genel iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları

Report
Ekşi Kardeşler İnş.Mad.Nak.Tur.A.Ş









İş güvenliği nedir?
6331 iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu neleri
kapsar?
Neden nasıl ne zaman nerede kaza olur ve
kim kaza yapar?
İş kazası nedir?
Tehlike risk ve ramah kala nedir?
Neden emniyet kemeri takılmalı ?
Kişisel koruyucu donanım nedir?
Kişisel hijyenin hayatımızdaki önemi nedir?
ve yaptığımız bilinçli yanlışlar nelerdir?







Kişi iş güvenliğinin tanımını yapabilmeli.
Çalışan yasal hak ve yükümlülüklerinin
farkında olmalı.
İş kazasını tanımlayabilmeli.
Tehlike risk ve ramah kalaya birer örnek
verebilmeli.
Emniyet kemerini sürekli takmalı.
Kişisel koruyucu donanımları kullanmalı ve
temiz tutmalı.
Kişisel hijyenin önemini kavramalı ve çalışma
ortamını temiz tutmalı.
düşündüklerimiz ama
söyleyemediklerimiz ?
 Eğitim ne zaman biter. hiç bitmicek
galiba!!!
 Bitse de gitsek !!!
 Yemek vaktine ne kadar var acaba ?
 Dur bir soru sorayım da bilemesin !
 işim gücüm var kardeşim !!!
 hep aynı şeyler ben bunları zaten biliyorum
benim hayatım eğitim… ben bu işin
ustasıyım…

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını
önlemek amacı ile güvenli çalışma
ortamını oluşturmak için alınması gereken
tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

1. Çalışanları korumak,
2. Üretimin güvenliğini korumak,
3. İşletmenin güvenliğini sağlamak
Sağlıklı bir
beden
Sağlıklı bir
ortam
Sağlıklı bir
araç
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO –
araştırmalarına göre genellikle kazaların
sadece ℅ 2’si korunması mümkün
olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel
olarak korunulması mümkün olan
kazalardır.
 % 2 kaçınılmaz kazalar

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu
çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve
bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun
iyileştirilmesi için çalışmalar yapar

Çalışmaktan kaçınma hakkı
 MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakın tehlike ile
karşı karşıya kalan çalışanlar kurula,
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise
işverene başvurarak durumun tespit
edilmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verilmesini talep
edebilir.

Alınması gereken sağlık raporları, iş
yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya
hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik
biriminde görevli olan iş yeri hekiminden
alınır.
 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe
uygun olduklarını belirten sağlık raporu
olmadan işe başlatılamaz.


Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim
aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
6331 iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu
Madde 17
ÖNCE BİR KAÇ CÜMLE
Kaç senedir böyle
yapıyoruz bir şey
olmaz
Sadece 5 dakikalığına
geldim mesai bitti
Bizim adamlar
şerbetlidir,
bir şey olmaz
Kaç yıllık ustayım
bir şey olmaz
Kaç keredir ikaz
ediyorum!
Bizde sadece kesik ve
çürük olur,
Böyle olacağını hiç
düşünmemiştim.

TECRÜBE HER ZAMAN GÜVENDİR
GÜVEN İSE ; HATA YAPTIRIR…
20 yıldır bu işi yapıyorum 20 yıldır yapıyordur
Evet ama ; 21. yıl kaza olur
Sonuç :
22. yılı hiçbir zaman göremez!!!



İŞ kazalarının oluşmasında neden olan iki
önemli faktör :
GÜVENSİZ DURUMLAR
GÜVENSİZ HAREKETLER
PEKİ BUNLAR NELER
?









Kamyondaki patar
Aynaların temiz olmaması
Aracın farının veya lambalarının yanmaması
Kapatılmamış boşluklar
İş yeri düzensizliği
Makinenin koruyucusuz olması
Bakımsız tüpler
Eğik zemin
Kamyonun damperinde ve tekerleğinde
takoz yerleştirilmemesi
Dalgınlık dikkatsizlik ve ihmal
 Kamyonu eğimli zemine park etme
 Aracın üzerinde kontakta anahtarı bırakmak
veya aracı stop etmemek bu şekilde aracı
terketmek
 Belgesi ve yetkisi olmadan başkasının
makinesini kullanmak.
 Kişisel koruyucu kullanmamak
 Kamyonun damperinde ve tekerleğinde takoz
yerleştirilmemesi

