****** 1

Report
‫• בחינת דילמות ופתרונות לקידום‬
‫והטמעת תחום הגיוון התעסוקתי בקרב‬
‫הנהלה בכירה בארגון עסקי‬
‫• נציגי מגזר עסקי‪ :‬נשר רמלה‪ ,‬סאנדיסק‪,‬‬
‫‪ ,G4S‬דיאלוג‪ ,ECI ,‬נייס‪ ,‬בנק הפועלים‪,‬‬
‫מריון בורגהיימר‪ ,‬סיגל גוטרזון‬
‫• נציגי מגזר שלישי‪ :‬מהות‪ ,‬מעלה‪ ,‬עמליה‬
‫‪ .1‬הנושא של העסקה מגוונת לא עלה עדיין לדיון מול המנכ"ל‬
‫‪ .2‬המנכ"ל מצהיר שהוא בעד העסקה מגוונת אך לא נעשה דבר מעבר‬
‫‪ .3‬המנכ"ל מצהיר שהוא בעד העסקה מגוונת ופועל לקידום הנושא בארגון‬
‫‪ .1‬ברצוני לעלות את הנושא בהנהלה אך הדבר לא מתאפשר‬
‫‪ .2‬התקיים דיון כללי בנושא בהנהלה ועכשיו נדרשת תוכנית פעולה לאישור‬
‫‪ .3‬אושרה תוכנית עבודה לקידום העסקה מגוונת בהנהלה‬
‫‪ .1‬מנהלי הביניים לא מכירים את הנושא של העסקה מגוונת‬
‫‪ .2‬מנהלי הביניים אדישים לגיוון ובלבד שהעובדים עומדים בסטנדרט התפוקות הנדרש‬
‫‪ .3‬מנהלי הביניים מתמודדים כבר עם גיוון בשטח והם יהיו סוכני השינוי המהותיים‬
‫בתחום‬
‫צמצום הפער בין הצהרות הנהלה‬
‫לבין יצירת תשתית ארגונית‬
‫תומכת לקידום הנושא‬
‫עבודה עם מנהלי ביניים‪ /‬מקצועיים‬
‫שיהיו שותפים לרעיון ולדרך‬
‫מענה מערכתי שיאפשר תהליך‬
‫קליטה מותאם בזמן ההכשרה‬
‫והשילוב של האוכלוסיות המגוונות‬
‫הגדרת מטרות אופרטיביות‪ ,‬הגדרת יעדים מדידים‪ ,‬תוכנית תקשור מההנהלה‪,‬‬
‫תמריצים והוקרה למנהלים‪ ,‬הכשרות‬
‫לקיים‬
‫שיחת‬
‫עמדות‬
‫ואישור‬
‫המנכ"ל‬
‫לנושא‬
‫למידה‬
‫פנים‬
‫וחוץ‬
‫ארגונית‬
‫של‬
‫הנעשה‬
‫בתחום‬
‫לקיים‬
‫ישיבת‬
‫הנהלה‪,‬‬
‫במטרה‬
‫ליצור‬
‫תהודה‬
‫חיובית‪,‬‬
‫רתימה‬
‫ומחויבות‬
‫ראשונית‬
‫בניית‬
‫תוכנית‬
‫עבודה‬
‫ואישורה‬
‫‪4/11‬‬
‫מפגש‬
‫הטמעה‬
‫בקרב‬
‫מנהלי‬
‫ביניים‬

similar documents