Taklimat Timbalan Pengarah - JPN Kedah

Report
STATISTIK SEKOLAH
(SEKOLAH RENDAH)
JENIS SEKOLAH
BILANGAN BILANGAN
SEKOLAH
GURU
BILANGAN
BUKAN
GURU
ENROLMEN
BILANGAN
KELAS
391
14700
2400
175000
6342
90
1926
411
22980
950
58
961
202
9097
486
Sekolah Kebangsaan (Khas)
2
78
46
157
32
SR Agama (SABK)
3
91
10
1224
37
544
17756
3069
208458
7847
Sekolah Kebangsaan
Sekolah Jenis Kebangsaan
(Cina)
Sekolah Jenis Kebangsaan
(Tamil)
JUMLAH
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
3
STATISTIK SEKOLAH
(SEKOLAH MENENGAH)
BILANGAN
SEKOLAH
BILANGAN
GURU
BILANGAN
BUKAN
GURU
ENROLMEN
BILANGAN
KELAS
154
12146
2001
155022
5499
SM Teknik
1
73
20
651
26
SMK Agama
4
298
67
3548
121
SM Berasrama Penuh
5
318
135
3386
123
SM + SR (Model Khas)
2
119
34
1394
55
SM Agama (SABK)
18
487
118
5598
191
Kolej Vokasional
5
513
107
2735
108
JUMLAH
189
13954
2482
172334
6,123
JUMLAH BESAR (SR & SM)
733
31710
5551
380792
13,970
JENIS SEKOLAH
SMK
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
4
Memastikan Pencapaian Gred Purata
Peperiksaan Awam Negeri Kedah berada
pada kedudukan 5 teratas menjelang 2015
NEAR
MISS
TERAS
ISU
BAHASA
INGGERIS
SUBJEK
KRITIKAL
PENCAPAIAN
NEGERI
MELEBIHI
NASIONAL
ASPIRASI
NEAR-MISS
(LULUS/A)
TIDAK
MELEBIHI
5.0%
TOP 5
PERATUS
LULUS BI
MELEBIHI
80.0%
KEBERHASILAN : AKSES : KEHADIRAN
BULAN
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
PERATUS
TAHUNAN
BS
96.14
94.60
94.66
93.94
93.80
91.42
94.29
KS
96.09
94.12
94.18
93.53
93.70
91.50
94.03
KMY
94.46
94.89
94.88
93.78
94.17
92.37
94.56
KP
96.21
95.09
95.09
94.47
94.55
92.40
94.79
KBB
96.21
95.15
95.22
94.59
94.43
93.24
94.93
LKW
95.37
92.85
93.32
92.44
92.40
90.12
92.94
PT
95.80
94.03
93.39
94.14
93.26
90.76
93.80
PDG
96.69
94.90
95.09
94.40
93.87
91.67
94.64
KEDAH
96.20
94.70
94.70
93.90
94.00
92.00
94.41
PPD
SEKOLAH RENDAH
Sasaran 2014:
95 %
KEBERHASILAN : AKSES : KEHADIRAN
BULAN
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
PERATUS
TAHUNAN
BS
93.48
90.49
89.68
88.54
89.08
84.59
89.66
KS
94.60
91.81
91.78
90.79
91.51
87.42
91.60
KMY
94.48
91.65
91.50
90.62
91.01
86.82
91.31
KP
95.06
92.58
92.06
91.23
90.96
87.33
91.88
KBB
94.40
91.40
92.19
90.36
90.22
87.94
91.32
LKW
92.30
91.13
91.03
89.55
90.38
88.35
90.59
PT
93.83
91.54
91.19
90.58
90.34
86.78
91.04
PDG
93.58
90.72
90.39
89.76
89.94
85.36
90.53
KEDAH
94.28
91.55
91.44
90.36
90.66
86.96
91.71
PPD
SEKOLAH MENENGAH
Sasaran 2014:
95 %
KEBERHASILAN : KUALITI : UPSR
2012
PRESTASI
2013
BEZA
SASAR
2014
2.330
2.270
-0.06
2.12
% LULUS SEMUA MP
66.32
65.95
-0.37
77.50
% A SEMUA MP
8.55
9.21
+0.66
17.50
KRITERIA / TAHUN
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH
GRED PURATA
RENDAH
(UPSR)
GPS
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN (AR2)
2013
2014
BEZA
SASARAN
2.66
2.62
-0.04
2.47
KEBERHASILAN : KUALITI : SPM
2012
PRESTASI
2013
BEZA
SASAR
2014
GRED PURATA
5.23
5.04
-0.19
4.51
% LULUS SEMUA MP
52.77
58.14
+5.37
58.00
% A SEMUA MP
2.11
2.04
-0.07
4.00
KRITERIA / TAHUN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
(SPM)
GPS
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN (AR2)
2013
2014
BEZA
SASARAN
6.55
6.40
-0.15
5.58
KEBERHASILAN : KUALITI :
2012
2013
SASARAN
2014
R
71.74
72.33
78.61
M
59.79
61.76
68.34
R
30.06
36.25
45.10
M
9.60
10.00
16.80
R
0.19
0.19
0
M
3.39
2.22
0
KUALITI
SKOR KOMPOSIT
BAND 1 / 2
BAND 6 / 7
KEBERHASILAN
EKUITI
MURID TIDAK MELEPASI TAHAP MINIMUM (UPSR)
SUBJEK
2012
(%)
2013
(%)
BM PEMAHAMAN
12.95
9.37
BM PENULISAN
15.50
12.87
BAHASA INGGERIS
25.23
28.23
MATEMATIK
14.23
14.35
SAINS
14.03
13.34
STATUS
KEBERHASILAN
EKUITI
MURID GAGAL MATAPELAJARAN (SPM)
SUBJEK
2012
(%)
2013
(%)
BAHASA MELAYU
9.28
9.35
BAHASA INGGERIS
28.61
24.25
MATEMATIK
21.11
20.80
SAINS
8.86
