Choroby zakaźne

Report
Czym są, skąd się biorą i jak się skutecznie
przed nimi bronić
Spis treści:
Nosiciel definicja
Choroby wirusowe
Choroby autoimmunologiczne  Wirusowe zapalenie gardła
 Grypa
Choroby bakteryjne











Błonica
Cholera
Borelioza
Czerwonka bakteryjna
Dur brzuszny
Dżuma
Gruźlica
Rzeżączka
Tężec
Trąd
Bakteryjne zapalenie płuc










Opryszczka zwykła
Ospa wietrzna
Odra
Różyczka
Wirusowe zapalenie opon mózgowordzeniowych
Zapalenie mózgu
Choroba Heinego Medina
Świnka
Wirusowe zapalenie wątroby typu C
Wścieklizna
Bibliografia
Nosiciel – osobnik zarażony chorobą zakaźną
lub posiadający nieprawidłową wersję genu
recesywnie dziedziczonej choroby
genetycznej, lecz nie wykazujący objawów
chorobowych. Nosiciel, choć sam nie
doświadcza objawów choroby, może ją
przekazywać innym organizmom
(niekoniecznie własnego gatunku) bądź
potomstwu.
Choroby autoimmunologiczne– grupa chorób, w patogenezie
których układ immunologiczny organizmu niszczy własne
komórki i tkanki. Choroby autoimmunologiczne spowodowane
są błędami w uzyskiwaniu kompetencji przez limfocyty w
narządach limfoidalnych. Przez barierę szpikową przechodzą
limfocyty nieposiadające właściwych antygenów zgodności
tkankowej. Efektem takiej dysfunkcji jest atakowanie własnych
komórek, uznawanych przez układ odpornościowy za ciała obce.
Choroby bakteryjne (bakteriozy) – choroby wywoływane
przez bakterie. W zakażeniu bakteryjnym bakterie wnikają
w sposób bierny lub czynny do organizmu roślinnego,
zwierzęcego lub ludzkiego gospodarza, w obrębie którego
rozmnażają się i wywołują reakcję obronną organizmu.
Obraz kliniczny choroby zależy od rodzaju patogenu i od
nasilenia inwazji bakterii.
Błonica
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Najczęściej występująca u dzieci, wywoływana przez
maczugowiec błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae).
Głównym czynnikiem chorobotwórczym jest wytwarzany przez
niektóre szczepy tych bakterii jad - toksyna błonicza.
Niewielkie zmiany błony śluzowej nosa, Umiarkowana
gorączka, bladość twarzy, niezbyt duże bóle gardła,
utrudnione połykanie, tzw. mowa "kluskowata",
obrzmienie węzłów chłonnych podżuchwowych oraz nalot
w gardle, Zwężenie się szpary głośni
Polega głównie na obowiązkowych szczepieniach dzieci. Osoby
po zetknięciu się z chorobą izoluje się od dzieci i młodzieży, do
czasu wykonania dwóch kolejnych badań wymazów jamy
nosowo-gardłowej, z wynikami ujemnymi. W ognisku zakażenia
przeprowadza się odkażenia.
Cholera
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Ostra i zaraźliwa choroba zakaźna przewodu pokarmowego,
której przyczyną jest spożycie pokarmu lub wody skażonej Gramujemną bakterią – szczepami przecinkowca cholery (Vibrio
cholerae) produkującego enterotoksynę
W początkowym okresie zakażenia dominuje biegunka,
wymioty, zwykle bez gorączki i bólu brzucha. Następnie
następuje zmarszczenie skóry (jak skóra rąk po myciu
naczyń), zmiana głosu (vox cholerica), zapadnięcie oczu
i wyostrzenie rysów twarzy (facies cholerica, inaczej
tzw. twarz Hipokratesa). W skrajnie poważnych
przypadkach dojść może do śpiączki.
Zapobieganie polega głównie na ochronie ujęć wody i
oczyszczaniu wody pitnej, a także izolacji chorych i nosicieli,
myciu rąk i owoców oraz gotowaniu owoców morza. W Polsce
dostępna już jest inaktywowana, doustna szczepionka przeciw
cholerze o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa, wysokim
poziomie skuteczności i immunogenności.
Borelioza
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Wielonarządowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie
należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii,
Borrelia afzelii, Borrelia japonica, przenoszona na człowieka i
niektóre zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes.
