2.çalıştay sunumu için tıklayınız

Report
8-9-10 KASIM 2013
UMEDER 2. SRC
ÇALIŞTAYI
MADDE 1:




19/06/2013 tarihli 2013-10/MYB
genelgesinde Dağıtım kısmına aşağıdaki
kuruluşların da eklenmesi
Valilik makamına
Jandarma genel Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
MADDE 2:
 Bakanlık
Sınav sayısının
yılda 4 den
 6 ya çıkartılması.
MADDE 3:

Ders müfredat içeriğinin oluşturulması.
MADDE 4

Soru bankası ve ölçme değerlendirme test
şubesi oluşturulması ve sınav komisyonu
kurulması ve gerekirse konularda uzman
eğiticilerin görevlendirerek tüm soruların
yeniden gözden geçirilmesi ve genelde
düşük eğitimli kursiyerlerin anlayacağı
nitelikte soruların yeniden hazırlanması.
MADDE 5:

Sınav sonunda soruların, cevap anahtarı ile
birlikte yayınlanması ve hatta mümkünse
sınavdan sonra ulusal basında yayınlanması.
MADDE 6:


Eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda,
üç yıllık eğitim hizmetlerinde yönetici olarak
çalışma şartının aranmaması.
Bunun yerine en az Ön lisans düzeyinde
yüksek okul bitirmiş şartının konması.
MADDE 7:
 Kursiyerlerin
sınav
başvurularının (ilk sınavdan
sonra) otomatik olarak
sistem tarafından yapılması.
MADDE 8:

Kursiyer sınav bilgilerine geriye dönük olarak
ulaşılabilmesi.(sınav hakları ve aldığı
puanlar)
MADDE 9 :

Sınav başvurularının, sadece eğitimi veren
kurumlar tarafından yapılması. (Kursiyerlere
bu hakkın e devletten yapılabilmesi onayının
verilmemesi)
MADDE 10 :

Çift SRC belgesi almak isteyenlerin (yükyolcu) sınavlarının birlikte yapılması ve hatta
ÜDY ve ODY sınavlarının da aynı gün
yapılması ve SRC kartlarının birleştirilmesi.
MADDE 11 :

Güzergah ve Geçiş Belgeleri’ dersinin yurt
dışına çıkma yetkisi bulunmayan SRC4 ten
çıkarılması
MADDE 12:

Gece eğitimlerinin adayların gündüz
mesailerini aksatmamak amacı ile
belirleyeceğimiz bir saate çekilmesi. (Özel
Öğretim Kurumlarında bu saat 22:50 dur. )
MADDE 13 :



Halen faaliyetine devam eden eğitim
merkezlerinin ruhsat yenilemelerinde;
müktesep hak olarak itfaiye raporunun talep
edilmemesi.
Aynı eğitimci görevlendiriliyor ise sadece
sözleşmenin yenilenmesi.
Kuruluş sicil gazetesi vb belgelerin sadece
son değişikliklerin istenmesi
MADDE 14 :

İletişimin daha hızlı ve sağlıklı yürümesi
amacı ile mail ortamı veya Kurum-Net gibi bir
sistemin kullanılması.
MADDE 15 :


Eğitime ciddiyet ve verimliliğin artrılması amacı ile
A_ Mesleki Yeterlilik Eğitimi dönemi açmak için Genelge
(2013\KDGM-10\MYB)’nin Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezleri
tarafından düzenlenicek SRC Mesleki Yeterlilik Eğitimi için her bir
eğitim programında en az 1/3 oranın da sınıfta adayın bulunmaması ,
ODY ve ÜDY Mesleki Yeterlilik Eğitimi için her bir eğitim programında
en az 1/3 oranın da sınıfta adayın bulunmaması şartına istinaden ,
Bakanlıkça yapılacak denetimlerde ders esnasında yukarıda verılen
sayıların altına düşülmesi halinde yönetmeliğin ilgili maddesine aykırı
hareket edenlere ve ders esnasında ders verebilicek nitelikte kadrolu
eğitmenin olmaması karşılığında her dönem için ayrı ayrı 20 (YİRMİ)
ihtar verilmesi
MADDE 15 E DEVAM


B-Kursiyerlerin derse devamlılığını temin
maksadı ile.
Meşru bir sebebe dayanmadan
devamsızlık yapanların kayıtları silinse dahi
6(altı) ay içinde başka bir eğitim kurumuna
kayıt yaptıramaması.
MADDE : 16

Halen faaliyetine devam eden eğitim
merkezlerinin ruhsat yenilemelerinde; Diğer
mevzuattaki belge yenileme ücreti gibi
Mesleki Yeterlilik Belge Yenilemelerinde o
anki ücretin %5 i ne çekilmesi.
MADDE:17



Eğitmenlerin farklı kurumlarda bazı derslere
onay verilirken, diğer bir kurumda da aynı
derslerin onay verilmemesinin önüne
geçilmesi
Aynı eğitmen için aynı şartların tüm
kurumlara göre değerlendirilmesi
Bu kapsamda her eğitimciye bir kod vererek
ve görevlendirmelerin koda göre yapılması
MADDE : 18

SRC-5 VE Tanker eğitimlerinde günlük en
fazla 7 saat yerine tekrar 8 saat e
çıkarılması.
MADDE:19


Sürücülerin 63 yaş şartının tekrar gözden
geçirilmesi
Eşya Kargo taşımacılığında çalışan
sürücülere kılık kıyafet düzenlemesi
getirilmesi için çalışma yapmak.

similar documents