8.16
SEJARAH
19.92
14.57
STATUS
INPUT : MURID: DISIPLIN (RENDAH)
KES RINGAN
BULAN
KES BERAT
JUMLAH
KESELURUHAN
KESALAHAN
PERATUS
JUMLAH
KESALAHAN
PERATUS
KESALAHAN
JUMLAH
KESALAHAN
PERATUS
KESALAHAN
JAN
7
0.00
28
0.01
35
0.02
FEB
11
0.01
23
0.01
34
0.02
MAC
11
0.01
24
0.01
35
0.02
APR
10
0.01
33
0.02
43
0.02
MEI
6
0.00
8
0.00
14
0.01
JUN
1
0.00
1
0.00
2
0.00
46
0.02
117
0.06
163
0.08
SEKOLAH RENDAH
Sasaran 2014:
0.56 %
INPUT : MURID: DISIPLIN (MENENGAH)
KES RINGAN
BULAN
KES BERAT
JUMLAH
KESELURUHAN
KESALAHAN
PERATUS
JUMLAH
KESALAHAN
PERATUS
KESALAHAN
JUMLAH
KESALAHAN
PERATUS
KESALAHAN
JAN
157
0.09
38
0.02
195
0.12
FEB
112
0.07
38
0.02
150
0.09
MAC
75
0.05
48
0.03
123
0.07
APR
235
0.14
108
0.07
343
0.21
MEI
82
0.05
31
0.02
113
0.07
JUN
49
0.03
16
0.01
65
0.04
710
0.428
279
0.17
989
0.60
SEKOLAH MENENGAH
Sasaran 2014:
0.56 %
INPUT : GURU: KEBERADAAN
BULAN
PPD
PERATUS
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
BS
95.98
94.38
94.37
92.21
92.87
94.09
93.98
KS
97.32
95.76
96.42
95.17
95.45
96.25
96.06
KMY
95.66
94.37
94.74
93.04
94.23
95.44
94.58
KP
96.27
94.35
94.43
91.76
93.6
95.32
94.29
KBB
95.6
93.41
94
91.67
92.04
93
93.29
LKW
95.51
93.52
91.71
91.27
92.54
93.09
92.94
PT
96.42
94.49
96.59
93.86
94.9
94.82
95.18
PDG
97.51
96.3
96.12
94.27
95.76
96.09
96.01
Sasaran 2014:
90 %
INPUT : GURU: SKPM STANDARD 4
RENDAH
MENENGAH
PPD
2012
2013
2012
2013
KBB
94.51
97.94
96.55
97.91
KMY
92.68
94.39
98.29
98.17
BS
94.59
95.42
96.33
98.28
KS
94.13
96.31
95.57
98.57
PDG
97.58
98.86
99.62
97.85
PT
83.56
93.80
96.37
98.63
KP
92.81
98.38
93.30
95.63
LKW
92.05
93.17
91.58
95.84
KESELURUHAN
2012
2013
RENDAH
93.39
96.12
MENENGAH
96.32
97.86
Sasaran 2014:
100 %
INPUT : KEPIMPINAN: SKPM STANDARD 1
RENDAH
MENENGAH
PPD
2012
2013
2012
2013
KBB
97.59
100
100
100
KMY
86.26
90.91
87.80
95.12
BS
82.35
92.94
100
100
KS
93.27
99.04
100
97.62
PDG
97.22
100
100
100
PT
85.71
90.95
100
87.50
KP
94.83
98.28
95.65
100
LKW
90.48
100
100
100
KESELURUHAN
2012
2013
RENDAH
90.54
95.57
MENENGAH
96.70
97.85
Sasaran 2014:
100 %
INPUT : KETUA PPD: LAWATAN PPD
SEKOLAH DILAWATI OLEH PPD
2013
2014 (JUN)
RENDAH
20.11%
28.60%
MENENGAH
25.82%
37.36%
SASARAN : 100%
BILANGAN SEKOLAH RENDAH MENGIKUT
BAND PRESTASI NEGERI KEDAH 2013
BAND PRESTASI
JENIS
SEKOLAH
JUMLAH 2013
PERATUS %
JUMLAH 2012
PERATUS %
JUMLAH 2011
PERATUS %
JUMLAH 2010
PERATUS %
JUMLAH 2009
PERATUS %
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
> 85
75.00 84.99
65.00 74.99
55.00 64.99
45.00 54.99
35.00 44.99
< 34.99
20
175
302
38
2
1
7
545
3.67
32.11
55.41
6.97
0.37
0.18
1.28
100.00
18
144
313
56
7
1
0
539
3.34
26.72
58.07
10.39
1.30
0.19
0.00
100.00
13
127
320
68
7
2
2
539
2.41%
23.56%
59.37%
12.62%
1.30%
0.37%
0.37%
100.00%
9
103
322
82
11
3
0
536
1.70%
19.43%
60.75%
15.47%
2.08%
0.57%
0.00%
100.00%
7
71
315
118
14
3
0
528
1.33%
13.45%
59.66%
22.35%
2.65%
0.57%
0.00%
100.00%
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
JUMLAH
PURATA
SKOR
KOMPOSIT
71.93
71.74
19
SEKOLAH RENDAH BAND 1
NEGERI KEDAH 2013
SEKOLAH RENDAH BAND 1
1. SJK(T) LADANG JABI
11. SK IBRAHIM
2. SK FATHER BARRE'S CONVENT (M)
12. SK HJ MOHD SHARIFF
3. SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN
13. SJK(C) BOON HWA
4. SK JITRA 3
14. SJK(C) PEI HWA
5. SK ST ANNE'S CONVENT (M)
15. SK TAMAN UDA
6. SJK(T) LDG KUALA KETIL
16. SK CONVENT
7. SK RANTAU PANJANG
17. SK SUNGKAP PARA
8. SK TAMAN HI-TECH
18. SK AIR MERAH
9. SK SULTANAH ASMA
19. SK TASEK APONG
10. SJK(C) KEAT HWA (H)
20. SJK(C) YORK KHOON
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
20
BILANGAN SEKOLAH MENENGAH MENGIKUT
BAND PRESTASI NEGERI KEDAH 2013
BAND PRESTASI
TAHUN /
PERATUS
BAND 1
> 90
JUMLAH 2013
6
BAND 2
80.00 89.99
BAND 3
70.00 79.99
BAND 4
