5) Sunu 5: Ögretim ve Değerlendirme Yöntemleri

Report
Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yöntemi
Neden Belirlenmeli?
Seçilen Öğretim ve Ölçme Yöntemleri
Ve Bir Örnek
Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL
Bologna Kurum Koordinatörü
Tarih: 30.01.2012
Sakarya Üniversitesi Bologna Çalışmalarından alıntılanmıştır
Öğretim Tasarımı
Eğitim
Düzeyi
Üniversite
Girdiler
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlemler-Süreçler
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme
değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürünler
•Akademik/Mesleki
Program çıktıları <Ders
çıktıları
•Mesleki yeterlikler
Zaman
Durum 1: Süreç Tanımsız ve Başarılı
Başarının nedeni ne?
Eğitim
Düzeyi
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme
değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Durum 2: Süreç Tanımsız ve Başarısız
Başarısızlığın nedeni ne?
Eğitim
Düzeyi
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme
değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Durum 3: Süreç Tanımlı ve Başarılı
Başarının nedeni ne?
Eğitim
Düzeyi
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Durum 4: Süreç Tanımlı ve Başarısız
Başarısızlığın nedeni ne?
Eğitim
Düzeyi
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Durum 5: Tanımlı
Eğitim
Düzeyi
Süreçte Kaliteli Eğitim Planlaması
“A Dersi” nasıl en iyi biçimde öğretilebilir?
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Durum 6: Tanımsız Süreçte Kaliteli Eğitim Planlaması
Eğitim
Düzeyi
“A Dersi” nasıl en iyi biçimde öğretilebilir?
Üniversite
Girdi
•Öğrenci
•Öğretim
Elemanı
İşlem-Süreç
•Öğretim programı
•Öğretim yöntemi
•Ölçme
değerlendirme
•Sınıf yönetimi /
Rehberlik
Ürün
•Ders çıktıları
Zaman
Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Belirlenmeli ve BS’de Tanımlanmalıdır. Çünkü:
1. Öğretim tasarımı yapılmazsa gerçekleşen öğrenme ürünleri
beklenen öğrenme ürünlerinden (ders çıktılarından) farklı
olabilir.
2. Derslerin kalitesinin artırılabilmesi için yöntemin etkisinin
belirlenmesi gereklidir. Bunun için öğretim yöntemleri
tanımlanmalıdır.
3. Ölçme değerlendirme yöntemlerinin süreç içinde planlı
kullanılması ders anlatma süreci kadar öğrenme ürünlerinin
gelişmesine de destek olabilir. Hatalı öğrenmelerin
düzeltilmesini sağlar.
Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Belirlenmeli ve EBS’de Tanımlanmalıdır. Çünkü:
4. Ders çıktılarının yanlış ölçülmesi ve değerlendirilmesi
öğrenmenin hedeflenenden düşük düzeyde kalmasına
rağmen başarılı sayılmasına neden olabilir. Bu nedenle
ölçme değerlendirme yönteminin etkililiğinin belirlenmesi
için öncelikle yöntemin tanımlanması gerekmektedir.
5. Eğitimde hesap verebilirliğin sağlanmasında öğrenme
öğretme süreçlerinin tanımlanması öğretim elemanının
lehine bir durumdur.
Seçilen Öğretim ve Ölçme Yöntemleri
ve Bir Örnek
Öğretim Yöntemleri
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Öğretim Yöntemleri
Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterim
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Teaching Methods
Lecture
Question-Answer
Discussion
Drill and Practice
Demonstration
Guided Practice
Role Playing
Group Study
Öğretim Yöntemleri
No
9
10
11
12
13
14
15
16
Öğretim Yöntemleri
Benzetim
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
Örnek Olay
Deney/Laboratuvar/Atölye
/Alan Uygulaması
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
(Saha çalışması dâhil)
Teaching Methods
Simulation
Brain Storming
Six Hat
Case Study
Lab/ Workshop /
Field Practice
Self study
Problem Solving
Project Based
Learning
Ölçme Yöntemleri
Harf Ölçme Yöntemleri
Sınav (Yazılı Sınav / Test: DoğruYanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi,
A
Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
B
C
D
E
F
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Portfolyo
Performans Görevi (Uygulama /
Laboratuvar / Atölye / Arazi
Çalışması / Seminer / Sunum /
Bitirme Çalışması / Tez)
Assessment Methods
Testing (Essay / Tests:
True-Falls, multiplechoice, short answer,
matching)
Oral Exam
Homework
Assignment
Project / Design
Portfolio
Performance
Ölçme Yöntemleri
Dönem içi
Dönem Sonu
Ara Sınav
Kısa Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Dönem Sonu
Proje / Tasarım
Sınavı
Performans Görevi (Uygulama / Laboratuar
/Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum)
Dönem içi ölçme aracı olarak 1 tanesi Ara
Sınav olmak üzere en az 4 faaliyet
yapılmalıdır.
ÖRNEK
Dersin Adı
ELEKTRİKLE TAHRİK
Kodu
Yarıyılı
7
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Endüstriyel gelişimde elektrikle tahriğin önemini açıklar
2) Elektrik motorlarının karakteristiklerini sınıflandırır
3) Elektromekanik sistemler üzerinde analizler yapar
4) Çalışma uzayını ve kararlı çalışma noktalarını değerlendirir
5) Mekanik yüklerin modellerini kullanır
6) Tahrik sistemlerini modelleyerek dinamik benzetimini
bilgisayar ortamında yapar
7) Uygulamaya özel elektrik motorunu seçer
8) Uygulamaya özel motor sürücüsünü seçer
9)
T+U
Saat
3+0
Kredisi
AKTS
3
4
Öğretim
Yöntemleri
1, 2, 14
1, 2
1, 3, 4
1, 3
1, 4
Ölçme
Yöntemleri
C
A
A, C
A
A
1, 2, 8, 9, 14 C
1, 2, 8, 16
1, 2
A, F
A
Soru - Cevap
Teşekkürler

similar documents