for synergi, udvikling, nye
løsninger og innovation
Kulturhjulet
Juristerne
HK’erne
Hvor er nøglen?
Gnidninger mellem mennesker skyldes ikke
kulturforskellene i sig selv, men den måde de
bliver set på og håndteret på
• Gælder for samarbejdsproblemer: Vores
vaneforestillinger indeholder stereotyper
• Gælder også for det positive potentiale i
friktion mellem mennesker: Forskelle fører
ikke automatisk til nytænkning
Derfor: Forskelle skal ledes
Team potentiale modellen
Oplever ikke ligheder
Oplever ikke forskelle
Oplever ligheder
Oplever ikke forskelle
De privatpraktiserende
Arbejder parallelt
Passer sig selv
Uvidenhed om hinanden
Bruger ikke hinanden
Individuelle resultater
Udglatterne
”Vi har ingen problemer”
Søger kompromiser
Undgår (nogle af deres) forskelle
Skjulte magtrelationer?
Middelmådige resultater
Grøftegraverne
Stereotype opfattelser af forskelle
”Jeg er den bedste”
Holder på egen viden
Mistro, jalousi og angreb
Dræner hinandens energi
De opsøgende
Bruger aktivt forskelle og ligheder
Undersøger deres uenigheder
Indarbejder forskelle i deres
arbejdsprocesser
Skaber værdi – og innovation
Oplever ikke ligheder
Oplever forskelle
Oplever ligheder
Oplever forskelle
Kulturel intelligens er evnen til at skabe
et konstruktivt samarbejde med mennesker,
der tænker og handler anderledes end én selv
Interkulturelt
engagement
•Interesse
•Motivation
•Lærende indstilling
•Emotionel modenhed
KI
Kulturforståelse
•Kulturel selvforståelse
•Generel og specifik
viden om kultur
•Situationsforståelse
•Mental fleksibilitet
Interkulturel
kommunikation
•Slukke den kulturelle
autopilot
•Bruge manual styring
•Tale på meta-niveau
•Kommunikationsværktøjer
Forskelles positive potentiale
Når forskelle mødes …
• Det giver flere mulige kombinationer af viden
• Udvikling kræver opgør med vaneforestillinger – og
de ses nemmest af nogen udefra
• Adgang til større netværk og flere antenner ude
• Bredere perspektiv og flere arbejdsmåder ift.
problemløsning
Men kun hvis forskellene ledes og bruges aktivt
Tværfagligt team blev opsøgende
og skabte vigtig ny viden
• Laboranter, kemikere, ingeniører …
• Stadigt uløste problemer i sidste vigtige fase
• Samarbejdsklimaet venligt men også irritation
• Dygtige eksperter men ikke ansvar for helhed
Et pit stop ændrede deres indbyrdes praksis
• Der var meget de ikke vidste de ikke vidste
• Nye måder at samarbejde på tværs
• Skabte helt ny viden for virksomheden
Hvad var det virksomme?
• Vital Differences® som dialogredskab:
• Først udforskning af eksisterende praksis og ny
opmærksomhed via nærgående spørgsmål
• Dernæst forslag til ændring af egen praksis for at
ændre samarbejdet og videndelingen
• Praktiserede alle 3 dimensioner af KI denne dag:
– Motivation, hvad giver og hvad dræner energien
– Se sig selv udefra, ny forståelse for de andre
– Blande sig, stille ’dumme’ spørgsmål, beslutte
eksperimenter og nyt slags samarbejde
Afrunding
• Kulturel intelligens i selv det mindste øjeblik
• Det er ikke forskellene i sig selv men …
• Ikke tage noget for givet men bruge manuel
styring: Observer, lyt, spørg og gør klart
• Skab opsøgende teams ved at vove jer
udenfor komfortzonen
• Husk: I er både forenede og forskellige
EKSTRA SLIDES
(De bærende principper i dag 1)
• Kompleksitet er et vilkår – brug den klogt
• Kultur er vigtig for arbejdsresultaterne – for
kultur er måden vi arbejde på
• Enhver forandringsproces er en kulturforan-dring
– både optøning og skabelse af kultur
• Eksisterende kulturtræk kan virke som drivanker
eller drivkraft for udvikling
(… bærende principper 2)
• I har både en fælles kultur og hver jeres
• Få øje på kulturen og tal om den – både den
fælles, jeres egen og de andres
• Kultur kan forandres – og lederen har et særligt
ansvar som sponsor
• Brug kulturel intelligens som tilgang – I skal
både bruge ’hoved, hjerte og muskler’ når I skal
skabe mening og motivation
Tillid er en nøgle til samarbejde
• Blodårene i vidensvirksomheden
• Faglig tillid er at respektere hinandens
fagfelt, viden og erfaringer
• Personlig tillid er at lade tvivl komme den
anden til gode – tro på den gode intention
• Vent ikke på at tilliden er tilstrækkelig stor
før du …
• Tillid vokser frem når den vises
Faglige kulturer som ex
Forskellig uddannelse og arbejdsfunktion giver
forskellige kultur i form af:
• Ekspertise og viden
• Teorier, metoder og arbejdsformer
• Fagtermer og sprogbrug
• Prioriteringer og synsvinkel
• Selvforståelse, stolthed og oplevelse af status
• Tøj, kropssprog og omgangsformer

similar documents