60.00 69.99
BAND 5
50.00 59.99
BAND 6
40.00 49.99
BAND 7
12
11
49
98
4
7
< 39.99
PURATA
JUMLAH
SKOR
KOMPOSIT
187
60.11
PERATUS %
JUMLAH 2012
3.21
6.42
5.88
26.20
52.41
2.14
3.74
100.00
5
12
9
34
107
6
0
173
61.04
PERATUS %
JUMLAH 2011
PERATUS %
JUMLAH 2010
PERATUS %
JUMLAH 2009
PERATUS %
2.89
6.94
5.20
19.65
61.85
3.47
0.00
100.00
6
12
11
25
110
14
0
178
3.37
6.74
6.18
14.04
61.80
7.87
0.00
100.00
4
13
12
16
103
25
0
173
2.25
7.30
6.74
8.99
57.87
14.04
0.00
100.00
3
12
10
12
83
52
0
172
1.74
6.98
5.81
6.98
48.26
30.23
0.00
100.00
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
21
SEKOLAH MENENGAH BAND 1
NEGERI KEDAH 2013
SEKOLAH MENENGAH BAND 1
DAERAH
1. SM SAINS KUBANG PASU
KUBANG PASU
2. SM SULTAN ABDUL HALIM
KUBANG PASU
3. SMK SULTANAH ASMA
KOTA SETAR
4. SBPI KUBANG PASU
KUBANG PASU
5. SM (SAINS) POKOK SENA
KOTA SETAR
6. SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
KUALA MUDA YAN
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
22
BAI’AH (SEKOLAH RENDAH)
UNJURAN NEW DEALS SEKOLAH RENDAH
TAHUN SASARAN VERIFIKASI
2010
2011
2012
2013
2014
2015
11
22
32
43
47
32
34
55
CAPAI
36
24
21
35
54
65
SEKOLAH PENERIMA BAI’AH (RENDAH) 2013
BIL. NAMA SEKOLAH
BIL
NAMA SEKOLAH
1 SK RAMBONG PULAI
19
SJK(C) KEAT HWA (S)
2 SK TAMAN UDA
20
SJK(C) HOON BONG
3 SK TAMAN RAKYAT
21
SJK(C) PEI HWA
4 SK SUNGKAP PARA
22
SJK(C) POAY CHAI
5 SK RANTAU PANJANG
23
SJK(T) LADANG BADENOCH
6 SK JITRA 3
24
SJK(T) LADANG BUKIT SEMBILAN
7 SK TAMAN HI-TECH
25
SJK(T) LADANG KUALA KETIL
8 SK AIR MERAH
26
SJK(T) LADANG KIM SENG
9 SK PADANG TERAP
27
SJK(T) LADANG BUNTAR
10 SK HAJI MOHD SHARIFF
28
SJK(T) BARATHY
11 SK SULTANAH ASMA
29
SJK(T) LDG HARVARD 2
12 SK CONVENT
30
SJK(T) LADANG WELLESLEY
13 SK FATHER BARRE'S CONVENT (M)
31
SJK(T) LADANG BAGAN SENA
14 SK IBRAHIM
32
SJK(T) LADANG SUNGAI DINGIN
15 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN
33
SJK(T) LADANG SUNGAI RAYA
16 SK ST. ANNE'S CONVENT
34
SJK(T) LADANG JABI
17 SJK(C) BOON HWA
35
SR ISLAM NURUL HIDAYAH
PENGHULU ELANG
18 SJK(C) KEAT HWA (H)
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
23
BAI’AH (SEKOLAH MENENGAH)
SEKOLAH PENERIMA BAI’AH (MENENGAH) 2013
UNJURAN NEW DEALS SEKOLAH MENENGAH
TAHUN SASARAN VERIFIKASI
CAPAI
BIL. NAMA SEKOLAH
1
SMK SELAMA
2
SMK SERDANG BARU
3
SM SULTAN ABDUL HALIM
4
SM SAINS KUBANG PASU
5
SMK PEDU
6
SMK POKOK SENA
2010
4
13
5
2011
7
13
5
2012
11
25
15
7
SMK SULTANAH ASMA
8
SMK SULTAN BALISHAH
2013
18
23
15
9
SMK PULAU NYIOR
10 SMA ISLAHIAH
2014
22
11 SMA DARRUSAADAH
12 SMA PEKAN GURUN
2015
25
13 SMA MA’HAD TAHFIZ AL-ABIDIN
14 SMA (ARAB) AN-NAJAH
15 SMK AGAMA KEDAH
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
24
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT)
BIL NAMA SEKOLAH
1 SMK SULTANAH ASMA
SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
(SBT)
TAHUN
SASARAN
CAPAI
3 SK SULTANAH ASMA
2010
3
2
4 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN
2011
5
2
5 SBPI KUBANG PASU
2012
5
5
6 SM SULTAN ABDUL HALIM (SMBP)
2013
3
1
7 SM SAINS KUBANG PASU
2014
3
-
8 SM SAINS SULTAN MOHAMAD JIWA
2015
2
-
2 SM (SAINS) POKOK SENA
9 SJK(C) KEAT HWA (H)
10 SK IBRAHIM
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
25
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
BIL SEKOLAH
BIL SEKOLAH
SEKOLAH KLUSTER
KECEMERLANGAN (SKK)
FASA
SASARAN
CAPAI
SJK(C) KEAT HWA (S)
3 (2009)
5
6
13
SJKC AIK MIN
4 (2011)
6
1
14
SJKC KEAT HWA (K)
5 (2011)
4
3
5 SMK DATUK SYED AHMAD 15
SK BUKIT TINGGI
7 (2013)
5
2
6 SM TEKNIK ALOR SETAR
16
SK CONVENT
8 (2014)
12
7
7 SMK KEAT HWA 1 (CF)
17
SK TAMAN HI-TECH
8 SMK IBRAHIM
18
SK TAMAN RAKYAT
9 SMK AGAMA SIK
19
SK TASEK APONG
1 SMK SULTAN BADLISHAH 11
SK ST ANNE'S CONVENT (M)
2 SMK JITRA
12
3 SMK SIN MIN (CF)
