ŠKOCJANSKI ZATOK

Report
ŠKOCJANSKI
ZATOK
DIJAK: BLAŽ BAUMAN
LETNIK:1.B
PREDMET: EDE
 Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki se nahaja v
neposredni bližini Kopra in predstavlja preostanek
morja, ki je nekoč obdajalo mesto.
Lega škocjanskega zatoka
Nastanek
 Kako je Škocjanski zatok nastal, je mogoče izvedeti
iz pripovedi o izsuševanju in uničevanju zaliva
zastajajoče vode in gradnje novega tovornega
koprskega pristanišča.
 Mesto je sprva zraslo na nekdanjem otoku. Med
obalo in otokom so vse od rimskih časov nastajali
bazeni za pridobivanje soli.
 Sestavljata
ga polslana laguna, obdana s
slanoljubnimi rastlinami, plitvinami in polji, na
katerih se razraščajo različne vrste slanuš ter
sladkovodno močvirje z močvirskimi travniki in
odprto vodno površino, obdano s trstičjem in
toploljubnim grmovjem v Bertoški bonifiki. To je
največje polslano mokrišče v Sloveniji. Je izjemnega
pomena zaradi pestrosti rastlinskih in živalskih vrst.
Škocjanski zatok sestavljata dva dela:
 brakična laguna z gnezditvenimi otočki, poslanimi
mlakami in poloji, na katerih se razraščajo različne
vrste slanuš,
 sladkovodno močvirje z močvirnimi travniki in
odprtimi vodnimi površinami, obdano s trstičjem in
toploljubnimi grmišči na Bertoški bonifiki.
 Muljaste
plitvine poraščajo sestoji slanoljubnih
rastlin, v zatoku pa so številne ptice. V obdobju od
leta 1979 do 2000 so tu opazili dvesto različnih vrst
ptic, med njimi 75 gnezdilk in 125 vrst med selitvijo.
Med bolj ogroženimi so tudi čapljica, kvakač, čopasta
čaplja, grahasta tukalica, močvirski martinec,
črnoglavi galeb, tamariskovka.
ŽIVALSTVO
 Škocjanski
zatok
je
pomembno
mednarodno postajališče pri selitvah ptic,
in ker pozimi ne zamrzne, je za vodne
ptice primerna lokacija za zimovanje,
hranjenje, valjenje, itd.
ŽIVALSTVO
 ČOPASTA ČAPLJA (Ardeola ralloides)
ŽIVALSTVO
 ZELENONOGA TUKALICA (Gallinula chloropus)
 KVAKAČ (Nycticorax nycticorax)
 POLOJNIK (Himantopus himantopus)
 MOČVIRSKI MARTINEC (Tringa glareola)
 Rakar (Acrocephalus arundinaceus)
Viri:
 www.skocjanski-zatok.org/
 www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=6




3.
sl.wikipedia.org/wiki/Škocjanski_zatok
www.gov.si/aplikacije/mop/interpretacija.../info_
centri_salaja.pdf
www.naizlet.si/Skocjanski_zatok-1214.html
www.ptice.si/index.php?option=com_wines&func...

similar documents