Silisyum Karbür Refrakterleri

Report
Silisyum Karbür Refrakterleri
Üretimi
• (SiC), sentetik bir hammaddedir.
• Acheson prosesine göre, elektrikli fırın ortamında
ve yaklaşık 2000°C sıcaklığın üzerinde silis ve
kok arasında gerçekleşen karbotermik reaksiyonla
SiC bileşiği meydana gelir.
• Bileşimi: silika, karbon ve genel tuz karışımı (%
50 Silika + % 40 Kok + %7 Silis tozu + % 3
Genel Tuz) şeklindedir.
• Si O2 + 3C --------> SiC + 2 CO
Çeşitleri
1)Kil veya Silikat Bağlı Silisyum Karbür
• Bağlayıcı olarak kullanılan kil, pişme sırasında sıvı fazı
meydana getirmektedir.
• Düşük viskoziteli fazın yüksek sıcaklıkta mukavemeti
olumsuzdur.
2)Rekristalize Silisyum Karbür (RSiC)
• Rekristalize SiC üretiminde, iri ve çok ince fraksi-yonlardan
meydana gelen hammadde karışımı kullanılır.
• porozite oranı yaklaşık % 15-18 gibi yüksek seviyede
olduğudan mekanik mukavemet ve oksitlenmeye karşı
direnç özellikleri düşüktür.
3)Nitrür bağlı Silisyum Karbür (NSiC)
• Nitrür bağlı silisyum karbür,SiC’nin azot ortamında
pirilmesi sırasında silisyum nitrür (Si3N4) bağ oluşumu
sonucunda üretilir.
• Sinterleme ile tamamen kapanmayan porozite şekillendirilip
pişirme sonrasında işlemi ile %10-11 seviyesine kadar
indirilir.
4)Reaksiyon Bağlı Silisyum Karbür (RBSiC)
• Reaksiyon bağlı olarak açık porları silisyum infiltrasyonu
ile kapatılmış silisyum karbür bünye yapısına sahiptir.
• Şekillendirilmesinde ekstrüzyon veya slip döküm
yöntemleri ile hassas boyut toleranslarının elde edilir.
• Oksitlenmeye karşı dineçleri çok yüksektir.
• Yüksek sıcaklıkta eğilmeye karşıda üstün mukavemet
özelliğine sahiptirler.
5)Yeşil Silisyum Karbür
• Sert ve çok kırılgan bir aşındırıcıdır. Sertliği yaklaşık 9.5
mohs' dur.
• sert metal ve seramik gibi malzemelerin, cam ve aside
dayanıklı östenitik içyapılı çeliklerin işlenmesinde
kullanılır.
6)Siyah Silisyum Karbür
• Çok sert ve daha az kırılgandır. Sertliği yaklaşık 9,5
mohs'dur.
• Düşük çekme mukavemetine sahip metal ve metaldışı
malzemeler ile gri döküm, soğuk dökme demir, prinç,
bronz, alüminyum, seramik malzemelerin işlenmesinde
kullanılır.
Fiziksel Özellikleri
Silisyum Karbür 'ün Özgül Ağırlığı
3,20 g/cm3
Silisyum Karbür 'ün Ortalama Dökme Yoğunluğu
1,30 g/cm3
Silisyum Karbür 'ün Sertliği
>9,5 (mohs scale)
Silisyum Karbür 'ün Kristal Sistemi
Kübik
Silisyum Karbür 'ün Kristal Şekli
Köşeli
Silisyum Karbür 'ün Kırılması
Dökme Mineralin Preslenmesi Suretiyle
Silisyum Karbür 'ün Dayanıklılığı
Yüksek
Silisyum Karbür 'ün Serbest Akış Özelliği
97 % minimum
Silisyum Karbür 'ün Aside Duyarlılığı
Yoktur
Silisyum Karbür 'ün Nem Çekme Özelliği
Vardır.