4 SMK SIK
JUMLAH
19
10 SMK AGAMA KEDAH
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
26
PENGLIBATAN IBU BAPA DAN
KOMUNITI (PIBK)
• 6 Aktiviti utama perlu ditingkatkan kehadiran ibu
bapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pendaftaran pelajar tahun satu dan tingkatan satu.
Hari Penetapan Target
Hari Pelaporan Akademik
Mesyuarat Agung PIBG
Hari Sukan Sekolah
Hari Anugerah Cemerlang
• KPI Nasional : 60%
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
27
Apa yang hendak dicapai oleh Kementerian Pendidikan?
KOMPONEN UTAMA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
5
Aspirasi
Sistem
11
Anjakan
3
Gelombang
• Akses - 100% enrolmen menjelang 2020
• Kualiti – kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa
• Ekuiti – 50% pengurangan jurang pencapaian
• Perpaduan – menghargai kepelbagaian
• Kecekapan – keberhasilan maksimum
1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan
berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan
mempelajari bahasa tambahan
3. Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion
pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan
di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus berasaskan
keperluan
6
Aspirasi
Murid
• Pengetahuan
• Kemahiran berfikir
• Penguasaan Kemahiran
•
•
•
Dwibahasa
Kemahiran Kepimpinan
Identiti Nasional
Etika dan Kerohanian
7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia
8. Mentransformasi kebolehan dan
keupayaan penyampaian Kementerian
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan
sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi
setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk
kebertanggungjawaban awam secara langsung
Gelombang 1 (2013-2015)
Mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan
tumpuan kepada kemahiran utama
Gelombang 2 (2016-2020)
Memacu peningkatan sistem
Gelombang 3 (2021-2025)
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan keluwesan operasi
30
PERATUS YANG MENGETAHUI PPPM
Kaji selidik pandangan tentang PPPM melalui sesi interaksi
sepanjang suku tahun pertama 2014
MAHASIS
WA IPT
20%
ORANG
AWAM
11%
GURU
22%
Responden : 2331
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Mengetahui merujuk kepada
tahu kewujudan dan matlamat
asas PPPM – Aspirasi Sistem,
Murid, Anjakan dan Gelombang
PGB
12%
PEGAWAI
JPN/PPD
35%
PENGETUA / GURU
BESAR
92%
PEGAWAI JPN / PPD
72%
GURU
68%
MAHASISWA IPT
58%
ORANG AWAM
35%
31
RUMUSAN TINJAUAN
• Berlaku kecairan maklumat dalam penyebaran PPPM
• Guru melaksanakan sebahagian daripada inisiatif tanpa
menyedari inisiatif tersebut terkandung dalam PPPM
• Maklumat berkaitan PPPM yang disampaikan oleh PGB tidak
mencukupi dan tidak berterusan.
• Guru mengetahui perkara asas tentang PPPM ( Aspirasi murid,
aspirasi sistem , 11 anjakan) tetapi tidak mengetahui secara
mendalam.
• Hanya guru yang terlibat dengan inisiatif PPPM (seperti TIMSS
dan PISA, LINUS) yang memahami inisiatif tersebut
• Isu-isu asas khususnya di kawasan pendalaman menjadi halangan
dalam usaha guru memberi tumpuan kepada PPPM.
PENATARAN PPPM
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
33
PENATARAN PPPM
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
34
PENATARAN PPPM
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
35
INFO 5 MINIT
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2013-2025
‘SEDAR, FAHAM, MAHU
DAN BOLEH BUAT’
Penggunaan Info 5 minit Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 (Bahagian 1 – Minggu Pertama dan Kedua Julai 2014)
1
2
Pemahaman
 4 slaid pengenalan PPPM
 Penyampai perlu merujuk kepada Buku PPPM untuk lebih
memahami maklumat yang perlu disampaikan
 Talking point disediakan untuk setiap slaid.
