BaptistKirkens 175 års jubilæum

Report
BaptistKirkens 175 års jubilæum
Inspirationsdag
2. november 2013
Jubilæum
• De første danske baptister blev døbt en tidlig
søndag morgen i Lersøen ved København den
27. oktober 1939. Ulovligt!
• Den 30. oktober 1939 blev den første danske
baptistmenighed stiftet. 10 år før grundloven!
• Vi har altså 175 års jubilæum i
2014. Det vil vi også gerne fejre
med andre frikirker, da det
samtidig er jubilæum for alle
danske frikirker ;-)
Jubilæumsindsamling 2014
Aktiviteter
• Jubilæumsindsamling går til:
– Katastrofeforebyggelse i Burma / Myanmar
– Børneprojekter i Burundi og Rwanda
• Salg af kaffe fra Burundi og Burma-te
• Events
4
Myanmar/Burma
5
Kort om historien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1948: Uafhængighed fra England under Aung San
1962: Ne Win og militærkup. 28 års socialisme og isolering
1988: Massive demonstrationer udspringer fra
studentermiljøerne
1990: Valg, vindes af NLD - Aung San Suu Kyi -> husarrest
1993 – 1997: Våbenhvil- aftaler med etniske grupper
2007: Safran revolutionen
2008: Super cyklonen Nargis og grundlovsvalg
2010: Valg igen. Suu Kyi frigives syv dage efter. Efter 20 års
arrest
2011: Ny præsident: Thein Sein. Politisk forår. Mere fri presse.
Fangefrigivelser og Våbenhvile forhandlinger
2012: Flere fredsforhandlinger. Frit suppleringsvalg i april og
Aung San Suu Kyi og NLD stiller op
6
Den onde spiral i bjergene
•
•
•
•
•
Skovrydning
Blotlagt overfladejord forsvinder
Heftige regnskyl
Erosion
Vandet trænger ned i lerskifferlaget
• Jordskred ødelægger hytter og
marker
• Og så skal der sælges brænde
7
5 km med 20 kg ris på ryggen
• Svedjebrug og
dets konsekvenser
• Erosion som resultat af
markafbrænding og regn
Hus, bro og vej forsvinder
Broen er skyllet væk
Jordskred ned over hytten
11
Katastrofeforebyggelse
Hjælp til selvhjælp
• Projektet sikrer:
–
–
–
–
–
–
–
–
Træning og uddannelse i lokalsamfundet
Bedre rustet når katastrofer indtræffer
Etablering af lokale varslingskomitéer
Kontakt til folk og institutioner (myndigheder), der kan
hjælpe udefra
Benytter ‘træning-af-trænere’ så flere uddannes
MBC omdrejningspunkt – lokal menigheder – regionalt –
lokalt
Pulje til konkrete tiltag i landsbyer – f.x.
førstehjælpskasse, højtaler/megafon til alarmering
Etablering af ‘risbanker’
BURUNDI OG RWANDA
13
Rwanda og Burundi
•
•
•
•
•
Blandt verdens fattigste lande
Høj børnedødelighed
Mange får ingen uddannelse
Indkomsten meget lav
Forældreløse og udsatte børn
som følge af bl.a. hiv og aids
• Efterdønninger fra krig og ufred
Burundi og Rwanda
• BaptistKirken arbejder blandt de mest udsatte
• BaptistKirken støtter 3 projekter der hjælper
udsatte og forældreløse børn
• Samarbejder med lokale kirker eller
organisationer
Børneprojekter
• Burundi:
– Baptistkirken: 1.600+ børn (familier) får støtte til
skolegang, familier med indkomstskabende aktiviteter,
menigheder yder omsorg (støttes også af DMR-U)
• Rwanda:
– Baptistkirken: 500+ børn (familier) støttes med
skolepenge og uddannelse af mentorer
– LLCCM: 75+ børn fra aidsramte familier støttes med
skolegang, indkomstskabende aktiviteter og omsorg
16
Events
•
•
•
•
Kollekter
Salg af jubilæums kaffe og te
Koncerter, loppemarkeder basarer mv
Foredrag eller filmfremvisninger
– Fx – The Lady eller Burma VJ
• Spejderhjælpen har godt
• materiale til børn om Burma
• Inviter en burmeser eller
afrikaner på besøg.
17
Kollekter
• Jævnlige kollekter til jubilæumsindsamling
- fx månedligt
• Lad al løs kollekt gå til jubilæumsindsamlingen
• Ekstraordinære kollekter i forbindelse med
andre arrangementer
18
Burma te og Burundi kaffe
• Kaffebønnerne kommer fra Burundi og er
importeret direkte til BaptistKirken, brændt i
Danmark.
• Teen bliver muligvis en speciel import fra
Burma, hvis kvaliteten af teen og prisen er
rigtig. Alternativt bliver der
blandet en speciel jubilæumsblanding til BaptistKirken af
Bornholms Thehandel.
Burma te og Burundi kaffe
• For hver pose kaffe går 20 kr. - og for te 10 kr. ubeskåret til jubilæumsindsamlingen.
• Kaffen vil koste 60 kr./500 gr. (malet el.
bønner)
• Teen vil koste ca. 45 kr./100 gr.
• Hvor meget tror I, at der kan
sælges i jeres menighed i løbet
af 2014?