Silisyum Karbür 'ün Magnetiklik Özelliği
Çok hafif magnetikdir
Silisyum Karbür 'ün Elektrik İletimi
10 microsiemens per meter
Silisyum Karbür 'ün Radioaktivite Özelliği
Tesbit edilmemiştir
Silisyum Karbür 'ün Patoljik Zarar Verme
Özelliği
Yoktur
Silisyum Karbür 'ün Serbet Silika İçeriği
Yoktur
Kimyasal Özellikleri
SiC : %98
Klor içeriği <50 ppm
Serbest Karbon : %0,15
Eriyebilen tuz içeriği<100 ppm
Fe2O3: %0,20
Sulu ortamda pH 6,93
Metal içeriği serbest Fe, Cu ve diğer
ağır metaller eser oranda
Alçıtaşı içeriğiYoktur
Karbonat içeriği yoktur
Rutubet < 0,5 %Eser
• -Çok sert, aşındırıcı
• -Yüksek sürünme mukavemeti, termal şok dayanımı
• -İndirgen atmosferde, erozyon ve kimyasal etkileşimlerine,
karşı mükemmel bir direnç gösterir.
• -Termal iletkenlik kristal yapıda çözünen safsızlıkların
varlığından etkilenir.
Kullanım alanları
Boyut
Kullanım Alanı
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Yeşil Silisyum Karbür
Yüksek Saflık , Yüksek Dayanım
Ömrü
Çelik Yüzeyi
Pürüzlendirme
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Silah Sanayi
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Kalıpçılk
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Poliüretan
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
PTFE Kaplama
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Kot Taşlama
Siyah Silisyum Karbür
Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik
Sektörler
Zımpara ve Taş
İmalat
Zımpara ve Taş
İmalat
SiC Kullanım Alanları
• Yüksek sıcaklıktaki (yeşil renk) silisyum karbür, yüksek
performanslı seramiklerde
sinter amaçlı
kullanılırken, saflığın %97.5 veya daha düşük olmasında
ise, söz konusu malzeme abrezif ve refrakter amaçlı
olarak kullanılırlar.
• Saflığın %90’ın altına düşülmesi durumunda ise
metalurjik uygulamalarda kullanılır .
SiC POTALAR
• Silisyum karbür potalar, çok iyi ısı iletkenliğine sahiptir ve
yüksek oksidasyona karşı dayanıklıdır.
• Isının hızlı değiştiği işlemlere uygundur.
• Silisyum karbür potalar mükemmel mekanik dayanıma
sahiptir. Bu da potaları ağır metaller eritmeye uygun hale
getirmektedir.
• Flux tarafından oluşacak kimyasal etkilere karşı
dayanıklıdır.
• Standart Stabil potalar 700 ºC - 1400 ºC eritme sıcaklığında
ergitme ve dinlendirme işleminde elektrikli ve fuel oilli
ocaklarda kullanıma uygundur
• Montajdan sonra, yeni silisyum karbür (SIC) potalarının
ısısı, 2 saat içinde 200 ºC 'ye yavaş yavaş çıkarılmalıdır.
Akabinde mümkünse tüm güçle 950 ºC 'ye yükseltilmelidir.
• Potanın ilk kullanımından sonraki ısıtmalarda, ısı doğrudan
950 ºC 'ye çıkarılmalıdır. Eğer pota uzun süre kullanılmamış
ise ilk ön ısıtma talimatı uygulanmalıdır.
SiC Tuğlalar
• Uygulamalar:
• Demir-çelik sanayinde,
• çelik pota örmede, nozül, tıkaç, ergitme ocağı taban ve karın
kısmı, demir döküm deliği, döner fırın çelik deliği, elektrikli
fırın, susuz soğutma pisti.
• Demir dışı metal sanayinde, damıtmada, ürün ayırma
kulesinde tabla, elektrolit yan duvar, ergiyik metal
borularında, pompa ve metal ergitme
potalarında.
• Silikat sanayinde, tente ve alev gömleği, kutu ve kase gibi
ısı yalıtım malzemesi olarak.
• Kimya sanayinde, yağ ve gaz jeneratörlerinde kullanılır.
• KAYNAKLAR:
•
•
•
•
http://www.atestugla.com.tr/silisyum-karbur-refrakter-tuglalar.html
http://www.fetasmetalurji.com/v2/tr/urun_detay.php?lang_id=1&menu_id=3&urun_kategori_id=5
&urun_id=5&yer=kategori
http://www.saykar.net/silisyum+karbur.html
http://www.metalurjik.net/seramikler/silisyum-karbur-kullanim-alanlari.html
• HAZIRLAYANLAR:
• 131
• 131
• 131

similar documents