Objektif
 Menyampaikan maklumat secara berkala dan konsisten kepada
semua warga pendidikan
 Memastikan warga pendidikan sedar dan faham mengenai matlamat
sistem pendidikan negara
 Maklumat digunakan dalam setiap mesyuarat, perhimpunan,
bengkel yang dijalankan melibatkan semua warga pendidikan
3
4
5
Pengisian
(termasuk murid) dan pihak berkepentingan
 Dijalankan secara bersiri dan berterusan bagi memastikan
maklumat disampaikan
Keberhasilan
 Semua warga pendidikan termasuk murid dan pihak berkepentingan
tahu dan faham mengenai matlamat sistem pendidikan yang
dinyatakan dalam PPPM
 Mesej yang jelas dan sama dapat disampaikan
Cara
menggunakan
 PADU akan menghantar email slaid yang akan disampaikan di
semua institusi pendidikan kepada semua JPN, IPG dan PPD
 JPN dan PPD diminta menghantar email slaid kepada semua
institusi pendiidikan di negeri dan daerah masing-masing
 Pelaksanaan penyampaian dipantau oleh JPN dan PPD
Malaysia sedang menghadapi cabaran-cabaran baharu,
terutamanya mengenai kualiti, dalam abad ke-21
Kedudukan Malaysia dalam
TIMSS: prestasi Gred 8
(berusia 14 tahun)
Sains
Matematik
TIMSS 2007
21
20
TIMSS 2011
32
26
39
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah unik
dan berbeza berdasarkan tiga aspek utama
Pelaksanaan proses perundingan awam terbesar
yang dilaksanakan oleh Kementerian – merangkumi
semua negeri dan pelibatan meluas pelbagai pihak
berkepentingan dengan data asas yang jelas
berdasarkan kajian menyeluruh pakar tempatatan dan
agensi antarabangsa
Penambatan prestasi kepada standard
antarabangsa (contoh: TIMSS dan PISA), dan
mendapatkan pandangan dan kepakaran antarabangsa
(contoh: Bank Dunia, UNESCO, panel penilai bebas
antarabangsa)
Fokus kepada pelaksanaan, transformasi
Kementerian sebagai salah satu daripada anjakan
utama, dan penubuhan Unit Pelaksanaan dan Prestasi
Pendidikan Unit (PADU)
40
PPPM mempunyai aspirasi yang tinggi - Mencapai
sepertiga teratas dalam penilaian antarabangsa
melalui ranking PISA
Dalam tempoh 15 tahun… sepertiga teratas
Malaysia
United Kingdom
Australia
Taiwan
Canada
Singapore
Sekarang
…sepertiga
terbawah
Bulgaria
Romania
Mexico
Malaysia
Columbia
Kazakhstan
Trinidad and Tobago
Malaysia sebagai sistem
pendidikan yang paling
cepat meningkat di dunia
41
TAHU, FAHAM, MAHU DAN
BOLEH melaksanakan inisiatif
utama PPPM
Ekuiti
Matlamat
Program
Transformasi
Daerah
Meningkatkan
prestasi sekolah di
samping
mengurangkan
jurang
pencapaian
Peranan PPD/Sekolah
 Meningkatkan
kualiti guru
 Penekanan kepada
KBAT
 Mengawasi
kehadiran murid
 Pemantauan
21
Kualiti
Matlamat
1
LINUS 2.0
Semua murid boleh
membaca dan
mengira. Status
semasa 99% literasi
dan numerasi BM.
63% BI
2
Peningkatan
Profisiensi Guru BI
Guru menguasai
Bahasa Inggeris
Peranan PPD / Sekolah
• Meningkatkan
kualiti guru
• Bekerjasama
dengan ibu bapa
• Latihan kepada
guru
• SISC+ membantu
guru
• Bimbingan rakan
22
Kualiti
Matlamat
Murid menguasai
kemahiran berfikir
3
(asprasi murid
yang
Kemahiran Berfikir kedua)
Aras Tinggi
bapa
Peranan PPD / Sekolah
• Meningkatkan
kualiti guru
• Meneroka inovasi
dan kreativiti
• Menggunakan
pendekatan STEM
• Kaedah inovatif
4
Pelibatan ibu bapa
yang lebih meluas
Sarana
Ibu Bapa
untuk menarik
pelibatan ibu bapa
• Kerjasama sekolah
dan komuniti melalui
pelbagai program
23
Perpaduan
Matlamat
RIMUP
Interaksi murid
pelbagai kaum dalam
aktiviti sekolah.
