Kesirler - İlkokuma.com

Report
Kesirlerle Çarpma İşlemi
Bir tam sayı ile bir kesrin çarpımı ;
Tam sayı, kesrin payı ile çarpılır, payda aynen yazılır.
2
3x
7
3x2
=
=
7
6
7
Bir tam sayı ile bir kesrin çarpımı ;
Tam sayı, kesrin payı ile çarpılır, payda aynen yazılır.
2
3x
7
3x2
=
=
7
6
7
7x3
21
3
=
7x
=
15
15
15
Bir tam sayı ile bir kesrin çarpımı ;
Tam sayı, kesrin payı ile çarpılır, payda aynen yazılır.
2
3x
7
3x2
=
=
7
6
7
7x3
21
3
=
7x
=
15
15
15
5x8
40
5
=
x 8 =
28
15
28
Bir tam sayı ile bir tam sayılı kesrin çarpımı ;
Tam sayı, kesrin tam sayısı ile çarpılır, tam sayı pay ile çarpılır,
payda aynen yazılır.
2
4x3
5
(4x2)
8
= (4x3)
= 12 5
5
ya da ;
Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek çarpılır.
2
3
5
(3x5)+2
5
Şimdi çarpma işlemini yapalım...
68
(4x17)
17
=
=
4x
5
5
5
17
5
Bir tam sayı ile bir tam sayılı kesrin çarpımı ;
Tam sayı, kesrin tam sayısı ile çarpılır, tam sayı pay ile çarpılır,
payda aynen yazılır.
Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim...
2
4x3
5
(4x2)
8
= (4x3)
= 12 5
5
(12x5)+8
=
5
ya da ;
Tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilerek çarpılır.
2
3
5
(3x5)+2
5
68
(4x17)
17
=
=
4x
5
5
5
17
5
68
5
İki basit kesrin birbiriyle çarpımı ;
•Paylar çarpılır, pay olarak yazılır.
•Paydalar çarpılır, payda olarak yazılır.
•Varsa sadeleştirme yapılır.
3
4
x
8
5
(4x3)
=
=
(5x8)
:4
12
40
:4
=
3
‘dur.
10
Basit ve bileşik kesrin birbiriyle çarpımı ;
•İki basit kesrin çarpımında olduğu gibi paylar çarpılır, pay olarak
yazılır.
•Paydalar çarpılır, payda olarak yazılır.
•Varsa sadeleştirme yapılır.
6
3
x
4
5
(3x6)
=
=
(5x4)
:2
18
20
:2
=
9
‘dur.
10
İki tam sayılı kesrin birbiriyle çarpımı ;
•Tam sayılı kesirler, bileşik kesre çevrilir.
•Paylar çarpılır, pay olarak yazılır.
•Paydalar çarpılır, payda olarak yazılır.
•Varsa sadeleştirme yapılır.
:2
(3x2)+1
(2x4)+2
35
70
2
10
1
7
x
x2
x
3
=
=
=
=
4
2
4
4
4
2
2
8:2
•İstenirse bulunan bileşik kesir, tam sayılı kesre çevrilebilir.
35
4
3
= 8
4
‘olur.
‘olur.

similar documents