**** ISG

Report
‫מאגד )‪ISG (Israeli Smart Grid‬‬
‫מצגת למועצה ההנדסית של איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה‬
‫ענר שהם‬
‫‪ 12‬יולי ‪2013‬‬
‫קצת על מאגד ‪ISG‬‬
‫‪ ISG ‬הוא מאגד במסגרת תוכנית מגנ"ט של המדען הראשי במשרד‬
‫הכלכלה‬
‫‪ ‬המאגד קם על מנת לשלב מחקר של חברות תעשייה ואקדמיה‬
‫בנושא הרשת החכמה‬
‫‪ ‬המאגד נמצא בתחילת השנה השלישית של פעילותו‬
‫‪ ‬במאגד חברות ‪ 8‬חברות תעשייה ו‪ 10-‬חוקרים מהאקדמיה‬
‫‪ ‬המאגד מתכנן לבקש המשך פעילות לשנים ד‪-‬ה על פי תוכנית‬
‫עבודה המשקפת את ההתפתחויות בתחום הרשת החכמה‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪2‬‬
‫חברי מאגד ‪ ISG‬בשנה ג'‬
‫תעשייה‬
‫אקדמיה‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪3‬‬
‫למה נדרשת רשת חכמה?‬
‫עמידות‬
‫מול‬
‫התקפות‬
‫ואסונות‬
‫ביקוש‬
‫גובר‬
‫לחשמל‬
‫הרשת‬
‫הקיימת‬
‫מיושנת ולא‬
‫אמינה‬
‫התאמת‬
‫יצור‬
‫לביקוש‬
‫יעילות‬
‫וחסכון‬
‫באנרגיה‬
‫שילוב‬
‫אנרגיה‬
‫ירוקה‬
‫תמיכה‬
‫ברכב‬
‫חשמלי‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪4‬‬
‫שוק ה‪ $50 :Smart Grid-‬מיליארד ב‪2015-‬‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪5‬‬
‫דוגמא‪ :‬ביזור ייצור החשמל בדנמרק‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪6‬‬
‫תחומי העיסוק של חברות המאגד‬
‫תחומי הפעילות של ‪ISG‬‬
‫תחום שליטה ובקרה על רשת החשמל‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פיתוח יכולת חיזוי מדויק של צריכת האנרגיה וביצוע ‪Demand-Response‬‬
‫פיתוח יכולת מניעה‪ ,‬איתור‪,‬סיווג ותיקון אוטומטי ומהיר של תקלות‬
‫פיתוח יכולות ניהול ושליטה על רשת מבוזרת רבת התקנים בזמן אמת‬
‫פיתוח מרכזות ומונים חכמים‬
‫תחום רשת תקשורת הפועלת על ובסמוך לקווי החשמל‬
‫• פיתוח ארכיטקטורה של רשת לתמיכה באיחוד רשתות מסוגים שונים לרשת‬
‫הומוגנית עם יכולת סנכרון זמן חסין‬
‫• חקר ופיתוח פרוטוקולים לחסינות‪ ,‬אמינות ושרידות הרשת ושמירה על קישוריות‬
‫בזמן תקלות‬
‫• תמיכה בקצב תקשורת גבוה והשהייה קצרה בערוצים רועשים ברשתות קוויות‬
‫ואלחוטיות‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪8‬‬
‫החדשנות בפעילות ‪ISG‬‬
‫מחקר בנושא התמודדות עם תקלות ברשת החשמל‬
‫יכולת סיווג תקלות מדויק ומהיר‬
‫איכון מיקום תקלה ברשת חשמל בדיוק של עשרות מטרים!‬
‫ניהול ושליטה ברשת החשמל‬
‫חיזוי צריכה ברזולוציות של שעה אחת וברמת הצרכן הבודד‬
‫ארכיטקטורה ניהול מבוזרת לתמיכה במיליוני התקנים !‬
‫התמודדות עם סוגיות חדשניות באמינות וחסינות הרשת‬
‫זיהוי אלמנטים קריטיים ברשת החשמל ומניעת אפקט הדומינו‬
‫קישוריות וסנכרון זמן בעלי חסינות ושרידות גבוהה‬
‫תקשורת לרשת החכמה‬
‫שיפור התקשורת בקווי חשמל )‪ (PLC‬עד קצב של פי ‪ 10‬ויותר!‬
‫פיתוח רשת היברידית המשלבת רשתות קווית ואלחוטית‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪9‬‬
‫מחקרי האקדמיה‬
‫החוקר המוביל‬
‫מוסד אקדמי‬
‫תחום המחקר‬
‫‪1‬‬
‫ד"ר יהודה בן שימול‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‬
‫גישה לערוץ וניתוב ברשתות ‪PLC‬‬
‫‪2‬‬
‫פרופ' אייל שמעוני‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫חיזוי צריכה וקביעת מדיניות סיכונים לרשת‬
‫החשמל באמצעות כריית מידע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פרופ' גדי גולן‬
‫המכון הטכנולוגי חולון‬
‫ניטור איכות החשמל וחקר כשל ותקלות ברשת‬
‫‪4‬‬