Podstawowe objawy to: psychoza, zaburzenia mowy,
dezorientacja, podwójne widzenie, skurcze i drgania mięśni,
paraliż twarzy jednostronny, nagłe i ostre bóle oraz szum w
uszach i jeszcze wiele innych. Mnogość objawów sprawia, iż
ich występowanie staje się przyczyną wielu błędnych
interpretacji.
Noszenie ubioru okrywającego możliwie szczelnego; unikanie
wypraw w rejony, w których jest dużo kleszczy;
unikanie chodzenia poza drogami po lesie, w zaroślach i łąkach,
nie siadanie na zwalonych pniach drzew; stosowanie środków
odstraszających kleszcze, zwłaszcza tych zawierających DEET;
sprawdzanie ciała po pobycie w lesie.
Czerwonka bakteryjna
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Ostra choroba zakaźna jelit, w szczególności jelita grubego.
Choroba zazwyczaj wywołana jest infekcją bakteryjną lub
pierwotniakową oraz inwazją pasożytów. Dwoma najczęstszymi
patogenami wywołującymi czerwonkę są: pałeczka z rodzaju
Shigella i ameba Entamoeba histolytica.
Objawem dominującym jest częste oddawanie luźnych
stolców oraz przyspieszony pasaż jelitowy. Czasem
towarzyszą im krwiste wymioty. Ilość i objętość stolców, a
także ich wygląd (np. domieszka śluzu lub krwi) zależą od
rodzaju czynnika wywołującego chorobę. Ze względu na
uszkodzenie nabłonka jelitowego dochodzi do przejściowej
nietolerancji laktozy.
Zapobieganie polega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej,
myciu rąk przez jedzeniem, starannym myciu warzyw i owoców,
właściwym przechowywaniu żywności (ochrona przed
owadami). Wodę można pić tylko ze znanych i zbadanych
źródeł. Ponadto ważna jest izolacja chorego i jego wydalin.
Dur brzuszny
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Główną przyczyną jest przedostanie się pałeczki duru do
przewodu pokarmowego, którego toksyna dostaje się do krwi,
będąc przyczyną gorączki i uszkadzenia wiele narządów. Źródłem
bakterii są wydzieliny chorej osoby, przede wszystkim kał. Do
zakażenia może dojść poprzez zakażoną wodę, żywność i mleko
oraz przez bezpośredni kontakt z chorym. Dużą rolę w
przenoszeniu zarazków odgrywają owady.
Podstawowymi objawami są wysoka gorączka, zaburzenia
świadomości, silne bóle brzucha, stolec z domieszką krwi,
kaszel i odkrztuszanie plwociny z domieszką krwi,
duszność, Bóle mięśni nóg, obrzęki nóg oraz bóle stawów.
Szczepienia ochronne, izolacja chorych i unikanie kontaktu z
żywnością przez osoby chore do czasu wyleczenia i ujemnych
wyników badań mikrobiologicznych (nosicielstwo
ozdrowieńców), higiena osobista, zwłaszcza częste i
prawidłowe mycie rąk, unikanie jedzenia ryzykownych
pokarmów i napojów.
Dżuma
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Ostra bakteryjna choroba zakaźna gryzoni i (rzadziej) innych
drobnych ssaków, a także człowieka (zoonoza). Choroba ta
wywołana jest infekcją G(-) tlenowych pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae nazwanej Yersinia pestis.
Dżuma dymienicza - wysoka gorączka, poty, dreszcze,
rozszerzenie naczyń krwionośnych, ból głowy, osłabienie,
powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk tarczycy, zamroczenie,
wyczerpanie
Dżuma płucna - niewydolność oddechowa, duszność, sinica,
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, obrzęk płuc
Dżuma septyczna - gorączka, dreszcze, bóle brzucha,
wyczerpanie, martwica części kończyn
Profilaktyka polega na unikaniu kontaktu z dzikimi martwymi
zwierzętami oraz sytuacji, w których może dojść do pogryzienia
przez gryzonia (np. podczas karmienia); używaniu środków
przeciw pchłom u zwierząt domowych. Na rynku dostępna jest
szczepionka przeciw dżumie, która zawiera bakterie zabite
formaliną.
Gruźlica
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna,
wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis).
Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również
może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny,
naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy
oraz skórę.
Najbardziej charakterystyczne objawy gruźlicy to: stany
podgorączkowe, kaszel (początkowo suchy, potem z
odkrztuszaniem plwociny), osłabienie, brak apetytu, nocne poty.
