protokol kuralları il

Report
Kravat temalı, figürlü, resimli olmamalıdır.
Spor, yakası düğmeli, kareli, koyu renkli gömlek kravat
takılmamalıdır.
Kravat takınca, bağcıklı ayakkabı giyilmelidir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
1
Beyaz çorabı çok açık krem ve beyaz pantolon dışında
kesinlikle kullanmayınız.
Resmi kıyafetle ekose ya da diğer desenli çorap
kullanmayınız.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
2
Çorabın rengi genel olarak ayakkabı rengiyle aynı
olmalıdır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
3
Giyim, Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Tanışma
Unvan ve isimlerin
söylenmesi gereklidir.
Tanışma veya tanıştırmanın zamanı
önemlidir
Tanıştıran kişi daima ayakta
kalmalıdır
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
4
Oturan erkek kiminle
tanıştırılırsa tanıştırılsın
ayağa kalkmalıdır.
Yeni gelenler var olanlara;
Erkekler bayana(Devlet Bşk. ve
Cumhurbaşkanı hariç)
Astlar üstlerine, küçükler
büyüklerine, gençler yaşlılara,
genç kız yaşlı erkeğe ve kadına
tanıştırılır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
5
Giyim, Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Tek kişi, kümelere tanıştırılır,
kümelerdeki her kişi ile tek tek
tanıştırılmaya gerek yoktur.
Tanışma
Kadınla el sıkışırken, önce kadın el
uzatmalı, erkek karşılık vermelidir.
Uzatılan el havada kalmamalıdır.
El sıkarken gücünüzü
göstermeyin,
karşınızdakinin gözüne bakın.
Eldiven
varsa çıkarılmalıdır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi
İzmir
6
Giyim, Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Selamlaşma
Her türlü selamlamalarda genel kural,
ast üstü, erkek bayanı,
ayrılan kalanları,
gelenler var olanları selamlar.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
7
Üstlerinize, eş düzeydekilere önce siz selam verin,
astlarınızın selamlarını da alın.
Selamlaşma
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
8
Giyim, Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Selamlaşma
Konferans salonu, kütüphane, derslik,
yemekhane gibi
Yerlere girildiğinde karşılık
beklenmeden topluluk selamlanır;
çıkarken de selamlanarak çıkılır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
9
Cumhurbaşkanı, cenaze,
ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları,
istiklal marşı çalınırken,
göndere bayrak çekilirken
cephe alınarak selamlanır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
10
Bir toplantıda önce ev sahibesi selamlanır. Ayrılırken de yine
önce ev sahibesi selamlanır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
11
Yanınızdakileri selamlayan
birini siz de selamlayın.
Yanlışlıkla size selam verenlerin selamını alın.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
12
Giyim, Tanışma, Selamlaşma, Hitap ve Genel İmaj
Hitabet ve Genel İmge (İmaj)
•Dil ola kese savaşı,
•Dil ola kestire başı,
•Dil ola ağulu aşı,
•Yağ ile bal ede bir SÖZ.
Yunus Emre
13
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Hitapta genel kural, söze büyük olan başlar,
konuyu o seçer ya da değiştirebilir.
•Sözlü iletişimin başlaması ve kurulmasında
kadının önceliği vardır.
•İnsanlara, isimleriyle ya da unvanlarıyla hitap
etmek gerekir.
14
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Bir topluluğa hitap ediliyorsa, önce oradaki en üst
olana, sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilmelidir.
•Resmi konuşma yaparken “ben” yerine “biz”
denmeli, kurum parantezinde konuşmaya devam
edilmelidir.
15
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Başkalarına “siz” , “lütfen” diyerek hitap edilmelidir.
“Sen” diyebilmek için samimiyet olmalıdır.
•Eş düzeydekilere ve astlarınıza adıyla (Nejla
Hanım), unvanıyla (Müdür Bey), soyadıyla (Sayın
Pehlivan ) ya da “Sayın Daire Başkanı” gibi hitap
edin.
