musikhistoria%20sammanf

Report
Konstmusikens historia
Kort sammanfattning
Medeltiden (ca 500-1450-talet)
• Gregoriansk sång (600-1000),
efter påven Gregorius den store, som
samlade ihop texter och melodier,
•
•
•
•
Kyrklig sång, "munksång”
Syftet var främst bön
Texter ur Bibeln, sång på latin
Enstämmigt, ibland som växelsång
mellan två grupper
• Inga instrument = a capella
• Vid år 1000 blev musiken flerstämmig
• Man började sjunga i kanon
Medeltiden, profan musik
•
•
•
•
•
Trubadurer (1100-1300)
Kringvandrande diktare och musiker i Europa
Spelade på luta och harpa
Sjöng om riddare och kärlek
Sjöng i falsett, på det språk
man talade
• Andra vanliga instrument: pommer,
rebec, vevlira
Balladen
• Betyder dansvisa (från ballare)
• Utfördes ursprungligen som ringdans
• Sången - växelsång mellan försångarens
strofer och körens refräng, omkvädet
• Berättande, ofta dramatiskt innehåll,
vanligen många verser
• En del användes som arbetssånger
Renässansen (ca 1450-1600)
• Nya upptäckter och idéer, intresse för allt
mänskligt = humanism
• Renässans = pånyttfödelse, av antikens ideal
• Den världsliga, profana, musiken växte
• Kompositörer arbetade även vid rika
furstehov, inte bara åt kyrkan
• Instrumentalmusiken utvecklades mycket
• Notskriften viktig: mer invecklad musik,
sprida musiken,
• Vanliga instrument: blockflöjt, krumhorn
• Reformationen (M.Luther 1517) ledde bl a till
kyrkosång på det egna språket istället för latin
• I kyrkan: instrument, flera stämmor, t ex som
kanon
• Palestrina utvecklade kyrkomusiken
• Polyfoni=många ljud, varje stämma en egen
melodi, alla lika viktiga
Barocken (1600-1750)
• Kyrkliga (sakrala) och världsliga (profana) musiken lika
stora
• Barock = grotesk, överdriven,
• Terrassdynamik - man spelade starkt eller svagt, inga
succesiva övergångar
• Melodi + basstämma och ackord, dur och moll
• Opera = teater där man sjunger replikerna (Italien)
• Oratorium = religiös opera utan kostymer och agerande
• Frankrike – baletten föds vid Ludvig XVI´s hov
• Vanligt instrument - cembalo (föregångare till pianot)
• Kända kompositörer: Bach, Roman, Vivaldi, Händel
Wienklassicismen (ca 1750-1830)
• Staden Wien i Österrike - centrum för
musiken, därav namnet på perioden
• Upplysningen - förnuft, logik, klarhet
• Kung och adel förlorar makten till borgarna,
medelklassen, revolutioner
• Offentliga konserthus och operor – köpa
biljetter
• Trött på tung och mörk barockmusik – ville ha
underhållningsmusik
• Musiken - lättfattlig, elegant, roande, med
kontraster, olika teman
• Kammarmusik - mindre grupp, t ex stråkkvartett,
spelade ofta på fester
• Symfoni - stort verk för orkester
i flera delar
• Stora kompositörer: Mozart,
Beethoven, Haydn
Romantiken (1800-talet)
• Industrialisering - folk flyttade till städerna
• I städerna fanns det mer musik och teater
• Pessimism och osäkerhet – längtan bort till
drömmens rike, exotiska länder, känslan viktig
• Konstnärens verk = ”en spegling av det eviga”,
skulle leda till lycka,
• Genikult/idolskap, den fria konstnären,
• Orkestrarna större =behov av dirigent,
• Nya klanger, ackord, tonartsbyten
• Programmusik= musik som berättar eller beskriver
något, t ex en resa, ett konstverk, naturen
• Solosång med piano
• Musikdramat – Wagners idé om operan, ett
”allkonstverk” där bild, poesi och arkitektur skulle
förenas i en helhet
• Kompositörer: Schubert, Mendelssohn, Chopin,
Brahms
Nationalromantik
• Stor politisk oro i Europa,
självständighetssträvan, nya stater bildas
• Ny känsla av identitet, försök att skapa
nationella stilar, inspiration från folksagor,
folkmusik,
• Nationalsånger
• Kompositörer: Alfvén, Grieg, Sibelius, Dvorák
1900-talet
• Impressionism = intryck, från målarkonsten
(Monet)
• Stämning, atmosfär viktig,
inte detaljer
• Tonarterna försvann, ackord
staplas på varandra, måleri
med klangfärg och rytm
• Frankrike, Paris viktigt: Debussy, Ravel
• Expressionism = uttryck, också från konsten
• Starka sinnesstämningar
av ångest, lidande, extas,
• Atonal musik – alla tonarter
borta, ingen tydlig rytm eller
melodi, slumpartad, blandning
av olika sorters instrument
• Tolvtonsmusik, Schönberg,
skalans alla toner används
Efter 1920
• Inga tydliga riktningar
• Musikexperiment
• Elektronisk musik, t ex av Stockhausen,
inspirerade den tidiga synthpopmusiken
• Slumpmusik, publikens reaktion en del av
stycket, t ex av Cage

similar documents