‫ד"ר אמיר גלוברזון‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫חיזוי צריכת החשמל‬
‫‪5‬‬
‫ד"ר רון דבורה‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫שימוש ב‪ MIMO-‬וסנכרון זמן ברשת ‪PLC‬‬
‫‪6‬‬
‫פרופ' דני דולב‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫זיהוי נקודות תורפה ברשת‪ ,‬התמודדות עם‬
‫תקלות בזמן אמת‪ ,‬סנכרון זמן‬
‫‪7‬‬
‫פרופ' אשר יהלום‬
‫המרכז האוניברסיטאי‬
‫אריאל‬
‫ניתוח איכות החשמל וזיהוי וסיווג תקלות‬
‫‪8‬‬
‫פרופ' סימון ליצין‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫פיתוח שיטות קידוד מתקדמות ל‪PLC-‬‬
‫‪9‬‬
‫ד"ר עופר עמרני‬
‫אוניברסיטת תל אביב‬
‫שיטות תקשורת על בסיס ‪OFDRMA‬‬
‫‪10‬‬
‫פרופ' דב ווליך‬
‫אוניברסיטת בן גוריון‬
‫חקר ותכן מגברי הספק למערכות ‪PLC‬‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪10‬‬
‫שיתופי פעולה עיקריים במאגד‬
‫התקנים‬
‫חכמים‬
‫חיזוי‬
‫צריכה‬
‫שילוב‬
‫רשתות‬
‫שיפורי‬
‫רשת ‪PLC‬‬
‫איכון‬
‫תקלות‬
‫מוטורולה‬
‫ישומי‬
‫בקרה‬
‫מוביקס‬
‫יתרן‬
‫ישומי בקרה‬
‫סיווה‬
‫‪ECI‬‬
‫פאוורקום‬
‫פאוורקום‬
‫מוביקס‬
‫ישומי‬
‫בקרה‬
‫סייטק‬
‫סיווה‬
‫ד" ר‬
‫גלוברזון‬
‫פרופ'‬
‫שמעוני‬
‫פרופ' דולב‬
‫ד"ר עמרני‬
‫ד"ר בן‬
‫שימול‬
‫ד"ר דבורה‬
‫סאטק‬
‫מוטורולה‬
‫פרופ' גולן‬
‫פרופ' ווליך‬
‫ד"ר בן‬
‫שימול‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫פרופ' ליצין‬
‫פרופ' יהלום‬
‫‪11‬‬
‫טכנולוגיות כבסיס למוצרים בסיום שלוש שנים‬
‫מערכות ניהול ושליטה‬
‫התומכות ברשת חשמל‬
‫מבוזרת‬
‫שימוש בחיזוי צריכה‬
‫כבסיס למודלים לחסכון‬
‫ולביצוע ‪ADR‬‬
‫מנטרי איכות חשמל‬
‫בעלי יכולת סיווג ואיכון‬
‫תקלות בדיוק ואמינות‬
‫גבוהים‬
‫רשת ‪ PLC‬הפועלת בקצב‬
‫של יותר מפי ‪10‬‬
‫סנכרון זמן חסין‬
‫לתקלות והתקפות‬
‫מונים ורכזות מידע‬
‫חכמים המריצים‬
‫אלגוריתמים שפותחו‬
‫במאגד‬
‫שימוש במודלים למניעת‬
‫אפקט דומינו במערכות‬
‫הבקרה של הרשת‬
‫שיפור קישוריות רשת‬
‫התקשורת ע"י שימוש‬
‫ברשת היברידית‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪12‬‬
‫המדגים הטכנולוגי של המאגד‬
‫שילוב‬
‫רשתות‬
‫ביצועי‬
‫רשת קווית‬
‫בהובלת‬
‫מוביקס‬
‫בהובלת יתרן‬
‫מוביקס‬
‫‪ECI‬‬
‫יתרן‬
‫פרופ' דולב‬
‫יתרן‬
‫סיווה‬
‫פאוורקום‬
‫ד"ר דבורה‬
‫ד"ר בן שימול‬
‫ד"ר עמרני‬
‫פרופ' ליצין‬
‫סנכרון זמן‬
‫בהובלת ‪ECI‬‬
‫‪ECI‬‬
‫ישומי בקרה‬
‫פרופ' דולב‬
‫ניהול ושליטה התמודדות עם חיזוי צריכה‬
‫תקלות ברשת בהובלת ישומי‬
‫בהובלת‬
‫בקרה‬
‫מוטורולה‬
‫החשמל‬
‫מוטורולה‬
‫פאוורקום‬
‫מוביקס‬
‫‪ECI‬‬
‫פרופ' דולב‬
‫פרופ' גולן‬
‫בהובלת ישומי‬
‫בקרה‬
‫ישומי בקרה‬
‫מוטורולה‬
‫סאטק‬
‫פרופ' גולן‬
‫פרופ' יהלום‬
‫תשתית רשת תקשורת אחודה‬
‫תשתית רשת חשמל‬
‫ישומי בקרה‬
‫פאוורקום‬
‫פרופ' שמעוני‬
‫ד"ר גלוברזון‬
‫קשרים עם גורמים אחרים בתחום‬
‫‪ ‬המאגד פועל בשיתוף פעולה עם חברת החשמל בכל תחומי העיסוק שלו –‬
‫טכנולוגיה שפותחה תותקן לניסוי בפיילוט של חח"י‬
‫‪ ‬המאגד פעיל כמשקיף באיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה וכחבר בפורום אנרגיה של‬
‫מוסד נאמן בטכניון‬
‫‪ ‬חברי המאגד שותפים בפעילות שוטפת של מכון התקנים הישראלי (מת"י) לתקינה‬
‫בתחום הרשת החכמה‬
‫‪ ‬המאגד הצטרף כחבר במכון היצוא‬
‫יו"ר המאגד מר שי אדר ייצג את כלל‬
‫חברי המאגד בסיור של מכון היצוא‬
‫שכלל פגישות עם חברות מובילות‬
‫בארה"ב בנושאי אנרגיה חכמה‬
‫מידע פנימי של מאגד ‪ISG‬‬
‫‪14‬‬
‫תודה רבה!‬
‫שקפי עזר‬

similar documents