Barockmusik Generalbasens tidevarv

Report
Barockmusik
Begrepp:
•
•
•
•
•
•
Generalbas,
Monodin
Polyfoni
Kontrapunkt
Dur och moll
Terassdynamik
• Sången blomstrade
• Uppkomsten av opera
och oratorium
• Harmoni viktigare än
stämflätning
• Kyrkomusiken
blomstrade vokal musik
• Orkestern utvecklas
• Instrumenten utvecklas
• cembalo
• Dur och moll utvecklas
• Snirklig, praktfull,
oregelbunden, och
utsmyckad musik.
• jämn puls - den är lätt att
stampa takten till
• Kontrast mellan starkt
och svagt och mellan
olika klanger
• Spel mellan grupper
• Musiken spelades vid
hoven och i kyrkor
Kompositionsformer
• Fuga (betyder flykt) som kanon,
härmar melodin, temat, imitativ
kompositionsform
• Svit, tema med variationer,
toccata, Passacaglia
• Solo-konserten
• Concerto grosso, den konserterande
stilen, stor grupp mot liten grupp
också soloinstrument
Begrepp:
• Terassdynamik
Nyanserna mellan svagt och starkt skiftar
plötsligt utan gradvis övergång
• Generalbas
( basso continuo) ackorden anges med hjälp
siffror i relation till en basgång.
• Monodi
Solosång till ackompanjemang
av generalbas
• Polyfoni
Flerstämmighet
• Dur och Moll
De två vanligaste tonarterna i västerländsk
musik. De har utvecklas ur kyrkotonarterna.
Utvecklades under Barocken
• Kontrapunkt
• Stämföringskonst, not för not, självständiga
stämmor skapar en musikalisk sats. Samklangen
kommer i andra hand
Hur känner jag igen musiken?
• jämn puls - den är lätt
att stampa takten till
• Kontrast mellan starkt
och svagt och mellan
olika klanger
• Spel mellan grupper
• Snirklig, praktfull,
oregelbunden, och
utsmyckad musik.
Kompositörer
•
•
•
•
•
•
•
•
J.S Bach med söner
Händel
Monteverdi
Heinrich Schutz
Jean-Baptiste Lully
Antonio Vivaldi
Scarlatti
Telemann
Musik att lyssna på
http://www.youtube.com/watch?v=kdAVJM6974o
Vivaldi De fyra årstiderna
http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_
o
Toccata och Fuga i D-moll Bach
http://www.youtube.com/watch?v=x6Hvdrf-V0
Vivaldi Mandolin konsert
http://www.youtube.com/watch?v=HmW92w
OdRdI
Brandenburg konsert nr 3
http://www.youtube.com/watch?v=Y6A8TsK0e
no
Passacaglia Händel cembalo
http://www.youtube.com/watch?v=ipBimWqNJI
Bach Cello svit i G-dur
Referenser
• Sixten Nordström ,
Så blir det musik.
Förlag Dialogos

similar documents