Status semasa 20%
sekolah
melaksanakan
RIMUP
Peranan PPD / Sekolah
• Mewujudkan program
untuk menggalakkan
interaksi
24
Perpaduan
Matlamat
Infrastruktur
Asas
Semua sekolah
mempunyai
infrastruktur
asas menjelang
2015
Peranan PPD / Sekolah
Mengemas kini data
infrastruktur asas
25
Tindakan Pengetua/Guru Besar
Dalam memastikan Agenda Komunikasi PPPM / DTP terlaksana
1. MEMBENTUK JAWATANKUASA PPPM
2. MEMBUAT PELAN TINDAKAN PENATARAN PPPM
PERINGKAT SEKOLAH
3. MENYAMPAIKAN INFO 5 MINIT SETIAP MINGGU
4. MELAKSANAKAN PELAN TINDAKAN PENATARAN PPPM
PERINGKAT SEKOLAH
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
48
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH
1 2
Mengupaya
kepimpinan
tempatan
Pertukaran
peranan JPN
dan PPD
memberi tumpuan
dalam memberi
sokongan kepada
sekolah dalam
Daerah
PPD Dashboard
Menambat
akses, kualiti,
dan ekuiti
Dashboard dan
ranking baru
memberi tumpuan
(dari JPN hingga ke
sekolah) kepada KPI
terpenting
Sokongan dan
intervensi yang
Menjurus
kepada sekolah
didorong oleh daerah dan
didaya oleh negeri
Dialog
pencapaian
di semua
peringkat
memastikan sekolah,
daerah dan negeri
boleh mencapai
sasaran
3 4
Memberi
sokongan
kepada
organisasi yang
paling
memerlukan
Disiplin
pemantauan,
penyelesaian
masalah, dan
pengambilan
tindakan
Prioriti
KEHADIRAN MURID
DISIPLIN MURID
KEHADIRAN GURU
KUALITI GURU
KUALITI MURID
MENINGKAT
MELALUI
PENINGKATAN
GRED PURATA
KUALITI KEPIMPINAN
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
51
Dialog Prestasi
DIALOG PRESTASI
Mewujudkan momentum
transformasi merentasi seluruh
organisasi di Negeri Kedah
Cabaran dan
sokongan
Cabaran dan
sokongan
Dialog
PPD
Cabaran dan
sokongan
Dialog
Sekolah
PGB
PANITIA
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Dialog
JPN
JPN
PPD
JPN – PPD
JPN – PGB
JPN – PANITIA
PPD – PGB
PPD – PANITIA
PGB – PANITIA
52
Dialog Prestasi
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
53
Dialog Prestasi
KPM – 3 bulan sekali
JPN – 3 bulan sekali
PPD – setiap bulan
Sekolah ??
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
54
Dialog Prestasi
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
55
SIPartner + & SISC + KEDAH
BILANGAN SISC+
BILANGAN
SIPartners+
BM
BI
MATE
Jumlah
KOTA SETAR
5
5
5
5
15
KUALA MUDA YAN
6
5
5
5
15
KUBANG PASU
3
3
3
3
9
BALING SIK
4
4
4
4
12
KULIM BANDAR BAHARU
4
4
4
4
12
PENDANG
2
2
2
2
6
PADANG TERAP
1
2
2
2
6
LANGKAWI
1
2
2
2
6
JUMLAH
26
27
27
27
81
DAERAH
56
PERANAN SIPartner + & SISC +
BILANGAN PEGAWAI
SIPartner +
SISC +
26
81
TUGAS
Membantu dan membimbing
Pengetua / Guru Besar
Membimbing Guru Subjek
berkenaan (BM / BI / Mate)
KUMPULAN SASAR
PGB Sekolah Band 5/6/7
Guru Sekolah Band 5/6/7
TUJUAN
Meningkatkan keupayaan
kepimpinan sekolah
Meningkatkan keupayaan
pedagogi guru
OUTCOME
Keberkesanan kepemimpinan
sekolah
Kemahiran PdP guru
meningkat
PELUASAN
SIPartners+ & SISC+ telah diminta membuat peluasan
kepada sekolah-sekolah SPR untuk meningkatkan kualiti
kepimpinan dan kualiti guru sekolah berkenaan
57
PERANAN SIPartner +
TINGKATKAN
KUALITI
KEPIMPINAN
• Dialog Prestasi SIPartners+ bersama
PGB sekolah
• Bengkel Hands-on SKPM kepada
Pengetua, Guru Besar dan semua
Penolong Kanan.
• Coaching & Mentoring
• Program Kelestarian Akademik :
Model
GROW,
PrOD,
Dashboard,
Headcount.
• Bengkel Pemantapan Profesionalisme
Kepimpinan
Pendidikan
barisan
hadapan.
• Perkongsian pengalaman dan amalan
terbaik kepimpinan pendidikan.
58
PERANAN SISC+
% Guru Kelas Peperiksaan yang dibimbing SISC+
54%
46%
KELAS PEPERIKSAAN
PERANAN SISC +
MENINGKATKAN
KUALITI GURU
BUKAN KELAS
PEPERIKSAAN
BILANGAN SEKOLAH YANG TERLIBAT DALAM
BIMBINGAN SISC+
•
SEKOLAH
RENDAH
SEKOLAH
MENENGAH
•
BAHASA
MELAYU
109
61
•
BAHASA
INGGERIS
120
46
•
•
MATEMATIK
127
50
Fasilitator /Coaching &
mentoring
Bimbingan PdP dalam bilik
darjah
Perkongsian idea penggunaan
BBM
Pemantapan pedagogi guru
Dialog prestasi mata pelajaran
59
PERANAN SISC +
(Teacher Coaching Tool)
Aspek TCT:
1. Perancangan
2. Penyampaian
3. Penilaian
4. Semakan & Refleksi
Aspek penentu aktiviti
sesuai untuk
membantu
meningkatkan kualiti
pedagogi guru yang
dibimbing
60
PERANAN SISC +
(Teacher Coaching Tool)
3
3
2.99
2.41
2.5
2
2.14
2.12
1.83
2.67
2.59
2.51
2.64
2.27
2.06
2.18
1.97
2
1.74
2.38
1.5
1.5
ASPEK PERANCANGAN
1
1
ASPEK PENYAMPAIAN
0.5
0.5
0
0
OBJEKTIF
RPH
BIMBINGAN AWAL
KOMUNIKASI PERHATIAN & PENGURUSAN
TUMPUAN TINGKAH LAKU
MURID
MURID
PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
BIMBINGAN AKHIR
BIMBINGAN AWAL
3
BBM
KANDUNGAN
BIMBINGAN AKHIR
3
2.5
2
2.5
2.39
1.92
2.32
2.5
2.16
2.13
1.83
2.1
2
1.93
1.51
1.5
1.5
1
1
0.5
ASPEK PENILAIAN
0
0.5
ASPEK SEMAKAN & REFLEKSI
0
PENILAIAN LISAN
BIMBINGAN AWAL
PENILAIAN BERTULIS
BIMBINGAN AKHIR
KESIMPULAN PENGAJARAN
BIMBINGAN AWAL
REFLEKSI PENGAJARAN
BIMBINGAN AKHIR
61
SOAL SELIDIK KEBERKESANAN
SIPartner + & SISC + DI SEKOLAH
BIL
PENYATAAN
Tidak
setuju
Kurang
setuju
Setuju
Sangat
setuju
1.
