(Dutch)

Report
Henry van Veldhuizen
Amersfoort, 2014
Waterschap Vallei en Veluwe
244. 833 ha
1.082.000 inwoners
16 zuiveringsinstallaties
1.471.00 eenheden
RWZI Amersfoort (300.000 i.e.)
Presentatie
•
Verleden
– Maatregelen RWZI Amersfoort mbt energie
– Visie Energie en Grondstoffen
– Onderzoek Omzetpunt Amersfoort
– Project Omzetpunt Amersfoort
•
Heden: Aanbesteding Omzet.Amersfoort fase 1 en 2
•
Toekomst: fase 3 Slib drogen
Maatregelen rwzi Amersfoort
•
2010
•
2012
•
2011
•
2012
10.000.000
Introductie zandfilter
kWh/y
8.000.000
6.000.000
Introductie bellenbeluchting
4.000.000
Biogas filtratie met actieve kool
2.000.000
DEMON
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
totaal verbruik elektriciteit
elektriciteit voor beluchting
elektriciteit door gasmotor
inkoop van elektriciteit
2012
Visie Energie en Grondstoffen
(internationale) samenwerking
innovatie!
kennisdelen
energie
Afvalwater
RWZI van de
Toekomst
(2010)
Schoon
water
Slib
brandstof
Papier vezels
zand
nutriënten
Onderzoek Omzet.Amersfoort (2010)
Resultaten:
2
Centrale
gisting
8
3
Slib afzet
studie
PE
dosering
•
Centrale gisting + TDH
•
Geen PE dosering
(effluentkwaliteit)
•
Bio-P en P-terugwinning
•
Slibdroging: 75%
haalbaar,maar veel risico’s
•
Wel WKK, geen ORC
1
Omzet.
7
4
Amersfoort
WKK studie
6
P-terugwinning
Slibontsluiting
5
Slibdroging
Project Omzet.Amersfoort (2010)
•
Voorstel Bestuur: Drie fasen:
1. Centrale gisting + TDH (2013)
2. Bio-P en P-terugwinning (2014)
3. Slib drogen met restwarmte (2015)
•
Aanvraag LIFE+ subsidie t.b.v.:
• Realisatie innovatieve deel
(TDH, P, drogen)
• Monitoring resultaten
• Kennisdeling en verspreiding
Project Omzet.Amersfoort
•
Verwacht resultaat:
– Fase 1: Energie:
• Amersfoort Energieneutraal
• Regio 65% zelfvoorzienend
• Warmte: afhankelijk van procesopzet
• Slib: 30% ds
• Terugverdienperiode circa 6 jaar
– Fase 2: Fosfaat:
• 40% terugwinning van totaal fosfaat regio
• Chemicaliënverbruik: Reductie met 50%
• Slib: 30% ds
• Terugverdienperiode circa 6 jaar
– Fase 3: Slibdrogen
• Slib: 90% ds voor 75% van het slib
• Terugverdienperiode circa 7 jaar
Heden: aanbesteding 2013
•
Aanbesteding fase 1 en 2 in één keer
•
Volgens UAV-GC met maximum
investeringsbedrag
•
7 inschrijvingen
•
2 aanbiedingen
•
Selectie: SH+E
• TDH volgens Stulz – Lysotherm :
• P terugwinning met Wasstrip en Pearl
Resultaat aanbesteding
– Fase 1 en 2: Energie en Fosfaat:
• Amersfoort Energieneutraal
• Overschot: 2 M kWh/jaar
• Regio 65% zelfvoorzienend
• Warmte: afhankelijk van procesopzet
• 40% terugwinning van totaal fosfaat regio
• Chemicaliënverbruik: Reductie met 50%
• Slib: 30% ds
• Terugverdienperiode circa 6 jaar
130%
70%
maximaal
42%
31%
6,7 jaar
Proces volgens aanbesteding
Amersfoort
VBT
AT
NBT
DEMON
wkk
GI
pearl
BI4,0%
strip
BI 6%
GT
Buffer
ontw
Woudenberg
TDH
sec. slib
Nijkerk
prim. slib
extra wkk
GT
sec. slib
Soest
eindvw
wkk + div
prim. slib
GT
sec. slib
Silo
niet specifiek
Proces volgens aanbesteding
– PDF SH+E
Toekomst: fase 3 - slib drogen
•
•
•
•
•
•
Slib drogen met restwarmte
Project niet mogelijk op RWZI Amersfoort binnen projecttermijn
Verkenning uitgevoerd door Energy Matters
Keuze: proef met 10% op rwzi Ede: 200 kWth
Termijn: 2014-2016
Vertaling resultaten naar RWZI Amersfoort in 2015
Alles helder…
meer informatie:
www.omzetpuntamersfoort.nl

similar documents