Chorzy na gruźlicę pierwotną miewają reakcje z nadwrażliwości,
np. zmiany skórne typu rumienia guzowatego (czerwono-sine i
bolesne plamy umiejscowione na nogach) lub zapalenie spojówek.
Oznaką zakażenia może być opóźnione zdrowienie po zapaleniu
oskrzeli lub płuc.
W Polsce od 1955 r. obowiązkowo szczepi się przeciwko gruźlicy
(szczepionką BCG) wszystkie noworodki. Ponowne szczepienie
osób, które wcześniej otrzymały już jedno szczepienie BCG, nie
jest rekomendowane. Szczepionka nie zapewnia ochrony przed
płucną postacią gruźlicy
Rzeżączka
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Znana także pod nazwą tryper, jest chorobą, której przyczyną jest
zakażenie gram-ujemną bakterią – dwoinką rzeżączki (Neisseria
gonorrhoeae). Nazwa bakterii bierze się z faktu, że żyją one
parami.
U mężczyzn zwykle pojawia się gęsta, przypominająca
ropę wydzielina z penisa, który jest zaczerwieniony oraz
ból lub pieczenie podczas oddawania moczu. Może pojawić
się częstsza potrzeba oddawania moczu lub krew w moczu.
Natomiast u kobiet objawy pojawiają się zwykle późno
przez co mogą one zarażać partnerów seksualnych.
 Powstrzymanie się od seksu
 Pozostawanie w związku monogamicznym, z jednym
partnerem, z osobą niezakażoną
 Stałe używanie prezerwatyw lateksowych podczas
stosunków
Tężec
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Ciężka choroba przyranna zwierząt i ludzi. Tężec jest chorobą
zakaźną (wywoływana przez czynnik zakaźny), ale nie zaraźliwą,
ponieważ jej przyczyną są egzotoksyny (o charakterze
neurotoksyn) wytwarzane przez laseczki tężca (Clostridium
tetani).
Okres inkubacji choroby wynosi od 2 do 50 dni, najczęściej około 7–
14 dni. Pierwsze objawy to skurcze mięśni. Początkowo skurcze
przede wszystkim mięśnia żuchwy, powodując charakterystyczny
szczękościsk (trismus). W następnym etapie skurcze obejmują inne
partie mięśni szkieletowych. Skurcz mięśni mimicznych twarzy
wywołuje charakterystyczny grymas, tzw. uśmiech sardoniczny
(risus sardonicus).
Najistotniejszą i najlepszą metodą zapobiegania zachorowaniu
na tężec jest szczepienie. Szczepienia przeciwtężcowe należą
do obowiązkowych i wykonuje się je u niemowląt i małych
dzieci czterokrotnie. Najlepszą metodą zabicia przetrwalników
jest proces autoklawowania.
Trąd
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Wywoływana jest przez prątki Mycobacterium leprae Hansena.
Występuje w dwóch postaciach:
lepromatycznej i tuberkuloidowej.
Jej objawy to guzowate krosty podobne do występujących
w innych infekcjach i alergiach oraz pojawianie się plam na
skórze, stopniowa utrata czucia, szczególnie w palcach nóg
i rąk, nieleczona prowadzi do zwyrodnień i utraty tkanki.
Ograniczenie kontaktu z osobami chorymi na trąd, zwłaszcza
cierpiących na postać lepromatyczną charakteryzującą się
zwiększoną ilością drobnoustroju w obrębie zmian;
unikanie kontaktu z materiałem mogącym zawierać patogen
(np. z chusteczką); poprawa warunków sanitarnych, zwłaszcza
na obszarach o zwiększonej częstości występowania choroby.
Bakteryjne zapalenie płuc
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Za bakteryjne zapalenie płuc odpowiedzialne są najczęściej
 bakterie Gram- dodatnie: pneumokoki, gronkowce,
paciorkowce
 bakterie Gram ujemne: Hemophilus influenzae, Klebsiella
pneumoniae
Objawy tej choroby zależą od jej rodzaju. Podstawowe
znaki to wysoka gorączka, kaszel, duszności,
przyśpieszony oddech, wstrząsające dreszcze. Jednak, aby
zidentyfikować tą chorobę należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
Dokładna dezynfekcja, szczególnie sprzętu reanimacyjnego i
inhalacyjnego, oraz stosowanie właściwej gimnastyki i
fizjoterapii oddechowej u chorych w okresie pooperacyjnym i u
chorych z chorobami układu oddechowego zapobiegają wielu
zapaleniom płuc. Ostatnio duże uznanie zdobyła szczepionka
pneumokokowa zapobiegająca nawrotom choroby.
