W11_Stienstra - Universiteit Utrecht

Report
EIWITKRISTALLOGRAFIE
Inhoud workshop
 Kennismaken
 Inhoud module
 Practica
Voorstellen
Roelof Stienstra
Kees-Jan van Heusden
ontwikkelaar
testschooldocent
Chemische Technologie UT
docent scheikunde, ANW,
NLT vanaf 1994
Altena College, Sleeuwijk
sinds 2000
Universiteit Utrecht
docent scheikunde, NLT
vanaf 1996
R.S.G. Broklede,
Breukelen sinds 1997
Altena
College
Broklede
Docent bij de sectie
-voorwaarden
 2e fase docent VWO
 1 dag per week gedurende een jaar = 0,2 fte
 bij een scheikundesectie
Docent bij de sectie
-inhoud
 Kennis verwerven over het onderzoek van de sectie door:
 overleg
 gesprekken met medewerkers van de sectie
 verdiepen in vakliteratuur
 Concrete klus uitvoeren
 een masterclass ontwikkelen
 een project opzetten van de sectie en de school
 experimenten ontwikkelen
 meewerken aan modules (nieuwe scheikunde of NLT)
 Betrokken bij de vertaling van het onderzoek van de sectie naar het
VWO niveau, bijvoorbeeld door gastlessen.
Docent bij kristal- en structuurchemie
kristal- en structuurchemie
NLT
eiwit
biologie
röntgendiffractie
natuurkunde
berekeningen
wiskunde
structuur eiwit bepaalt de
functie
scheikunde
laten groeien van kristallen
scheikunde
Klus uitvoeren – NLT module
Titel:
Eiwitkristallografie
1 Inleiding
2 Kristallen maken
3 Röntgendiffractie
4 Eiwit
Eiwitkristallografie
–inleiding
 Interesse
wekken
Harvard cell animation
 Uitleg van opbouw van de module
H2 Kristallen maken
-eenheidscel
H2 Kristallen maken
-practicum
Practicum 7: Fenylsalicylaat
Fenylsalicylaat ook wel salol genoemd heeft een
smeltpunt van 42 oC en lost slecht op in water.
Fenylsalicylaat wordt toegepast als antiseptisch middel
en conserveringsmiddel.
NFPA-ratings: health: 1; flammability: 0; reactivity: 0;
H2 Kristallen maken
Practicum 12: Eenkristal van Aluin
Verzadigde aluinoplossing
Indampen
In glazen bekerglas
(wachten)
In plastic bekerglas
(wachten)
-practicum
H2 Kristallen maken
Practicum 11: Oplosbaarheid van aluin
Klas in groepjes:
Per groepje 10 gram water
en 1,2, …. of 7 gram aluin.
Verwarmen tot opgelost
(in heet water bad) afkoelen
en temperatuur van
vertroebelen aflezen)
-practicum
H2 Kristallen maken
-practicum
Practicum 26: Maak een zo groot mogelijk eenkristal van Aluin
50-100 mL verzadigde aluinoplossing
Andere materialen verzinnen ze zelf
Lijm, draad, sateprikkers enz.
Hoe groter en mooier,
Hoe hoger het cijfer.
Kristallen maken
-practicum
H2 Röntgendiffractie
-practicum
Practicum 29: golftank
Bestuderen van de interferentie
van golven in een golftank.
Practicum 33: Interferentie van licht
Bestuderen van de interferentie laserlicht.
synchrotron
omtrek storage ring:
snelheid elektronen:
druk in de ring:
844 meter
bijna lichtsnelheid
10-9 mbar
Eiwitkristallografie
–röntgendiffractie
met elektronen-dichtheid kan de plaats van de atomen
van het eiwit worden bepaald
-Ala-Ser-Tyr - Val - Ile - Thr - Gly -
4Å
2Å
Eiwitkristallografie
–röntgendiffractie
met elektronen-dichtheid kan de plaats van de atomen
van het eiwit worden bepaald
-Ala-Ser-Tyr - Val - Ile - Thr - Gly -
4Å
2Å
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe hydrofiele en hydrofobe aminozuren de
eiwitvouwing beïnvloeden
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
Eiwitkristallografie
–eiwit
 weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
H4 Eiwit
- practicum
Practicum 54: Amylase
1 mL speeksel verdunnen tot 25 mL
5 mL 1% zetmeel-oplossing + 5 mL verdunde
speeksel oplossing mengen.
1 druppel reactiemengsel per 30 sec. bij een
jooddruppel doen.
H4 Eiwit
resultaten
- practicum
H4 Eiwit
- practicum
Per groepje 1 temperatuur
0 – 5 – 10 – 15 – 25 - 30 - 35 - 40 - 45 – 50 – 60 – 70
Snelheid RT = 100
Snelheid andere temperatuur = ??
