toprak-alkali-metaller

Report
TOPRAK ALKALI
METALLER
KİMYA PERFORMANS ÖDEVİ
CÜNEYT EMRE TOPAL A/9-B 1193
Toprak Alkali Metaller
Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:
Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda yer
alan elementlerdir.
Sıklıkla beyaz renkli olup, yumuşak ve işlenebilir
yapıdadırlar. Alkali metallerden daha az tepken
karakterde olmalarının yanında, erime ve kaynama
sıcaklıkları daha düşüktür.
İyonlaşma enerjileri de alkali metallerden daha
yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki
elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimya
bilimciler tarafından ayrı birer element olarak
düşünülmesinden gelir.
Toprak Alkali Metaller 6 element içerir;
Berilyum (Be)
Magnezyum (Mg)
Kalsiyum (Ca)
Stronsiyum (St)
Baryum (Ba)
Radyum (Ra)
Berilyum
Berilyum, periyodik tablonun 2A grubunda yer alan
toprak alkali grubundan elementtir. Yerkabuğunda
ancak %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları
bulunmadığından, berilden elde edilir. Fransız kimyacısı
Nicolas Vaquelin tarafından 1798'de oksit halinde
bulunmuş, 1828'de, birbirlerinden bağımsız
olarak, Friedrich Wöhler ve Antoine Busy tarafından
elde edilmiştir. En önemli berilyum alaşımı berilyumlu
bakırdır. Berilyumun doğada bulunan tek
kararlı izotopu berilyum-9'dur. Yarı ömrü 3.000.000 yıl
olan berilyum-10 ve 10-15 saniyeden daha kısa sürede
kendiliğinden iki alfa parçacığına bölünen berilyum-8 gibi
yapay izotopları da üretilmiştir.
Berilyum
Magnezyum
Magnezyum (Mg), gümüş beyazlığında bir metaldir ve
genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle
karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi Mg, atom
numarası 12 ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır. Toz
halindeki magnezyum kolayca tutuşur ve parlak bir
alevle yanar. Bu özelliği nedeniyle, elektrikli fotoğraf
makinesi flaşları çıkmadan önce, magnezyum yakılarak
flaşlı fotoğraflar çekilmiştir.
1755 yılında İngiltere'de Joseph Black tarafından
keşfedilmiştir. 1808 yılında Humphrey Davey tarafından
saf olarak, magnezya ve civa-II-oksit (HgO)
karışımından izole edilmiştir.
Magnezyum
Stronsiyum
Stronsiyum, atom numarası 38 olan,
gümüşümsü beyaz metalik katı bir
elementtir. Sembolü Sr'dir. Toprak alkali
metaldir. Alkalin bir yer metali stronsiyum,
kimyasal olarak son derece reaktif olduğu
bir yumuşak gümüş-beyaz renk ya da
sarımtırak metalik öğedir.
Stronsiyum
Baryum
Baryum, sembolü “Ba” olan kimyasal bir elementtir.
İngilizce'de Barite ağırlık yoğunluk manasında
kullanılmaktadır. Baryum elementinin atom numarası 56
olup Periyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda
bulunur. 2. grupta bulunması özelliğinden dolayı Baryum
bir toprak alkali metalidir. Baryum ilk
defa 1774 yılında İsveçli kimyacı Carl Wilhelm
Sheele tarafından tanımlanmıştır. Baryum element
halinde beyaz-gri metalik rengindedir fakat
yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde
bulunmaz.
Baryum
Radyum
Radyum, 1898 yılında Fransız fizikçileri Pierre
Curie ve eşi Marie Curie tarafından bulunan,
soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element.
Toprak alkali metal grubu elementidir.
Kısaltması Ra dır. Bu element doğal bir element
olmayıp sonradan kimyasal yollarla bulunmuştur.
Radyumu tedbir almadan kullanmak tehlikelidir;
çünkü sürekli olarak içe işleyen öldürücü ışınlar
çıkartır; radyumun bu özelliğine radyoaktiflik denir.
Radyum

similar documents