petit mal epilepsi

Report
 Epilepsi
beyinde anormal ve yuksek frekanslı
uyarıların yayılmasına bağlı olarak geli.ir.
 Epilepsi, kalıtsal veya çeşitli faktörlere bağlı
olarak ortaya çıkabilir.
 Epilepside başlangıç tedavisi, nöbet tipine
göre yapılır.
 En tipik belirti konvülsiyonlardır.
 Bir
kısım kaslarda nöbet şeklinde
gelişen(sarsıntı şeklinde)
 İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin durum
 Çırpınma
 Kaslarda
izlemesi
kasılma ve gevşemelerin birbirini
 Gevşeme
devresi göstermeksizin
 Kas veya kas grubunun devamlı kasılması ile
belirgin durum
 GRAND
MAL EPİLEPSİ:
 Bilinç kaybı ile ortaya çıkan
 Yaygın tonik ve klonik konvülsiyonlarla
karakterize bir hastalıktır.
 Bir süre sonra bilinç yerine gelir.
 Daha
ziyade çocukluk çağında görülür.
 Nöbetler birkaç saniye süren dalgınlıklar
şeklindedir.
 Hasta çevresinden kopmuştur.
 Bakışları boş ve dalgındır.
 Bilinç kaybı çok kısa sürelidir.
 Konvülsiyonlar görülmez.
 Daha
ziyade yetişkinlerde görülür.
 Nöbet esnasında yutkunma,yalanma
 Ceplerini yoklama,saç tarama gibi
 Garip davranışlar vardır.
 Nöbet esnasında hasta akıl hastasına
benzetilebilir.
 Bu nöbet bazen grand mal epilepsiye
dönüşebilir.
 Birbirini
kısa aralıklarla takip eden nöbetler
şeklinde görülür.
 Zamanında önlenemeyen statuslarda hem
hayati tehlike vardır hem de hasta kurtulsa
bile nörolojik hasar meydana gelebilir.
 Mortalitesi %10'dur.
 Amaç;nöbetlerin
ortaya çıkmasını tam olarak
önlemektir.
 Tedavi en az 3-5 yıl sürdürülmektedir.
 Bu süre sonunda ilaçlar dozları gittikçe
azaltılarak bırakılır.
 Tedavi sonrasında hastalığın nüksetmesi söz
konusudur.
 Hastaların bir kısmında cerrahi tedavi de
yapılmaktadır.
 Nöbetlerin
ortaya çıkmasını önler
 ya da anormal elektrik deşarjının beynin
diğer bölgelerine yayılımını engeller.
 Anormal
uyarıların beyinde yayılımını
engeller.
 Yetişkinlerin tedavisinde tercih edilir.
 Petit mal epilepside kullanılmaz.
 Kronik tedavide, oral yolla,
 status epileptikusta İV yolla kullanılır.
 Teratojenik etkileri vardır.
 Gebelikte kullanan hastaların bebeklerinde
yarık damak, dudak, kalp hastalığı ayrıca
büyüme ve mental gelişimde gerileme
görülür.
 sedatif
etkisinden bağımsız olarak
antikonvülsan etkisi de vardır.
 diazepam ve fenitoine cevap vermeyen tonikklonik nöbetlerde kullanılır.
 Uyarıların beyinde yayılımını engeller.
 İlac kesildiğinde tekrarlayan nöbetler
(rebound nöbet) görülür.
 GABA
inhibitör etkili endojen bir maddedir.
 Bu ilaç beyindeki GABA düzeyini yükseltir.
 Böylece beyindeki anormal uyarımların
yayılması engellenmiş olur.
 Grand mal ve petit mal epilepside kullanılır.
 Depakin®
 Enterik
kaplı tablet /200 mg x 40
 Oral solüsyon 200 mg/ml x 40 ml şişe
 Enterik kaplı tablet 500 mg x 40
 Liyofilize toz içeren 4 flakon ve
enjeksiyonluk su içeren 4 ampul
 anormal
uyarının beyinde yayılımını engeller.
 Tüm parsiyel nöbetlerin önlenmesinde
kullanılır.
 Sinir
Sistemi > Antiepileptikler > Süksinimid
Türevleri > Etosüksimid
 Petimid 250 mg 50 Kapsül ilacının etken
maddesi Etosüksimid
 Anormal elektriksel uyarının beyinde
yayılmasını önler.
 Petit mal epilepsi tedavisinde ilk tercih
edilen ilaçtır.
 Diazepam,
status epileptikusta ve epilepsi dışındaki
konvülsiyonlu tablolarda kullanılır.
 Çocuklarda İV.uygulama yapılamıyorsa diazepam
rektal yolla verilebilir.

similar documents