Slides ang. trivsel.

Report
Forældremøder på Kalbyris
1.-3. klasse
august-september 2013
Hvordan hænger det hele sammen?
Juletræsfest
Skolebestyrelsen
Adhoc grupper
Danmarksstafet
Moonlight
bestyrelse
Sjov på Kalbyris
Specialklasse
forældreråd
Trivselsgruppe 1
Klasseråd i hver
klasse
Trivselsgruppe 2
Forældrerådet
Skoleledelsen
Trivselsgruppe 3
Er I kommet i gang med at skabe trivsel…?
Vigtigt med trivsel…
• I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel –
både blandt elever, forældre og lærere
• Forældresamarbejdet er afgørende for trivslen
• Og erfaringen viser, at de klasser som kommer
i gang fra starten – de har højere trivsel og
fungerer bedre igennem hele skolegangen
• Men det er aldrig for sent….
Opret trivselsgrupper i klassen
• I skal dele alle forældre i fx 3 grupper
• Hver gruppe planlægger et arrangement
• Hver gruppe får en tidsperiode hvor
arrangementet skal afholdes indenfor
– 1) sep-dec, 2) jan-mar og 3) apr-juni
• Kun fantasien sætter grænser…
• Grupperne ændres hvert år, så man lærer
nogle nye forældre at kende.
Eksempler 0.-3. klasse
•
•
•
•
Fastelavns-arrangement
Afholdes på skolen (evt. sammen med naboklassen)
Børn og voksne kommer udklædt
Der uddelegeres opgaver vedr. spisning
blandt de tilmeldte.
Man kan også vælge at alle
familier kommer med en ret
hver til fælles spisning.
Eksempler 0.-3. klasse
Fremvisning af projekt i klassen
• Afholdes på skolen
• Børnene fremviser hvad de har lavet
• Alle familier kommer med en ret hver til fælles
buffet.
Eksempler 0.-3. klasse
Gerlev Legepark
• Mødes ved skolens p-plads og kører i egne biler til Gerlev Legepark. Ligger
ikke langt fra Slagelse. Har man ikke selv bil, så er der sikkert plads hos
andre forældre.
• Book fx en konsulent, som laver gamle lege med alle kort efter ankomst til
Legeparken. God måde at ryste hinanden sammen på.
• Herefter spises den medbragte mad. Der er mulighed for at grille
• Man kan gå rundt og prøve de mange forskellige aktiviteter i Gerlev
Legepark og dyste mod hinanden.
• En rigtig god dag, som koster ca. 50 kr. pr. person (indgang og konsulent).
• www.ihv.dk
Eksempler 0.-3. klasse
Sommerfesten – en god afslutning
• Fx på græsplænen ved Hvid Villa.
• Forældrene medbringer tæpper, mad, drikkelse, te/kaffe og bestik/kopper
til egen familie.
• Udvalgte forældre bager kage til alle.
• Aktiviteter til en sommerfest: sækkevæddeløb, rundbold, æggeløb mv.
•
•
•
•
•
Fx grill-aften på Stenlængegården.
Stenlængegårdens store grill kan lånes via skolens kontor.
Alle medbringer en ret til fællesbordet og eget kød til grillen.
Der kan købes øl og sodavand (nogle forældre sørger for dette)
Herefter kan der spilles fodbold og rundbold på de tilhørende arealer.
Eksempler 0.-3. klasse
Andre muligheder…
•
•
•
•
Forældrearrangement (forbudt for børn)
Kun for piger
Kun for drenge
Legegrupper, hvor børnene er i mindre grupper som leger
sammen hos hinanden og afsluttes med at forældre/børn
spiser aftensmad sammen (går på skift blandt forældrene i
gruppen)
• Kun fantasien sætter grænser 
Godt med en tovholder eller to…
•
•
•
•
Hvem skal starte trivselsgrupperne op?
Her er det godt med et Klasseråd
Vælg 3-4 personer
De er ansvarlige for nye trivselsgrupper bliver
igangsat (fx på første forældremøde)
Klasseråd i
hver klasse
Medlem –
tovholder 1
Trivselsgruppe
1
Medlem –
tovholder 2
Trivselsgruppe
2
Medlem –
tovholder 3
Trivselsgruppe
3
Godt med en tovholder eller to…
• Ansvarlige for klassekassen, hvis I vælger det
(fx 100 kr. pr. barn/år)
• Og så er en af dem repræs. i Forældrerådet….
Forældrerådet
• Forældrerådet består af en repræsentant fra hver
klasse.
• Forældrerådet har en bestyrelse som vælges hvert år
på generalforsamlingen:
–
–
–
–
Merete Ravn (formand) (6.a)
Lisa Andersen (5.a)
Mette Jensen (6.b)
Kenneth Tønnesen (1.b)
• Forældrerådet sørger for de sociale arrangementer på
skolen på tværs af klasser
• Vores tema for 2013-14 er ”Sundhed og trivsel”
• Vi har pt. 3 arbejdsgrupper som arrangerer…..
Valg i jeres klasse
• Vi skal nu vælge et Klasseråd her i jeres klasse.
• Har I et i forvejen? genvalg eller nye?
• Ellers vælges 3-4 personer
• Og en af dem skal være klasserepræsentant i Forældrerådet (plus en
suppleant)
• Klasselæreren melder navne ind til skolens kontor.
• Trivselsgrupper – hvordan vil I gøre det?
– I dag?
– Lade Klasserådet dele forældrene?
Generalforsamling
10. oktober 2013
Hvem deltager?
1. del
Skolen og SKB orienterer
2. del
Forældrerådet og Moonlight
3. del
Spisning
4. del
Fremvisning elever
•Alle forældre er velkomne
•Mens de voksne holder møder, er der aktiviteter for børnene i SFO Gnisten
• Skoleledelsen og SKB fortæller om skoleåret (visioner, mål, aktiviteter)
• Efter orienteringen går alle til klasserne
•Generalforsamling Forældrerådet
•Generalforsamling Moonlight
•Forældrerådet sørger for mad til alle
•I uge 41 er der temauge på Kalbyrisskolen
•Alle elever fremviser resultater fra ugens tema

similar documents