Preuzmite prilog - Opština Žabljak

Report
Predstavljanje projekta i javnog poziva
Otvorene ideje za lijepu Crnu Goru
Predstavljanje lokacija u opštinama
koje su obuhvaćene projektom
11. februar 2015.
UN Eko zgrada, Podgorica
Opština Žabljak
Lokacija objekta/prostora
• Lokacija bivše vojne kasarne "Radoje Dakić“ u Žabljaku.
• Kp. 3637/2, LN 199; državna imovina; nema zemljišnih tereta.
Površina
• Ukupna površina lokacije je 20.616 m².
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opis lokacije (prostora i objekata)
• Lokacija se nalazi u centru Žabljaka, u neposrednoj blizini hotela
“Žabljak” i “Planinka”, udaljena je svega 300m od zgrade Opštine,
pošte, Centra za kulturu, Odjeljenja bezbjednosti, marketa i tržnice.
Neposredno uz kasarnu nalazi se Zdravstvena stanica.
• Na lokaciji se nalazi 14 objekata od kojih su većina drvene barake
sagrađene tokom II svjetskog rata, koje su u lošem stanju. Ukupna
površina svih objekata je 2.534 m².
• Na lokaciji postoji vodovodna, kanalizaciona i elektro instalacija.
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Opština Žabljak
Izvod iz Detaljnog urbanističkog plana Žabljak
• Prema Detaljnom urbanističkom planu Žabljak u zoni G, na lokaciji
bivše kasarne formirana je urbanistička parcela broj 542 površine
20.473 m² za izgradnju turističkog naselja kapaciteta 250 ležajeva.
• Maksimalni urbanistički pokazatelji:
• Indeks zauzetosti 0,3
• Indeks izgrađenosti 1,0
• Max spratnost objekta hotela P+2+Pk
• Max spratnost objekta Vila P+Pk.
• Ubaciti sliku Izvod iz DUP-a
Hvala na pažnji!!!

similar documents