a- İş kazası; sigortalının işyerinde
bulunduğu
sırada
 b-işveren tarafından yürütülmekte olan iş
nedeniyle sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte
olduğu iş nedeniyle


c- bir işverene bağlı olarak çalışan
sigortalının, görevli olarak işyeri dışında
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl
işini yapmaksızın geçen zamanlarda

d-sigortalıların, işverence sağlanan bir
taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı
hemen veya sonradan bedenen ya da
ruhen özre uğratan olaydır.
İşçinin, işyerinde bulunduğu sırada, işçi kaza
anında çalışsın, çalışmasın, mesai dahilinde
olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve
aranan tek şarttır.
 kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet
bağının bulunması gerekmektedir.
- Çalışma saati (mesai)
- İşveren
- Sigorta
- Servis
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine
göre tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden
uğradığı geçici veya sürekli hastalık,
sakatlık veya ruhi arıza halleri meslek
hastalığıdır.
İnsana, eşyaya ve tüm canlılara zarar
verme potansiyeli olan her şey “tehlike”
olarak tanımlanmaktadır. kazalara,
hastalıklara, makine ve cihaz hasarlarına
sebep olabilir.
 “Risk” ise kısaca, tehlike durumundaki
zararın gerçekleşmesi ihtimali ve şiddetin
çarpımıdır.

TEHLİKE
:
RİSK
:
PATAR
ELEKTRİK
PATARIN ARAÇ İLE TAŞINMASI
ELEKTRİK KABLOSU YALITKANIN
ÖZELLİĞİNİ KAYBETMESİ
Ramak kala, zarar, yaralanma veya
kayıpla sonuçlanmayan kazadır!
 Kaza olmuş gibi önemle ele alınmalıdır!
 Kazaların habercisidir!
 Ucuz atlatılan kaza olarak da bilinir.

BİR MAÇTA TOPUN DİREKTEN
DÖNMESİDİR.
 TAM GOL OLUCAKKEN OLMAMASI
DURUMUDUR BURADA ÖNEMLİ OLAN
KARŞI TAKIMIN OYUNCULARINI CEZA
SAHASINA SOKMAMAK, AMAÇ İSE ; PUAN
KAYBETMEMEKTİR… İYİ BİR SAVUNMA
YAPILIRSA TEHLİKE ORTADAN KALKAR…

Endişelerinizi Amiriniz İle Paylaşmanız İçin Öneriler;
Sorun Kritik Hale Gelene Kadar Beklemeyin.
Aşırı Duygusal veya Suçlayıcı Olmayın.
Problem Kritik Olsa da Olmasa da, Kendi Değerlendirmenizi Önermeye
Hazır Olun.
 Sorunu Düzeltmek İçin Nelerin Yapılabileceğine Dair Çözümler Sunun.
 Sonuç Olarak, Problemin Ne Zaman Düzeltileceğine Dair Söz Almaya
Çalışın



Unutmayın ki, amirleriniz de daha fazla ilgi gereken diğer işler içinde
gömülmüş olabilirler ve/veya unutabilirler.
Amirler siz de unutmayın ki, iş güvenliği sorunlarını dikkatinize getiren kişi
sadece işini yapmaya ve sizin işinize de yardımcı olmaya çalışıyor.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
UYANIK OL
DOĞRU GİYSİLERİ GİY
DOĞRU ALET KULLAN
DOĞRU YÜK KALDIRMAYI ÖĞREN
ŞAKA YAPMA
DÜZENLİ OL
RAPORLA
İLKYARDIM
İSG PROGRAMININ ARKASINDA DUR
İŞİNİ ŞANSA BIRAKMA
İş Güvenliği Sadece Kurallara Uymaktan İbaret
Değildir.
Hem iş esnasında hem de iş dışında
 Tavır
 Davranış Biçimi
 Kontrol
Bu 3 Bütünden Meydana Gelmektedir.
Türkiye ;
 iş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya
ikincisi sırada yer almaktadır.
 Ölüm sayısı bakımından Türkiye’ de ilk
sırada
yapı işleri 2. sırada maden yer
almaktadır.