Peranan SIPartner+ & SISC+ difahami
0.2
3.4
62.0
34.4
2.
Peranan memberi manfaat kepada sekolah
1.4
7.1
60.0
31.5
3.
Hubungan baik dengan sekolah
0.68
1.88
48.46
48.98
4.
Bimbingan dialu-alukan
0.68
3.42
48.13
47.77
5.
Lawatan SIPartner+ & SISC+ perlu lebih kerap
1.03
13.18
56.85
28.94
6.
Peranan SIPartner+ & SISC+ membantu
menyelesaikan masalah
1.19
13.87
62.50
22.43
7.
SIPartner+ & SISC+ pendengar yang baik terhadap isu
ditimbulkan
0.85
7.19
61.65
30.31
8.
Kehadiran SIPartner+ & SISC+ menjadikan intervensi
lebih sistematik
1.19
11.81
65.25
21.75
9.
Sesi coaching & mentoring serta dialog prestasi
memberi impak yang baik
1.20
7.70
64.55
26.55
10
Program Transformasi PPD berupaya tingkatkan
prestasi sekolah
0.34
1.89
58.56
39.2162
TATACARA KELUAR NEGARA
• Pastikan semua penjawat awam yang hendak membuat lawatan keluar
negara mematuhi tatacara ini.
• Borang berkaitan pastikan telah lengkap:
– Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan
Persendirian – 3 salinan
– Borang Pengisytiharan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas
Urusan Persendirian – 3 salinan
– Borang Permohonan Ke Luar Negara Dan Kemudahan Perlindungan
Insurans Kesihatan Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian – 3
salinan (setahun sekali sahaja perlu isi).
– Borang cuti rehat sekiranya lawatan jatuh pada hari bekerja. – 1
salinan
– Jika pemohon mengerjakan haji diingatkan perlu disertakan sekali
salinan jadual perjalanan dari pihak Tabung Haji. – 1 salinan
• Rujukan : SPA Bil 3/2012 & PP Bil 8/2004
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
64
SOKONGAN PERTUKARAN
• PGB diingatkan untuk tidak mendapatkan
sokongan PIBG apabila diarahkan bertukar.
• Guru yang ingin bertukar juga diingatkan
untuk tidak mendapatkan sokongan manamana pihak.
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
65
SOKONGAN PERTUKARAN
Kriteria yang dipertimbangkan untuk pertukaran:
• Berkhidmat 4 tahun keatas
• Mengikut pasangan
• Kes sakit kronik (diri/anak/pasangan)-surat pengesahan
doktor pakar
• Ancaman keselamatan (mesti ada laporan siasatan polis)
• Tidak mengajar kelas peperiksaan (Jun sahaja)
• Keperluan ABM di [email protected] kritikal seperti KBB, BS
dan Langkawi
• Opsyen kritikal seperti BI, P.Khas, P.Islam perlu ada penganti
• Lain-lain alasan yang difikirkan sesuai oleh ahli mesyuarat
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
66
ADUAN
ADUAN DITERIMA
28
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
67
PEMANTAUAN MERIT
PERKHIDMATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
OBJEKTIF
Mengenal pasti kedudukan (MERIT)
SPsK pada pandangan pengurusan
sekolah, menentukan analisis
keperluan perkhidmatan psikologi
kaunseling sekolah dan
melaksanakan bimbingan organisasi
melalui input perkhidmatan PsK.
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
69
INSTRUMEN
•
Instrumen Pemantauan Merit Perkhidmatan Psikologi Kaunseling
(PsK) Organisasi ( Pemantauan Untuk Pengurusan Sekolah)
 Elemen /Merit 1
Pengetahuan tentang perkhidmatan PsK organisasi
 Elemen/Merit 2
Sikap perkhidmatan PsK organisasi
 Elemen/Merit
Pengurusan warga pendidikan kurang berfungsi
 Elemen/Merit 4
Keperluan program/perkhidmatan PsK organisasi
SKOR
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
PERATUS
CEMERLANG (C )
90-100
BAIK (B)
80-89
MEMUASKAN ( M)
60-79
SEDERHANA (S)
50-59
LEMAH (L)
1-49
70
HARAPAN
SPsK amat mengharapkan pihak
pengurusan sekolah melayari
laman web SPsK atau berhubung
terus dengan SPsK untuk
mengetahui, memahami dan
membantu pelaksanaan
perkhidmatan psikologi
kaunseling organisasi di
peringkat sekolah.
