PPT Huisartsen 23 febr b2104

Report
ODENSEHUIS …
Ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende
dementie en hun familie en vrienden
Burgerinitiatief
…Zelforganisatie van participanten
Niet toekijken maar
meebeleven
Vergeet dementie onthoud de mens
Ontstaan ODENSEHUIS
AMSTERDAM
GELDERSE VALLEI
Opgericht najaar 2012
Geopend 4 nov. 2013
Als je hoofd omloopt loop je even binnen
Feiten en cijfers rond dementie
• Doodsoorzaak nr. 4 in Nederland.
• De kans is 20 % dat iemand in zijn
leven dementie krijgt.
• Mensen met dementie leven gem.
8 jaar met de ziekte.
• Iedere 4 uur krijgt iemand in
Nederland dementie.
• Gemiddelde periode tot diagnose
is 14 maanden. Bij jonge mensen
duurt dit nog veel langer.
• Het aantal mensen met dementie
zal in de toekomst explosief
stijgen naar meer dan een half
miljoen in 2040.
Gelderland
28738
37282 (+30%)
50484 (+76%)
63899 (+122%)
Aantallen
Gemeente
2010
2011
2020
2030
2040
Ede
1533
1580 (+3%)
1930 (+26%) 2503 (+63%) 3217 (+110%)
Renkum
813
841 (+3%)
913 (+12%)
1024 (+26%) 1334 (+64%)
Wageningen
569
576 (+1%)
730 (+28%)
980 (+72%)
1204 (+112%)
Waarom een
ODENSEHUIS?
• Nieuw Perspectief nodig
• Brug tussen diagnose en
zorg
• Praktische vragen,
onzekerheid
• Ondersteuning voor en door
mantelzorgers
• Eigen regie …invloed op
inhoud en organisatie
• Andere beeldvorming
Wat bieden we?
Ontmoeting.. Een eigen plek
Ontspanning en ondersteuning…
Informatie en advies
Aandacht en kwaliteit van contact
Aandacht voor wat nog wel kan.
Meer Zin en minder Zorg
Positie in netwerk
Gespreks- en
samenwerkingspartner
in moderne
dementiezorg
Functioneren naast en
samen met informeel en
formeel aanbod van
welzijn en zorg
Empowerment
Welzijn-en
preventiewerkers
Zorgprofs &
organisaties
Huisarts
Praktijk
ondersteuner
Ggz-er
Familie
mantelzorger
Case
Welzijns
werker
ODENSEHUIS
Spec.
manager
Ouderen
Vrijwilligers
Gen.kunde
Gezondheidswerkers
Onderwijs
& Onderzoek
Fondsen en
Verzekeraars
Gemeente en
lokale
netwerken
Autonomie
wijkvpk
Eigen regie
Zelforganisatie
Verbindend samen werken
Vragen ???
• Wat spreekt jullie aan in dit
verhaal?
• Wat niet?
• Zijn er mensen die je zou kunnen
doorverwijzen naar ODENSEHUIS
• Wat heb je nodig om mensen op
het spoor van het ODENSEHUIS
te zetten?
• Wat doe je morgen in je praktijk
met de informatie over
ODENSEHUIS?
Meer informatie?
www.odensehuisgelderland.nl
[email protected]
tel 0317-410194

similar documents