FABRİKA İÇİ HIZ LİMİTİ :30 KM/HIZ
 FABRİKA YOLU - KANTAR- OCAK : 40
KM/HIZ
 SAHİL YOLU :50 KM/ HIZ

TÜM ÇALIŞANLAR
ARAÇ İÇİNDEYKEN MUTLAKA KISA
MESAFELERDE VE DÜŞÜK HIZLARDA BİLE
OLSA EMNİYET KEMERİ TAKMAK
ZORUNDADIR…

..\Downloads\Video\emniyet kemerinin
onemi - YouTube.MP4
BARET
Yukarıdan malzeme düşmesine
karşı,
Bizim başımızı herhangi bir yere
vurmamıza karşı, dış etkilerden
Ve arkadaşımızın veya başka
birinin başımıza malzeme
çarpmasına karşı koruyucudur.
 Gözlük
malzeme kaçmasına karşı talaş
çapak yağ vb herhangi bir sıvı
sıçramasına karşı koruyucudur. Göz
koruyucuları, gözleri zararlı ışınlardan,
çeşitli yabancı maddelerden ve
darbelerden korurlar.

PEKİ GÖZLÜK TAKMAZSAK NE OLUR

(0,5- 5) mikron arası gözlerimizle
göremediğimiz toz partikülleri
akciğerlerde tutunarak dışarı atılımları
mümkün değildir. Ve yeterli korucuyucu
özellikte maske kullanılmazsa maruziyet
artar. patiküller atılamazsa mesleki
maruziyet sonucu pnömokonyoz
dediğimiz mesleki akciğer hastalıklarına
neden olurlar.
Fosforu sayesinde gece ve gündüz
kişilerin görünümünü arttırır ayrıca
operatörlerin sürücülerin işaretçilerin
veya atım ekibinin
fark edilmesini sağlayarak olası bir kazayı
önler.


El ve kolların korunması için kullanılan
eldivenler yapılan işe uygun olmalıdır..

tüzükte şöyle bir ibare geçer : çalışan
herkes eldiven giyecektir. Ancak ;
matkap, pres, torna vb ( döner aksamlı)
tezgahlarda eldiven kullanılmamalıdır…
Ayağımıza malzeme ve parça düşmesine,
çivi batmasına erimiş metal
sıçramalarından bizi korur. ve çelik burnu
sayesinde ayak parmaklarımızın
yaralanmasını ve kopmasını önler.

MADDE 28 – (1) İşyerine, sarhoş veya
uyuşturucu madde almış olarak gelmek
ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu
madde kullanmak yasaktır.

Kişisel hijyen neden önemlidir sorusuna,
mikroorganizmaların yapısı, ne kadar
kolay üreyebildikleri ,insan faktörünün
rolü ve yarattığı sorunları
düşündüğümüzde kolayca yanıt
verebiliriz.Vücudumuzdaki bakterilerin
sayısı, Türkiye nüfusundan oldukça
fazladır.
75 -80 milyon bakteri

Dünyada her yıl oluşan ve bazılarının
ölümüne yol açtığı bilinen 1.5 milyar ishal
vakasının % 70’i doğrudan gıdaların
kimyasal veya biyolojik olarak kirliliğinden
kaynaklanmaktadır.
VÜCUDUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE BULUNAN
MİKROORGANİZMA SAYILARI
Kafa Derisi
1 milyon bakteri / cm²
Burun akıntısı
10 milyon bakteri / g
Eller
10 ila 1000 bakteri / cm²
YAŞADIĞIMIZ BU İŞYERİNİ EVİNİZ OLARAK
GÖRMENİZ VE SORUMLULUK SAHİBİ
OLMANIZ
BAŞKALARINA SAYGI GÖSTEREREK,
ÇALIŞMA ORTAMINIZI, BEDENİNİZİ
KOĞUŞUNUZU
BANYO VE
LAVABONUZU
AYRICA ; ARACINIZI TEMİZ TUTUNUZ







Tüpleri ve vanalarını kesinlikle yağlamayın!!!
Boş ve dolu tüpleri ayrı ayrı depolayın
Tüpü vanasından ve kapağından
kaldırmayın!!
Vanaları zorlamadan açıp kapatın. Vanaları
sökmeyin
Tüpten tüpe gaz dolumu yapmayın
Tüpte kaçak olup olmadığını anlamak için
kesinlikle ateşle kontrol etmeyin!!!
Bir işçi ekskavatörün paletlerinin baklalarını murç ve
çekiç kullanarak çıkartmak istemektedir. Bu işlem
sırasında murçtan metal parçaların fırlama ve işçiye
zarar verme ihtimali oldukça yüksek

similar documents