Os Seres vivos

Report
A célula:
As súas partes.
Célula vexetal e célula
animal.
Clasificación dos seres
vivos:
•Moneras.
•Protoctistas.
•Fungos.
•Plantas.
•Animais.
Os virus.
Están compostos de células
(unha ou máis e realizan as tres
funcións vitais: NUTRICIÓN,
RELACIÓN e REPRODUCIÓN.
É a unidade básica da vida.
Calquera ser vivo necesita polo
menos dunha célula.
Normalmente son tan pequenas
que precisamos dun microscopio
para observalas.
Membrana celular: envolve a célula
Citoplasma: acolle os distintos
compoñentes celulares.
Núcleo: nel distínguese o ADN,
responsable de todo o que
acontece na célula.
Ambas células teñen elementos comúns: membrana celular, citoplasma e
núcleo.
A célula vexetal ten ademais a parede celular e os cloroplastos.
Que teñen unha soa célula son seres
unicelulares.
Neles a célula realiza as tres funcións vitais:
nutrición, relación e reprodución.
Que teñen máis dunha célula son seres
pluricelulares.
Neles as células do mesmo tipo organízanse e
forman tecidos, que a su vez forman órganos e
partes do ser vivo.
Estes elementos son os que realizan as
funcións vitais.
Clasificación dos seres vivos
MONERAS:
Bacterias
FUNGOS
PROTOCTISTAS
Algas
Protozoos
Lévedos
Mofos e
Cogomelos
PLANTAS
con flor
sen flor
ANIMAIS
Vertebrados
Invertebrados
Son os seres vivos máis pequenos que existen. O seu tamaño é
microscópico.
Son seres unicelulares ben un núcleo ben diferenciado.
O grupo máis abundante son as bacterias, que poden ser
beneficiosas ou perxudiciais.
Lactobacillus: engadido ao leite
produce o iogur e o queixo.
Lactobacillus: causa a gastroenterite.

similar documents