Eiwitkristallografie
Moduleboek*
module
4 afgeronde hoofdstukken
55 vragen/opdrachten
6 filmpjes
7 practica waarvan 5 becijferd (kunnen) worden
2 excelopdrachten
3 computeropdrachten
3 computerpractica
10 keuzeopdrachten
Eiwitkristallografie
module
Docentenhandleiding
*
Leerdoelen per hoofdstuk
Lesplanner
Antwoorden
Beoordelingsformulieren practica
Theoretische eindtoets
Eiwitkristallografie
-planning
1 Inleiding
1 les
2 Kristallen maken
7 lessen
3 Röntgendiffractie
4 lessen
4 Eiwit
5 lessen
Keuzeopdracht
5 lessen
Toets
2 lessen
Totaal
24 lessen
Eiwitkristallografie -becijfering
Theoretische toets (open boek)
50%
5 Practica
50%
Keuzeopdracht
Tot slot
Bedankt
Eiwitkristallen
 Lysozym: mg/mL stockoplossing
 Neerslagmix: 30% mono-methyl-PEG 5000 in
1 M NaCl, 50 mM NaAc buffer pH = 4,7
Practica
Chemicaliën
 fenylsalicylaat
1 gram per groep
5 mL per groep
15 gram per groep
 ethanol
 aluin
 ijs
 keukenzout
 1% zetmeeloplossing
 jood-oplossing
1 druppelflesje per groep
Practica
Materialen-1
 zeer dun visdraad of nylondraad
 secondelijm, satéprikkers
 dunne vulpotloodvullingen
 verschillende lasers
 tralies met verschillende tralieconstanten
 molecuulbouwdoos 3C, 7H,1N, 2O en 13 bind.
 insteekhoes met hokjespapier
 thermometer
 reageerbuizen
Practica
Materialen-2
 balans
 indampschaaltje
 brander (+toebehoren)
 plastic bekerglazen (50 of 100mL)
 glazen bekerglazen (50 of 100mL)
 maatcilinder van 25 mL
 pipet van 5 mL en van 1 mL
 stopwatch
 plastic pasteurpipetjes
Practica
Materialen-slot
 Waterbad(en)
 Golftank (kan worden vervangen met
youtube-filmpjes)
 Computers waarop Deepview is geïnstalleerd
 Leerlingen hebben schrijfrechten nodig:
uitproberen!
Syllabus en eiwit
Syllabus en eiwit
Syllabus en eiwit
Eiwitkristallografie
–inleiding
Na H1 moet een leerling:
kunnen uitleggen waarom eiwitten belangrijk zijn
weten waarom oneindig veel eiwitten mogelijk zijn
begrijpen waarom de plaats van atomen wel met
röntgenstraling, maar niet met licht kan worden bepaald
Eiwitkristallografie
H2 kristallen maken
Na H2 moet een leerling:
kunnen beschrijven welke factoren kristalgroei
beïnvloeden
een onderzoek kunnen bedenken om de invloed van
deze factoren op kristalgroei te meten
een proef kunnen opzetten om een zo groot mogelijk
éénkristal te kunnen kweken
de eenheidscel kunnen bepalen van een regelmatige
tweedimensionale tekening
Eiwitkristallografie
–röntgendiffractie
Na dit hoofdstuk moet een leerling:
de relatie tussen de tralieconstante, golflengte en de
afstand van de maxima beheersen
kunnen uitleggen dat een reflectie van een röntgendiffractiepatroon ontstaat door verstrooiing van
röntgenstraling door elektronen in een kristal
kunnen uitleggen hoe met behulp van de elektronendichtheid de plaats van de atomen van het eiwit kan
worden bepaald
Eiwitkristallografie
–röntgendiffractie
Na dit hoofdstuk moet een leerling:
de relatie tussen de tralieconstante, golflengte en de
afstand van de maxima beheersen
kunnen uitleggen dat een reflectie van een röntgendiffractiepatroon ontstaat door verstrooiing van
röntgenstraling door elektronen in een kristal
kunnen uitleggen hoe met behulp van de elektronendichtheid de plaats van de atomen van het eiwit kan
worden bepaald
Eiwitkristallografie
–eiwit
Na dit hoofdstuk moet een leerling:
de peptide binding, φ-binding, ψ-binding, Cα-, en Cβatomen van een primaire structuur kunnen aanwijzen
kunnen uitleggen waarom een peptide-binding plat is
weten hoe hydrofiele en hydrofobe aminozuren de
eiwitvouwing beïnvloeden
weten hoe het katalytische centrum van amylase werkt
NLT:
natuur, leven en technologie
 combinatie
 kernvragen
-
natuurkunde
scheikunde
biologie
wiskunde
fysische aardrijkskunde
Combineren van ‘mono’vakken
- hoe werkt het?
- waarom is iets zoals het is?
- wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in
 gezondheidszorg
 natuurwetenschap
 techniek
H2 Kristallen maken
-2D eenheidscel
H2 Kristallen maken
-2D eenheidscel
H2 Kristallen maken
-2D eenheidscel

similar documents