Rácz Tímea előadása

Report
Kaposvári Egyetem
Agrár- és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskola
Készítette:
Rácz Tímea
PhD I. évfolyam
Doktori téma vezetője:
Prof. Dr. Romvári Róbert, DSc
2013
» A kutatási téma előzményei
• A méhészet gazdasági jelentősége
• A hazai méztermelés-fajtaméz termelés
• Akácméz
o Közönséges (fehér) akác (Robinia pseudoacacia L.)
• Mézre vonatkozó előírások és irányelvek
o IHC (International Honey Comission)
15 fajtaméz referencia adatbázisa (Persano Oddo és Piro, 2004)
o Magyar Élelmiszerkönyv
• Valódi mézek hitelesítése (eredetoltalom)
• Minőség-ellenőrzés, monitoring vizsgálatok
• Mézhamisítás
o
Geográfiai és botanikai eredet (Ruoff és Bogdanov, 2004)
» Irodalmi áttekintés
• Uniflorális mézek azonosítása (Persano Oddo, 2000)
o Szín, elektromos vezető képesség, fajlagos forgató képesség,
diasztáz aktivitás, savasság, fruktóz és glükóz tartalom,
fruktóz/ glükóz arány, glükóz/víz arány
• Fizikai és kémiai mérések
o Cukorspektrum mérés
o HMF (1,5 hidroxi-metil-furfurol) tartalom meghatározás
• Melisszopalinológia (Mauritio és Louvenaux, 1967)
• NIR spektroszkópia
• Elektronikus szenzorok
o Elektronikus orr (EN) (Persaud és Dodd, 1982)
o Elektronikus nyelv (ET)
» Kutatási célok
• Műszeres vizsgálatok (elektronikus orr- és nyelv- technika)
adaptálása akácmézen.
• Regionális akácmézek főbb összetételi
meghatározása (etalon adatbázis készítése).
jellemzőinek
• A különböző geográfiai eredetű és évjáratú minták
klasszifikálásának kidolgozása NIR spektroszkópiával.
• Humán preferencia tesztek elvégzése.
• Az elektronikus szenzoros adatok, valamint a preferencia
tesztek eredményei közötti összefüggések leírása.
» Vizsgálati módszerek
• Mintagyűjtés (1évből n=50 régiónként)
• Kaposvári Egyetem, Agrár és Környezettudományi Kar, Élelmiszer- és
Mezőgazdasági Termék Minősítő Intézet
1. Elektronikus orr (Alpha MOS αFOX 4000 e-nose)
2. Elektronikus nyelv (Alpha MOS αAstree)
3. NIR spektroszkópia (Foss NIRSystem 6500)
4. Színvizsgálat (Minolta Chroma Meter CR-300)
5. Cukorspektrum meghatározás (HPLC módszerrel)
• Haszonállat-génmegőrzési Központ, Méhészeti Intézet, Termékvizsgáló
és minősítő csoport
1. Elektromos vezetőképesség meghatározás
2. Savfok meghatározás
3. Ph érték meghatározás
4. Nedvességtartalom meghatározás
5. Diasztáz és invertáz aktivitás meghatározás
6. HMF (1,5-hidroxi-metil-furfurol) meghatározás
7. Pollenvizsgálat (Botanikai és földrajzi eredet meghatározás)
» Kísérletek leírása
• Szenzoros (EN és ET) mézvizsgálati módszertan kidolgozása termelői
mintán (n=50). NIR mérési metodika összehasonlítása termelői
mintán (n=50).
• Mézminták gyűjtése régiónként a 2014-es évben (n=3x50).
Alapadatok meghatározása. Preferencia tesztek a teljes mintán,
szenzoros mérések. Eloszlás vizsgálat, klasszifikáció.
• Mintagyűjtés, alapadatok meghatározása és analízis a 2015-ös évben
(n=3 x 50). Az összetételi jellemzők becslése NIR módszerrel, a két
évjáratból származó mintán. Izocukorral történő hamisítás
kimutathatóságának vizsgálata NIR technikával (n=200).
• A vizsgált mézminták jellemzőinek IHC adatbázissal történő
összevetése, a különbségek értelmezése. Az érzékszervi és szenzoros
vizsgálatok együttes értékelése.
» Várható főbb eredmények
• Hiánypótló adatok meghatározása a hazai akácméz
összetételének vonatkozásában, az IHC (Nemzetközi
Mézvizsgálók Szövetsége) adatbázisba történő bekerülés
érdekében.
• Eltérő geográfiai eredetű és évjáratú akácmézek
klasszifikálása fizikai és kémiai módszerekkel, valamint
NIR spektroszkópia használatával.
• Preferencia teszten és szenzoros vizsgálaton alapuló
módszertan
kidolgozása
akácmézek
érzékszervi
tulajdonságainak jellemzésére.
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

similar documents