Definicja chorób wirusowych jest chyba znana każdemu – to
wszystkie choroby i schorzenia występujące u ludzi, które
wywoływane są przez wirusy. Do zarażenia się może dojść
przykładowo drogą kropelkową, powietrzną, poprzez
zjedzenie zakażonego pokarmu. Na większość z tych chorób
istnieją na szczęście skuteczne lekarstwa i szczepionki.
Wirusowe zapalenie gardła
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Za tę postać choroby najczęściej odpowiedzialne są rynowirusy,
adenowirusy, enterowirusy, ale też wirusy grypy, cytomegalii,
opryszczki, wirus Epsteina-Barr.
Objawy najczęściej narastają stopniowo, choroba
rozpoczyna się złym samopoczuciem, wzrostem
temperatury ciała, bólem gardła. Często występuje katar,
kaszel, czasem bóle głowy i mięśni oraz wymioty. Zmiany
miejscowe mogą być w różnym stopniu nasilone.
Unikać kontaktu z osobami chorującymi , dbać o odpowiednie
nawilżanie powietrza w pomieszczeniach, w których dużo
przebywamy , unikać narażania dzieci na działanie dymu
papierosowego, starannie leczyć wszelkie stany chorobowe
usposabiające do powstawania zapaleń gardła, unikać
nadużywania kropli do nosa.
Grypa
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Grypę wywołuje wirus A, B lub C. Najbardziej niebezpieczny jest
wirus typu A, odpowiedzialny za wielkie epidemie, a
najłagodniejszy wirus typu C. Zimowe chłody, a także
przemęczenie lub stres osłabiają organizm i tym samym sprzyjają
wystąpieniu grypy.





Bóle mięśni, dreszcze, bóle głowy.
Gorączka (czasami osiągająca 40°C).
Ból gardła, suchy kaszel, katar.
Ból w klatce piersiowej przy kaszlu.
Zmęczenie, ogólne osłabienie.
Osoby, które kichają i kaszlą powinny robić to w
kilkumetrowym oddaleniu od innych osób. Zużyte chusteczki
należy natychmiast wyrzucać do. Zalecane jest także
wychodzenie na świeże powietrze, regularne wietrzenie
pomieszczeń oraz częstą wymianę bielizny osobistej i
pościelowej. Można również zastosować szczepionkę na zwykłą
grypę - tzw. sezonową.
Opryszczka zwykła
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Główną przyczyną wywołującą opryszczkę jest pierwotne
zakażenie wirusem o nazwie herpes simplex. Do zakażenia
dochodzi najczęściej w okresie wczesnego dzieciństwa, ale
wówczas jest ono niezauważalne.
Typowe objawy to:
o świąd
o rumień
o lekki obrzęk
o liczne pęcherzyki
Opryszczka pospolita rozprzestrzenia się bezpośrednio.
Podanie ręki może oznaczać zakażenie wirusem opryszczki.
Należy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z osobą
zarażoną, nie można używać tego samego ręcznika, nie mówiąc
już o całowaniu. Powinniśmy także unikać kontaktów płciowych
lub stosować prezerwatywy, gdyż wirus opryszczki właśnie tą
drogą szerzy się najczęściej.
Ospa wietrzna
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Należy do chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Wywołana jest
wirusem VZV - Herpes virus varicellae.
Objawia się gorączką od 37-40°C, bólem głowy, ogólnym
pogorszeniem, tj. przy grypie, pojawienie się czerwonych
plamek, krost, swędzenie, zamieniają się te krostki w
grudki wypełnione płynem, po wyschnięciu powstaje
strupek i odpada.
Przebyte zakażenie wirusem organizmu daje odporność na
zawsze. Jednakże może pojawić się częściowo podobna
choroba o nazwie półpasiec.
Odra
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Odrę wywołuje wirus, który atakuje tylko ludzi. Bardzo łatwo się
nim zakazić, ale jednocześnie jest wrażliwy na promieniowanie
UV i ginie w temperaturze 56°C w ciągu 30 minut. Zakażenie
następuje drogą kropelkową. Najbardziej narażone na zakażenie
są niemowlęta tuż przed planowanymi szczepieniami przeciwko
odrze.