Nøgle-datoer i 2014
• Jubilæumsfest på sommerstævnet d. 23. juli
• Uge 42 – 11.-19. oktober – i menighederne
• Jubilæumsfest den 25. oktober i
menighederne
• Regionale møder/fester?
• Nordjylland har planer!
Jubilæumsåret
• Vi ønsker, at jubilæet primært bliver brugt
missionalt – dvs. at vi bruger anledningen til at
fortælle mennesker om Jesus på alle de
måder, vi kan komme i tanke om.
• Derfor opfordrer vi alle baptist-menigheder til
at fejre jubilæum
– gerne i uge 42, 2014
Uge 42, 2014
Hvad gør jeres kirke speciel?
• Vi ønsker, at alle baptistkirker skal være
vedkommende og gøre en forskel i
lokalsamfundet.
• Spørg derfor jer selv: Hvem vil græde over hvis
vores kirke lukker (altså ud over os selv)?
• Hvem vil I gerne have skulle savne
jeres kirke?
• Hvordan kan I være vedkommende
for de mennesker?
Behov og ressourcer
• Spørg derfor: Hvilke behov ser vi i vores
lokalsamfund, som vi (evt. sammen med
andre) ville kunne opfylde
• Hvilke ressourcer har vi i vores menighed?
• Find noget, I ønsker at blive gode til, og
koncentrer jer om det!
• Stol på Guds kraft, drøm stort
men vær samtidig lidt realistiske.
Holbæk har gjort det!
Tilbud fra International Commission
• For et par år siden fik vi kontakt til
International Commission, som er en baptistmissionsorganisation fra USA, som netværker i
Europa.
• De tilbyder at sende teams med ressourcer til
Danmark uge 42, 2014.
Hvis I vil samarbejde med IC:
• Kontaktperson er Jerry Byrd
• 10. januar 2014: Indikation. Vi er interesserede!
• 15. februar: Hvis vi skal have et team på besøg, så
skulle de gerne kunne bidrage med XX og vi vil
gerne have at teamet består af X-X personer.
Præsentation af den generelle idé
Hvor mange dage, vil vi gerne have
et team på besøg
Samarbejde med IC
• Planlægning:
– En hel uges program er hårdt. Evt. pause en dag.
– To menigheder kan dele et team, tre dage et sted
og derefter tre dage et andet.
– Tag hensyn til både byens og menighedens
størrelse.
Samarbejde med IC
I dag vil vi gerne have en indikation på interessen for IC
På en skala fra 1-4
”Vil menigheden gøre brug af IC?”
1: Tvivlende
2: Interesserede
3: Planlægger
4: Vi vil helt sikkert have et team
I parentes: antal – evt. med margin.
Antallet skal højst være det samme som
de lokalt aktive, der er med hele tiden!
Samarbejde med IC
• 1. august 2014 skal man være sikker!
• Indstil jer på ændringer
• Indkvartering (det er ok at bo hos mennesker,
der ikke kommer i kirken!)
• Der skal findes en kontaktperson i
menigheden fra starten, som kan
distribuere oplysninger.
Logokonkurrence
• Vores nuværende logo er smukt!
Men farven korresponderer
dårligt med de farver, vi bruger i
dag. (bliver fx aldrig brugt i
baptist.dk)
• Vi har det ikke i formater, som vi
bruger på nettet og i annoncer
• Hvad findes der af kreative ideer
derude?
• Vi ønsker at afspejle et levende
kirkesamfund.
Jubilæumsfest på stævnet
• Det skal være sjovt og for alle generationer, og
gerne noget, hvor vi får nogen til at se på os
udefra….
• Der skal være noget lækkert – måske en kagekonkurrence, hvor vi kan afsløre efterfølgeren til
”drømmekage fra Brovst”?
• Vi afslører vinderlogoet og
overrækker præmien til vinderen.
Andre nationale ideer
• Stafetløb mellem menighederne
• Historiefortælling specielt for migranterne,
Poul Erik Jensen vil tage rundt som fortæller –
dansk og europæisk baptisthistorie, evt.
sammen med lokal-historie
Gave til gæsterne
• Når I holder arrangementer i uge 42 – eller når
I holder jubilæumsfest (lidt om det senere) vil
I måske gerne give folk en gave, som vil minde
dem om kirken og dagen…
• Vi har et bud på en sådan gave!
Gave til gæsterne
• Et termokrus fra Menu, som vil
•
koste 25-30 kr.
•
pr. stk.
Hjemmeside
• 175baptist.dk
• Ideer og gensidig inspiration, hvad sker der i
menighederne.
• Billedgalleri
• Idé-katalog (kommer lige om lidt)
• Dagens ord
Vælg et skriftsted og begrund hvorfor.
Hvor mange af jer vil bidrage?
Drejebøger til aktiviteter
• Hvad kan vi finde på i jubilæumsåret?
Hvad gør vi nu?
•
•
•
•
Finder ud af, hvad I vil uge 42, 2014!
Har I brug for International Commision?
Bestille krus inden 15. februar på sekretariatet.
Får plakater, postkort og klistermærker.
Plakaterne er færdige til LKII i Vejle.
Resten kommer omkring nytår.
DR-kirken og andet spændende
• Frikirkerne mødes i næste uge for at snakke
om, hvordan vi vil markere vores fælles
jubilæum
• PR – pressen, kronikker og læserbreve
• DR-kirken i oktober 2014?
• Kunne det blive sådan, at alle
frikirker holder fest samme dag –
25. oktober 2014?

similar documents