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
71
PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMART
SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS(SSQS)
TAHUN 2014
Smart School Qualification Standards (SSQS) bagi
memenuhi komitmen dalam Pelan Pembestarian
Pendidikan Sekolah dan pelaporan kepada Mesyuarat
JK Pemandu Sekolah Bestari KPM yang dipengerusikan
oleh KSU KPM serta Mesyuarat Flagship Coordination
Commite (FCC) yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua
Setiausaha Negara.
73
SSQS - PENGUKURAN TAHAP PEMBESTARIAN
SEKOLAH (PEMBUDAYAAN ICT)
OBJEKTIF SSQS
 Meningkatkan penggunaan ICT sekolah.
 Menjadi sistem pemantauan dan pengukuran
pengintegrasian ICT dalam pengurusan serta pengajaran
dan pembelajaran (PdP).
 Menjadi rujukan untuk penambahbaikan polisi dan
program KPM.
 Memperkasa guru dan murid dari segi peningkatan
pengetahuan dan kemahiran ICT
Pelaksanaan Penarafan 2014:
Dijangkakan bermula 14 Julai 2014 sehingga 30 Ogos 2014
untuk kutipan data SSQS bagi tahun 2014.
74
SSQS - PENGUKURAN TAHAP PEMBESTARIAN
SEKOLAH (PEMBUDAYAAN ICT)
Mulai tahun 2013, Indikator dan instrumen SSQS telah
dibuat penambahbaikan dengan memasukkan elemen
Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Pelantar
Pembelajaran Maya (VLE) dan Pusat Sumber Sekolah
(PSS).
Indikator SSQS 2.0 ini mempunyai 5 domain iaitu:
Domain Penggunaan
Domain Modal Insan
Domain Aplikasi
Domain Infrastruktur
Domain Pusat Sumber Sekolah
-
(30%)
(30%)
(10%)
(10%)
(20%)
75
KEPUTUSAN SSQS 2013
Bintang
2013
5 Bintang
16
4 Bintang
153
3 Bintang
550
2 Bintang
5
SK Seri Bayu
SK Darul Hikmah
SK Merbau Pulas
SK Naka
SJK(T) Ladang Jabi
1 Bintang
0
76
ANALISA KEPUTUSAN SSQS 2009 - 2013
Bil.
Bil. sekolah
sekolah
belum
mencapai mencapai
tahap
tahap
bestari*
bestari
Keputusan Penarafan SSQS
Tahun
Bil.Sek.
yang
dItaraf
5
4
3
2
1
2009
703
4
233
380
33
6
617
86
2010
703
10
256
369
43
9
635
68
2011
715
20
354
330
10
1
704
11
2012
719
41
455
221
2
-
717
2
2013
724
16
153
550
5
-
724
5
Sasaran
2014
728
32
386
310
0
-
728
0
77
PELAKSANAAN PENARAFAN SSQS
2014
♦ Bermula 14 Julai 2014 sehingga 30 Ogos 2014
♦ Surat pemakluman penarafan diedarkan ke
sekolah melalui PKG.
♦ Pengisian penarafan secara offline juga
disediakan bagi sekolah-sekolah yang
menghadapi masalah capaian internet.
♦ Khidmat bantu penarafan akan dilaksanakan
oleh BTPN dan PKG.
78
FROG - VLE
KPI yang telah ditetapkan oleh KPM ialah :
30% daripada murid yang login bagi sesuatu
bulan menggunakan VLE untuk sekurangkurang 30 minit seminggu
Pihak yang bertanggungjawab membuat
pemantauan adalah:
KPM /JPN / BTPN / PPD / PKG
80
STATUS TERKINI LOG – IN SEKOLAH
FROG VLE (04 – 10 JULAI 2014)
Berdasarkan pemantauan KPM secara atas talian
di URL
https://edw.yes.my/moereports
dan
https://nsmi.1bestarinet.net/
KPIdashboard/login.aspx
Analisa penggunaan adalah secara
mingguan
81
PENCAPAIAN KPI PENGGUNAAN VLE FROG
(04 – 10 JULAI 2014)
Paparan pencapaian KPI dan analisa
penggunaan bermula di peringkat
KPM sehingga setiap pelajar dalam
kelas bagi setiap sekolah
82
PENCAPAIAN KPI PENGGUNAAN
VLE FROG
Kriteria Analisa
Jumlah
Jumlah sekolah yang diberi ID
719
Jumlah yang melepasi KPI
117
Jumlah yang kurang 30 minit
112
Jumlah yang tidak mencapai KPI
490
Peratus
16.27 %
83
PENCAPAIAN KPI PENGGUNAAN
VLE FROG
Kriteria Analisa
Jumlah
Jumlah Pelajar
359,331
Jumlah penggunaan melebihi
30 minit
3 529
Jumlah penggunaan kurang
daripada 30 minit
2 486
Jumlah yang tidak log in
352,641
84
TINDAKAN
Pihak pengetua dan guru besar diminta memantau dan
memastikan pelaksanaan VLE Frog melalui :
- Penyediaan jadual penggunaan makmal
pengkomputeran/makmal mudah alih chromebook
- Semua ID guru, pelajar dan waris diedarkan dan
diaktifkan penggunaan
- Memastikan guru dan para pelajar log masuk mengikut
ID masing-masing dan menggunakan platform VLE
Frog sekurang-kurangnya 30 minit seminggu
85
TINDAKAN
- Mengadakan pertandingan pengguna aktif dan terbaik
VLE Frog kepada guru dan pelajar.
- Latihan dalaman kepada staf untuk meningkatkan
kemahiran
- Mewujudkan pasukan Briged VLE Frog di kalangan
pelajar
86
87

similar documents