Odra jest dosyć ciężko przebiegająca chorobą z wysypką
oraz innymi objawami, takimi jak gorączka, zapalenie
spojówek, światłowstręt i katar. Objawem
charakterystycznym dla odry są plamki Koplika, malutkie
białe plamki na wewnętrznej stronie policzka, na wysokości
zębów trzonowych.
Dla zapobiegania zachorowaniom stosuje się szczepienia dzieci
atenuowanym wirusem odry w osobnej szczepionce lub w
szczepionce MMR. Można zastosować ludzką gammaglobulinę
w okresie do 6 dni od ekspozycji lub szczepionkę w okresie do 3
dni od ekspozycji w celu zapobieżenia wystąpienia lub
złagodzenia przebiegu choroby.
Różyczka
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Przyczyną różyczki jest zakażenie wirusem różyczki. Wirus ten
szerzy się drogą kropelkową, przez kontakt bezpośredni z chorym
człowiekiem oraz przez łożysko, co oznacza, że istnieje
niebezpieczeństwo zakażenia płodu. Wirus występuje we krwi, w
moczu i w śluzie nosa i gardła.
Występuje gorączka, a z czasem małe plamki zlewają się w
jedną, również pojawić się może bladoróżowa wysypka,
która występuje po krótkim okresie objawów nieżytowych,
wiele osób w czasie przeziębienia jest szczególnie
narażonych na zarażenie się różyczką. Różyczce
nieodłącznie towarzyszy również powiększenie węzłów
chłonnych.
Aby zapobiec różyczce stosuje się odpowiednie szczepienia
dzieci w wieku 13 m-cy i 13 lat ze szczególną uwagą na
dziewczynki, bo to im kiedyś ta choroba może zagrażać
najbardziej, przy ciąży.
Wirusowe zapalenie opon
mózgowo rdzeniowych
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Choroba wywoływana przez wirusy enterowirusy wirusy ECHO,
HSV-2, arbowirusy (dają meningoencephalitis), Coxsackie, VZV,
Wirus Epsteina-Barr (rzadko), wirus polio, wirusy grypy A i B,
wirus odry
Podstawowe objawy to bóle głowy, wymioty i objawy
oponowe (sztywność karku, objaw Brudzińskiego). Mogą
też występować: gorączka, senność, śpiączka, podwójne
widzenie, zaburzenia mowy, porażenie mięśni, padaczka.
Niektórym przyczynom zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
można zapobiegać poprzez stosowanie profilaktyki
długoterminowej w postaci szczepionki lub krótkoterminowej w
postaci antybiotyków.
Zapalenie mózgu
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Najistotniejszym czynnikiem etiologicznym zapaleń mózgu są
wirusy neurotropowe. Najczęstsze jest opryszczkowe zapalenie
mózgu wywołane wirusem opryszczki pospolitej. Zachorowalność
to 2 przypadki na milion.
Na obraz choroby składają się zaburzenia świadomości,
gorączka, bóle głowy, nudności i wymioty, senność, bóle
mięśni, niedowład połowiczy, niezborność, ataki
padaczkowe oraz objawy ogniskowe. Może prowadzić do
trwałego uszkodzenia mózgu i śmierci.
Śmiertelność nieleczonych wynosi do 70%, leczonych spada do
20%. Większość przeżywających ma dolegliwości neurologiczne.
Leczenie polega na podawaniu acyklowiru. U 2,5% osób po
zachorowaniu wraca pełna funkcja mózgu.
Choroba Heinego Medina
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus
zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona
drogą fekalno-oralną.
Postać lżejsza powoduje gorączkę, złe samopoczucie, ból głowy oraz
gardła.
Druga postać choroby jest znacznie poważniejsza. Pierwsze objawy
mogą ograniczyć się do kataru, bólu gardła i głowy, gorączki itp.
Dolegliwości starają się coraz silniejsze, pojawiają się bóle mięśni. Po
kilku dniach pojawia się uczucie zdrętwienia kończyn i równocześnie
ich osłabienie, które stopniowo postępuje, prowadząc do całkowitego
porażenia. Jeżeli obejmie ono mięśnie oddechowe klatki piersiowej, to
chory umiera w wyniku utraty możliwości oddychania.
W zapobieganiu nagminnemu porażeniu dziecięcemu
największe znaczenie mają masowe szczepienia ochronne,
dzięki którym zachorowania na tę chorobę w Polsce maję
obecnie charakter sporadyczny.
