LETONYA

Report
 Resmi
Adı : Letonya Cumhuriyeti
 Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi
 Başkent : Riga
 Yüzölçümü :64. 589 km²
 Nüfus : 2.191.580 (2012)
 Para birimi : Lats ( LVL )
 Konuşulan Diller : Letonca (resmi dil) % 58,2, Rusça
% 37.5, Litvanca ve diğer % 4.3
 Önemli şehirleri :Riga, Daugavpils, Jelgava, liepaja
I. Dünya Savaşı'na kadar Rusya İmparatorluğu'nun
egemenliğinde yaşayan Letonya 18 Kasım 1918 tarihinde
bağımsızlığını ilan etti.
 II. Dünya Savaşı'nda bir süre Nazi Almanyası tarafından
işgal edildi.
 1944 yılında yeniden Rusya’nın egemenliğine girdi ve
 21 Ağustos 1991 tarihinde SSCB'den ayrılarak
bağımsızlığını ilan etti.
 2004 yılında da Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye kabul
edildi.

Letonya’nın büyük bölümü dalgalı düzlüklerden
meydana gelir.
 Baltık ve Riga Körfezi kıyıları oldukça düzgündür.
 Ülkenin en yüksek noktası Gaizina Kalns’dır.(312m)
 Geniş bir akarsu ağına sahiptir. Binlerce göl ve
yüzlerce kilometre uzunluğunda çam ormanları,
kumullar ve kesintisiz beyaz kumsalla çizilmiş
işlenmemiş bir kıyısı vardır.

 Ülkenin
en önemli ve
en büyük akarsuyu
Rusya’dan kaynağını
alan Daugava Nehri,
 En uzun akarsuyu ise
ülke sınırı içinden
doğan Gauja Nehri’dir.
 Venta Nehri de diğer
önemli akarsuları
arasındadır.
 Ülkeye
ılıman iklim hakimdir.
 Atlas Okyanusundan gelen hava kütlelerinin
etkisi altındadır.
 Yazlar genelde serin ve yağışlıdır.
 Ülke topraklarının % 67’si orman, çayır,
otlak ve bataklıklarla kaplıdır.
 Tarıma uygun toprakların oranı: % 28.19’dur.
 Nüfusun
etnik yapısı :Letonyalı % 59.3, Rus %
27.8, Beyaz Rusya % 3.6, Ukrayna % 2.5,
Polonya% 2.4, Litvanya % 1.3, diğer% 3.1
 Din : Lutherian % 19.6,
Ortodoks%15.3,Hıristiyan% 1, diğer % 0.4,
belirlenmemiş % 63.7
 Kentsel nüfus toplam nüfusun % 68’ini
oluşturmaktadır.( 2010)
 Ülkede km 2’ye 166 kişi düşmektedir.
 Letonya'nın
politik, ekonomik ve kültürel
merkezi’dir.
 Letonya nüfusunun üçte birinden fazlası
burada yaşamaktadır.(700 bin)
 Baltık ülkelerinin en kalabalık şehridir.
 1201'de kurulan bu şehir Avrupa'nın en eski
ortaçağ şehirlerinden biri olup UNESCO
tarafından dünyanın en önemli kültürel ve
doğal alanları listesine alınmıştır.
 Riga Avrupa'nın en büyük kapalı pazarına
sahiptir.
Özgürlük anıtı
Blackheads ve St Peter Kilisesi
 Letonya'nın
Rīga, Ventspils ve Liepāja'daki üç
büyük limanı geniş çapta küresel nakliyat
ihtiyacını karşılar.
 Ventspils Baltık Denizi bölgesindeki en yoğun
limanlardan biridir ve kargo devir hızı
açısından Avrupa'nın lider limanlarındandır.
 Gemi yapımı önemlidir.
 Doğal
kaynakları: kömür, kireçtaşı, dolomit,
kehribar, hidroelektrik, kerestedir.
 Tarım
ürünleri: Keten, patates ve tahıllardır.
 Ülke
ekonomisi sanayiye dayalıdır.
 En önemli sanayi dalları metal üretimi ve
makina yapımıdır.
 Diğer sanayi ürünleri buzdolabı, gemi,
demiryolu araçları, dizel motoru, elektrik
jeneratörü, beyaz eşya’dır.
 Ayrıca dokuma, kereste, ayakkabı ve giyim
sanayisi de gelişmiştir.
 Enerji ihtiyacının yarısından fazlasını kendi
kaynaklarından karşılamaktadır.
 İhracat
malları: Gıda ürünleri, ağaç ve
ağaç ürünleri, metaller, makine ve
teçhizat, tekstil ürünleri
 İthalat ürünleri ise ; Makine ve
parçaları, kimyasallar ve yakıtlardır.
 İhracat
ortakları: Rusya% 15.7, Litvanya %
14.9, Estonya % 11.2, Almanya% 6.9, İsveç%
5.2, Polonya% 4.9
 İthalat
ortakları: Litvanya % 16.6, Almanya%
11, Rusya% 7.7, Polonya% 7.2, Estonya % 6.8,
İtalya% 4.2, Finlandiya% 4.1
 Kişi
başına düşen GSYİH:18,100 $ (2012
tahmini)
 Türkiye
ile Letonya arasındaki ikili ticaret hacmi,
2011 yılında 246 milyon ABD doları, 2012 yılında
ise 287 milyon ABD doları olmuştur.
Başlıca ihracat malları; metal ve metal ürünleri,
kereste ve ahşap ürünleri, canlı hayvan ve hayvan
ürünleri, makine ve aksamı ile elektrikli aletlerdir.
 Başlıca ithalat malları; ulaşım araçları, yaş sebze,
makine ve aksamı, tekstil ürünleri ve değerli
taşlardır.
 Türkiye’nin
AB üyeliği, Letonya tarafından
desteklenmektedir.
HAZIRLAYAN : İLYAS GÜMÜŞ
56131415848 (N.Ö)

similar documents