Intercanvi de gasos (Els pumes)

Report
ELS PUMES
Ixim fins a les camisetes
1.Intercanvi de gasos
 L’aire entra en el sistema respiratori a través de les foses
nassals.
 On es calfa, s’humiteja i es neteja de les particules que té.
 Les particules queden retingudes en el moc, secretat per
les vies respiratories.
1.Intercanvi de gassos
 L’aire continua per la faringe i la laringe cap a la
tràquea.
 De la tràquea als bronquis.
 Dels bronquis als bronquiols.
1.Intercavi de gassos
 Per acabar als alvèols, envoltats de capil·lars
sanguinis.
 Quan l’aire arriba als alvèols, l’oxigen que conté
pasa a la sang dels capil·lars, que arriba carregada
de CO2.
1.Intercanvi de gassos
 Aquest travessa les membranes en sentit invers a
l’oxigen i passa als alvèols, on s’expulsa.
 La sang reparteix l’0xigen a les cèl·lues i recull el
CO2 per dur-lo als pulmons.
2.La ventilació pulmonar
 Procés pel qual l’aire entra a l’interior dels pulmons i
després el CO2 es expulsat.
2. La ventilació pulmonar
2.1.El movimet d’entrada i d’eixida de l’aire es
provocat per:
 Diafragma
 Músculs intercostal
2.2.La ventiació pulmonar la duen a terme dos
moviments:
 L’expiració
 L’inspiració
2.Ventilació pulmonar
 Diafragma: és un múscul que es locaitza davall del
pulmons i separa el tòrax de l’abdomen.
 Els músculs intercostals: són els que unixen les
costellaes i quan es contaruen i es relaxen varien el
volum dels pulmons.
2.La ventilació pulmonar
 Inspiració: entrada de l’aire als pulmons.
 Expiració: eixida d’aire del pulmons al exterior.
Faringe
Cavidad nasal
Fosa nasal
Tráquea
Pulmón
derecho
Laringe
Pulmón
izquierdo
PREGUNTES EXAMEN
1. De que estan envoltats els
alvèols?
2. Que dos moviments duen a
terme la ventilació pulmonar?
3. Que dos tipus de músculs hi
ha la ventilació pulmonar?

similar documents