Świnka
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Świnka to choroba zakaźna wywołana wirusem świnki. Zazwyczaj
atakuje dzieci w wieku szkolnym. Zarażamy się drogą kropelkową
lub przez kontakt ze śliną chorego – pijąc z jednej butelki itd.
Wirus dostaje się do naszego ciała przez drogi oddechowe,
następnie atakując wybrane miejsca w organizmie. Najczęściej są
to ślinianki przyuszne, czasem podżuchwowe i podjęzykowe.
Ból w okolicy uszu, ból gardła przy przełykaniu, utrata
apetytu, trudności z otwieraniem ust oraz żuciem i
połykaniem pokarmów, gorączka ( w pierwszych dniach
dość wysoka), dreszcze, ból głowy, ogólne rozbicie i w
końcu charakterystyczny bolesny obrzęk jednej lub dwóch
ślinianek przyusznych (niekiedy również ślinianek
podżuchwowych lub podjęzykowych).
Zapobieganie polega na podaniu szczepionki. Ma ona
przeważnie trojakie działanie- uodparnia przeciwko odrze,
śwince i różyczce. Najczęściej podaje się ją dzieciom już w
wieku dwóch lat. Także starsze, wcześniej nie szczepione, mogą
ją otrzymać.
Wirusowe zapalenie wątroby
typu C
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Jest przenoszony przez krew. Najczęściej zakażenie następuje w
czasie transfuzji. Ten typ wirusa jest bardzo groźny. Wprawdzie
choroba przebiega początkowo łagodnie, ale u około 70 proc.
chorych przechodzi w stan przewlekły: ciągnie się latami i może
prowadzić do marskości wątroby.
Tylko u 20% chorych obserwuje się zażółcenie powłok
skórnych, brak łaknienia lub bóle brzucha. Choroba potrafi
nawet przez kilkadziesiąt lat pozostawać w ukryciu. W tym
czasie wirus skutecznie niszczy wątrobę chorej osoby.
Prowadzi do marskości i raka wątroby.
Zapobieganie polega na przestrzeganiu ogólnych zasad higieny
czyli przestrzeganie zasad aseptyki w szpitalu i ambulatorium,
ostrożnym postępowaniu z krwią i jej produktami, ochronie
skóry poprzez używanie jednorazowych rękawiczek, unikaniu
kontaktów seksualnych z wieloma partnerami, używaniu
prezerwatyw.
Wścieklizna
Przyczyny
Objawy
Zapobieganie
Wirusowa, prawie zawsze śmiertelna choroba zakaźna zwierząt
(niektórych ssaków), mogąca przenieść się na człowieka
(antropozoonoza).
Na początku po zarażeniu zauważamy mrowienia wokół
miejsca pokąsania, gorączkę, ból potylicy, zmęczenie oraz
rzadziej halucynacje, torsje. Po kilku dniach u ludzi i
zwierząt występuje nadmierne pobudzenie lub – skrajnie,
porażenie (tzw. cicha wścieklizna). U chorego stwierdzić
można mimowolne skurcze mięśni (konwulsje), ślinotok,
światłowstręt oraz wodowstręt. Śmierć następuje w około
tydzień od wystąpienia objawów.
Dużą rolę odgrywa zapobieganie szerzeniu się choroby. Od
dawna prowadzi się obowiązkowe szczepienia psów przeciwko
wściekliźnie . Rozrzuca się też szczepionki po lasach i polach,
aby dzikie zwierzęta również zaszczepić.
Bibliografia
 http://www.poradnikmedyczny.pl/mod/archiwum/320_grypa_objawy_leczenie.html
 http://www.emedica.pl/component/search/?searchword=t%C4%99%C5%BCec&orde
ring=&searchphrase=all&limit=20#content
 http://www.zakazne.objawy.net/Objawy+dżumy
 http://www.sciaga.pl/tekst/35121-36-zapalenia_pluc
 http://www.doz.pl/czytelnia/a1039-Gruzlica_znow_grozna
 http://mediweb.pl/sex/wyswietl_vad.php?id=115
 http://www.focus.pl/newsy/zobacz/publikacje/grypa-jak-jej-zapobiegac/
 http://gronkowiec.com.pl/component/content/article/6.html
 http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/człowiek/10705świnka_przyczyny_objawy_leczenie_zapobieganie.html
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_główna

similar documents