CSi Romania

Report
CSi Romania
Viziunea CSi România
asupra programelor
academice și
competențelor dezvoltate
de acestea.
Despre mine:
- Absolvent UBB – Facultatea de Business
[Administrarea Afacerilor –licenţă şi master]
- 9 ani experienţă în Middle Management
[Societatea Naţională a Căilor Ferate Române]
- 14 ani experienţă în General Management
[Alphametals, Csi Romania]
-managementul performanţei
-lean management (Kaizen)
-studii doctorale la FSEGA
CSi
• Sediu
: Raamsdonksveer
Olanda
• Cifra afaceri din vânzări : 55 Mil. Euro
• Angajaţi
: 300 în Olanda +
220 în Romania
CSi
• Facilitate de producţie
: Cluj-Napoca
România
• Cifra afaceri din vânzări : 13,5 Mil. Euro (2011)
• Angajaţi
: 220
• Suprafaţă producţie
:12000 mp
•
•
•
•
2004
2005
2005 – 2007
2008 - 2011
Start CSi Romania & AlphaLas
Deschidere oficială
Transfer cunostinţe din CSi Industries
Consolidarea echipei;
Lărgirea capacităţilor şi capabilităţilor
Ce producem
• Produse speciale (one off) CSi group
• Produse standard CSi group
• Produse diferite pentru alte companii locale sau internaţionale
Privire de ansamblu
Paletizoare şi componente de bază
• Paletizoare
• Unităţi de încărcare / descărcare
• Transport paleţi
• Transport cutii
Produse standard
14 Departamente
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Debitare Laser
Debitare mecanică
Îndoire
Metal processing
Sudură
Role
Vopsitorie în pulbere
Vopsitorie umedă
Montaj mecanic
Cablaj electric
Cabinet building
Proiectare asistată
Software ind
Onsite installation
Privire de ansamblu
Manipulare
Inteligentă
Produs
Producător
Producer
Consumator
Distribuitor
Comerciant
Locul nostru în lanţul de aprovizionare
• Paletizare cu
ajutorul
roboţilor
• Manipulare
cutii
• Paletizare
Ce facem ...
• Depaletizare
cu ajutorul
roboţilor
• Manipulare
casete
Ce facem...
• Soluţii
creative
Ce facem...
Csi Romania &
Universitatea Babeş-Bolyai
Parteneriat cu Facultatea de Business şi
FSEGA
•Participări conferinţe şi dezbateri;
•Participare în consiliul profesoral;
•Susţineri prin sponsorizări de carte;
•Găzduirea studenţilor în vizite la fabrică;
•Sesiuni de practică;
•Burse - internships (Romania -Olanda).
Csi Romania &
Universităti Olandeze
Acorduri bilaterale de colaborare
CHE Ede - Christelijke Hogeschool Ede
Windesheim Zwolle – Univeristatea de
Ştiinţe Aplicate
Radboud University Nijmegen
Csi Romania &
Universitatea Tehnică
Parteneriat cu următoarele Facultăţi: TCM,
Ingineria Materialelor şi mediului,
Automatizări şi calculatoare, Mecanică
•Participări conferinţe şi dezbateri;
•Participări în consiliul profesoral;
•Găzduirea studenţilor în vizită la fabrică;
•Sesiuni de practică;
•Burse - internships (România -Olanda);
•Colaborări pe diferite proiecte de inovare.
Ce am câştigat?
•
•
•
•
•
•
•
Suntem la zi cu noutăţile academice;
Ţinem pasul cu inovarea;
Creşterea notorietăţii grupului Csi;
Ne-am intărit echipa cu cei mai buni absolvenţi;
Dezvoltare profesională;
Beneficiari ai studiilor de cercetare în domeniu;
Promovarea CSi-ului în medii academice şi organizaţii
studenţeşti;
Importanţa relației între
mediul academic și economic
• Universităţile pot deveni motorul dezvoltării regionale prin
perfecţionarea comunicării şi colaborării cu mediul de
afaceri;
• Cei mai mulţi manageri consideră că nu există concordanţă
între competenţele şi calificările oferite de mediul
academic şi necesităţile pieţei muncii;
• Parteneriatele de cercetare dintre cele două medii, au
aspect cu valenţe benefice atât asupra creşterii
competitivităţii, cât şi a dezvoltării durabile.
Fapte, nu vorbe I
• Intensificarea cooperării ca parte a strategiilor de educaţie,
cercetare şi inovare a universităţilor;
• Creşterea implicării mediului de afaceri în desfăşurarea
stagiilor de practică ale studenţilor;
• Intensificarea solicitării de consultanţă din partea mediului
academic;
• Dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale ale studenţilor,
astfel încât lucrările de licenţă şi dizertaţie să fie
fundamentate pe identificarea de soluţii pentru problemele
reale ale firmelor locale;
Fapte nu vorbe II
• Câştigarea încrederii mediului economic în practica de cercetare
oferită de mediul academic;
• Intensificarea cooperării şi comunicării dintre universităţi şi mediul
antreprenorial prin parteneriate şi facilităţi în funcţie de nevoile
firmelor;
• crearea unor structuri intermediare, inter-instituţionale între mediul
academic şi cel antreprenorial;
• organizaţiile studenţeşti trebuie să acţioneze la implementarea
strategiei de relaţionare cu mediul exterior;
• stimularea acordării de burse private de către întreprinderi ca sursă a
performanţei studenţilor şi absolvenţilor.
Constatare
Legătura dintre universitate
şi mediul economic este
esenţială pentru
supravieţuirea universităţii
şi a agenţilor economici
angajatori
Concluzie
Apreciem că o mai bună
promovare a ofertei de cercetare
a universităţilor în mediul
economic este absolut necesară,
astfel încât să se accentueze
parteneriatele de cercetare dintre
cele două medii.
Mulţumesc pentru atenţie!

similar documents