Decubitus 1

Report
Decubitus is weefselversterf, veroorzaakt door
de inwerking op het lichaam van druk-,schuif- en
wrijfkrachten of een combinatie van deze
factoren
 Drukkrachten; krachten die loodrecht op de
huid worden uitgeoefend
 Schuifkrachten; krachten die in de
lengterichting op de huid worden uitgeoefend
(onderuitgezakte zorgvrager in bed)
 Wrijfkrachten; krachten die dwars op de huid
worden uitgeoefend (zorgvrager die wordt
verschoven van bed naar brancard)

Druk vermindert de bloedtoevoer naar de huid
De grote druk die ontstaat bij zitten of liggen
snijdt de bloedtoevoer af naar de huid die de
botten bedekt
 Wanneer de bloedtoevoer meer dan 2 of 3 uur
wordt afgesneden sterft de huid af, beginnend
bij de bovenste laag
 Het dode huidweefsel wordt afgebroken en
vormt een open wond of zweer
 Als de huid eenmaal open is , kunnen bacteriën
zich in de opening nestelen en een infectie
veroorzaken











Mentale toestand
Neurologie
Mobiliteit
Voedingstoestand
Incontinentie
Leeftijd
Medicatie
Lichaamstemperatuur
Diabetes

Niet wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de
huid, warmte, oedeem, induratie (verharding)

Oppervlakkig huiddefect van de opperhuid (epidermis), al dan niet
met aantasting van de huidlaag daaronder (lederhuid of dermis).
Defect is blaar of oppervlakkige ontvelling

Huiddefect met schade of necrose van huid en onderhuids weefsel
(subcutis). De schade kan zich uitstrekken tot aan het onderliggende
bindweefselvlies (fascie)

Uitgebreide weefselschade of weefselversterf (necrose) aan spieren,
botweefsel of ondersteunende weefsels, met of zonder schade aan
opperhuid (epidermis) en lederhuid (dermis)
Geef voorlichting aan zorgvrager
en mantelzorger
 Wisselligging zonder ad-matras om de
2 uren met matras om de 3,4 uren
 Zorg voor een schone en droge onderlaag
zonder plooien en geen hangmateffect
 Bed in Trendelenburg-stand <-> schuifkrachten
 Gebruik drukverminderende
en drukopheffende
materialen
 Hielen vrijleggen








Mobiliseren
Inspecteer/palpeer dagelijks de huid
Gebruik risico-scorelijsten
Gezonde voeding; eiwitrijk en voldoende
vochtopname eventueel diëtiste inschakelen
Goede huidverzorging
Voorkom druk door katheterslangen en
drains
Goede lig- en zithoudingen (zie verdere dia’s)





Preventiemaatregelen handhaven!
Bij smeren; niet masseren maar luchtig
inwrijven
Droge huid; invetten met vaseline FNA 20%
Dunne oude huid; huidolie, lange mouwen en
sokken dragen
Bij incontinentie;
- dun aanbrengen zinkoxyde 20 %, zinkolie of
barriere spray Cavilon
- folieverband of hydrocolloïdverband

similar documents