Moderná hudba.

Report
Mgr. Dana Zajícová
•
•
•
•
•
•
•
•
Kedy asi populárna hudba vznikla?
Akú funkciu v živote ľudí má?
Aké má miesto v tvojom živote?
Kedy a kde ju počúvaš a kedy a kde by si ju za žiadnych
okolností nepočúval?
Čo ťa viac zaujíma na tvojej obľúbenej skupine (spevákovi) –
hudba alebo osobnosť(obliekanie, správanie)?
Počúval by si svoju najobľúbenejšiu pieseň, ak by ju spieval
niekto iný?
Dokážeš zaspievať časť jej melódie, vytlieskať rytmus alebo
ju zahrať?
Pokus sa čiarou zaznamenať jej melódiu.







Autorom diela je skladateľ
Notový zápis
Sústredené počúvanie
Klasické hudobné nástroje
Akustika
Dotácia nutná
Chápaná ako umenie







Uprednostnený interpret
Improvizácia
Nepredpokladá sa
Vlastné nástroje
Zosílenie zvuku
Bohatstvo
Generačný protest
Autorom diela je
skladateľ
Uprednostnený interpret
Notový zápis
Improvizácia
Sústredené počúvanie
Nepredpokladá sa
sústredené počúvanie
Klasické hudobné
nástroje
Moderné hudobné
nástroje
Akustika
Zosilenie zvuku
Dotácia
Bohatstvo
Chápaná ako umenie
Generačný protest

Svätenie jari – Tanec dievčat (nové črty hudby)
TARAS BUĽBA
-Rapsódia pre orchester
-vyjadruje skutočné city
Atonálna hudba
Ten, ktorý prežil Varšavu
- melodráma
1. Symfónia D dur Klasická
- Neoklasicizmus (návrat k ľudovej tvorbe trochu ináč)
Žalospev pre obete Hirošimy
- Elektroakustická hudba
West Side Story
- muzikál
Klasika populárnej hudby
- spojenie vážnej a populárnej hudby
Jesenná láska

similar documents