16
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Üstlerinize ve eş düzeydekilere
“Beyefendi/Hanımefendi” deyin.
•Ast konuşurken üst söze girerse ast hemen
konuşmasını bitirir.
•Astlar izin istemeden konuşmamalıdır.
17
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Üst konuşur ast dinlerken, onu dinlediğinizi
belirtmek için ara sıra “evet” “evet efendim”
denilmelidir.
•Genel Müdür Yardımcısına normalde "Genel
Müdürüm" denilir. Ancak
Genel Müdürün yanında "Sayın Müdürüm"
denilmelidir.*
18
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
•Maarif Müfettişi Sayın İdris DÜZCAN
•İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Vefa BARDAKCI
(Sayın kelimesi isime bitişiktir)
•İl Millî Eğitim Eski İl Müdürlerimizden, "Eski"
başa alınmaz.
19
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Görgü, Nezaket, Yemek Adabı
İnsanlara karşı zan ve
Başkalarını kötülemekten
kaçınmak.
töhmette bulunmamak.
Dedikodu yapmamak, bu
sözlerin konuşulduğu yerleri
terk etmek.
Görgü
Nezaket
20
İnsanların kusurlarını
araştırmamak, onların kusurları
örtmeye çalışmak.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Büyüklere hürmet, küçüklere,
Arkadaşları, dostları, akrabaları,
düşkünlere şefkat göstermek
hastaları ziyaret etmek
Oturuş ve kalkışlarda
Görgü
Nezaket
hareketlere özen göstermek.
Ziyaretin kısa ve zamanlı
olmasına özen göstermek
21
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Eleştiriyi yerinde ve zamanında
Başkalarını rahatsız edici
yapmak,
davranışlardan sakınmak
özel konuşma yapanların yanına
gitmemek
Aşırı el ve söz şakalarından
Görgü
Nezaket
Gerektiğinde özür dilemesini
bilmek
kaçınmak
22
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Hoşgörülü ve iyimser olmak
Herkesle selâmlaşmak
Dostluğa önem vermek, ahde
Görgü
Nezaket
Yalan söylememek, verilen sözü
mutlaka tutmak
vefa göstermek
23
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Temiz olmak, temiz giyinmek
Güvenilir olmak, emanete
hiyanet etmemek
Muhtaçlara yardımcı olmak,
Görgü
Nezaket
Hediyeleşmek, yardımsever
olmak, israf etmemek
yapılan iyiliği başa kakmamak
24
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Küskünlüğe, dargınlığa ve
Kendini yüksek görmemek, insanları
düşmanlığa son vermek, iyi
küçümsememek
geçimli olmak
Kızgınlık, öfkeden, kalp
Görgü
Nezaket
Olgun bir kişiliğe sahip olmak
için çaba göstermek
kırmaktan sakınmak, yumuşak
huylu olmak
25
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Bir işte azim ve sebat sahibi
Yapılan iyiliklere teşekkür etmek,
olmak, hakkına razı olmak,
İyiliği özendirmek, kötülükten
kötülüklere iyilikle karşılık vermek.
Görgü
Nezaket
Empati yapmak, herkes için
iyilik dilemek,
sakındırmak.
26
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
Görgü, Nezaket, Yemek Adabı
Yemek Adabı;
Davetin resmi bir amacı olmalıdır.
Davet yazılı olarak (davetiye ile)
yapılmalıdır.
Davet gideri yönetmeliğe uygunsa kurum
bütçesinden ödenmelidir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
27
Resmi unvan ve makam sahibi kişiler
davet edilmelidir.
Davette onur konuğu veya yabancı konuk
bulunmalıdır.
Davetli sayısı 8’den fazla olmalıdır.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
28
Davetliler karşılanmalıdır.
Davet akşam yemeği olarak
düzenlenmelidir.
Davette koyu renk kıyafet (takım elbise)
giyilmelidir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
29
Masa ve oturma düzeni protokole göre
düzenlenmelidir.
İdris Düzcan Maarif Müfettişi İzmir
30

similar documents