Nádasi Tamás

Report
CARPATHCC PROJEKT
Klímaváltozás a Kárpátokban
Nádasi Tamás
Aquaprofit Zrt.
elnök, címzetes egyetemi docens
Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága
Tender ENV.D.1/FRA/2010/0047
AQUAPROFIT ZRT.
Irodák:
Budapest (székhely), Nagykanizsa, Pécs,
Debrecen, Balatonfüred
Leányvállalatok: Románia (Csíkszereda), Horvátország (Zágráb)
Képviseletek:
Belgium (Brüsszel)
Fő tevékenység: Fejlesztési projektek menedzselése,
tanácsadás, kivitelezés
Üzletágak:
• Környezetvédelem és vízgazdálkodás
• Település- és területfejlesztés, turizmus
• Pályázati tanácsadás
• Nemzetközi és stratégiai projektek
CARPATHCC ELŐZMÉNYEK
Kulcsfontosságú változások a Kárpát-régióban:
•
•
•
•
árvizek és hőhullámok növekvő gyakorisága,
vízhiány a növekvő szárazságok miatt,
hegyvidékek hóval borított tájainak változásai,
ezek hatása az ökoszisztémákra és az erre alapuló termelési rendszerekre, pl.
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, turizmus.
Ezek megfelelő adaptációs stratégiák kialakítását igénylik,
nemzetközi, régiós szintű összefogás szükséges.
Példaértékű magyar kezdeményezés, nemzetközi összefogás.
Áder János és Olajos Péter korábbi EP képviselők támogatása,
az EDC Kft. közreműködésével.
HEGYVIDÉKEK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS
•
•
•
A Kárpát-régióban kiterjedt erdőségek, vizes élőhelyek és természetes
gyepterületek találhatók. Ez a táj jelenti az utolsó menedéket számos
veszélyeztetett állatfaj, valamint közel ötszáz olyan növényfaj számára is amelyek
máshol nem találhatók meg. Ezek a területek tehát, annak ellenére, hogy ritkán
lakott területek, a biológiai sokféleség szempontjából rendkívül értékesek.
A Kárpát-régió alulkutatott, és sokkal sérülékenyebb, mint az alacsonyabban
fekvő régiók.
Bár hazánk a Kárpátoknak csak kis területéből részesül, Magyarországnak is
fontos szerepe van ezeknek a ritka fajoknak a megőrzésében. Pl.:
– magyarföldi husáng (Ferula sadleriana)
– Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus),
– szirti sas, uráli bagoly
A PROJEKT CÉLJAI
A CarpathCC projekt célja, hogy részleteiben elemezze a Kárpátrégió sérülékenységét a klímaváltozás hatásaira vonatkozólag,
valamint erre építve összeállítson egy adaptációs intézkedési
portfóliót.
Az eredmények felhasználása az EU klímapolitika alakításához
– nemzetközi, regionális és nemzeti intézmények
– Európai Bizottság
– Kárpát Konvenció Adaptációs munkacsoportja
– Biorégió, CARPIVIA projektek
– nemzeti parkok, projekt partnerek
A PROJEKT SZÁMOKBAN
Teljes költségvetés: 1. 350.000 EUR
(391.500.000 Ft)
Ebből a magyar szervezetek részesedése: 53 %
•
•
•
•
•
•
•
8 konzorciumi partner
5 országból
6 tematikus modul
7 országra kiterjedő kutatás
100 szakértő
10 országból
3 workshop
KONZORCIUMI PARTNEREK
Magyar projektvezetés
• REC – Regionális Környezetvédelmi Központ – vezető partner
•
AQUAPROFIT Zrt. – projekt előkészítés és projekt menedzsment
Konzorciumi partnerek
•
•
•
•
•
•
•
MTA TAKI – MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete
Arcadis Belgium N.V.
INHGA – Nemzeti Hidrológiai és Vízügyi Intézet, Bukarest, Románia
INCDPM – Nemzeti Környezetvédelmi Kutatási és Fejlesztési Intézet, Bukarest, Románia
PIK – Potsdam Klímakutató Intézet
Artelia Eau & Environnement – Franciaország
(korábban a VITUKI Non Profit Kft. is részt vett a projektben)
A KUTATÁS ÁLTAL ÉRINTETT
ORSZÁGOK
Kárpát Konvenció
országai
Lengyelország
Csehország
Szlovákia
Magyarország
Szerbia
Románia
Ukrajna
MINTATERÜLETEK
a.
b.
c.
d.
e.
f.
E
Magas Tátra, Szlovákia
Bükki Nemzeti Park, Magyarország
Rodnai Havasok és a Máramaros területe, Románia
Nagy-Küküllő (Natura 2000) (Segesvár, Marosvásárhely),
Románia
Vaskapu, Románia
Djerdap Nemzeti Park, Szerbia
B
A
PROJEKT MODULOK
2. Modul
Ökológiai
rendszerek, erdők,
vizes élőhelyek és
füves területek
1. Modul
Vízkészletek,
földcsuszamlás,
sárelöntés
3. Modul
Ökoszisztéma
alapú termelési
rendszerek, pl.
turizmus
6. Modul
Ökoszisztéma
alapú adaptációs
intézkedések
kiemelt fontosságú
területeken
4. Modul
Adaptációs
intézkedések
elemzése
5. Modul
Disszemináció és
workshopok
ELSŐ EREDMÉNYEK
Kárpát-régióra vonatkozó eredmények:
• Modellezés: 1950 - 2050-ig hőmérséklet- és csapadék-változás.
• Átlagosan 1-2 Celsius-fokos átlaghőmérséklet növekedés várható az időszak végére a területen.
• A csapadék mennyisége a Kárpátokon belüli elhelyezkedéstől függően előreláthatólag 20–70 mm-rel
csökken.
• Szélsőségek (pl. árvizek, aszályok) gyakoribbá válása.
Bükki erdők:
• A lucfenyő (nem őshonos!) állomány valószínűleg károsodni fog a klímaváltozás direkt és indirekt (szú)
hatásaitól. A kiszáradás következtében nem tudják tolerálni a felmelegedést és a szúkárt. Adaptációs
intézkedés: a lucfenyőket fokozatosan az ellenállóbb (és őshonos!) bükkfákra cserélje a gazdálkodó.
Garadna patak:
• Általános kiszáradási folyamat.
• Valamivel ritkábban fognak előfordulni olyan évek, amikor ökológiai szempontból megfelelő nagyságú
árvíz vonul le a Garadnán. Okok: kevesebb csapadék, a hóolvadás hatásának csökkenése.
• Gyakrabban fognak előfordulni olyan évek, amikor szélsőségesen hosszú ideig (>110 nap) rendkívül kevés
víz csörgedezik a patakban a növekedési időszak alatt. => vízi ökoszisztémák károsodhatnak, a patak
vízkészleteire épülő vállalkozások (pl. pisztrángtelepek) üzemelési költségei növekedhetnek.
KONKRÉT PÉLDA A TURIZMUS TERÜLETÉN
Metodológia – Sérülékenység vizsgálat
Klímahatások:
csapadék és
hőmérsékletváltozás
Veszélyeztetett/kitett
területek, élőhelyek és
fajok
Antropológiai
hatások:
területhasználat
Konkrét hatások
Adott
terület/faj
adaptációs
képessége
Vadállomány
gyérülése =>
vadászati turizmus
csökkenése
Hóval
borítottság
csökkenése =>
téli turizmus
csökkenése
Turizmus növekedése
a nyári időszakban,
konferenciaturizmus
Megoldások – adaptációs intézkedések
Alkalmazkodás: multifunkcionális létesítmények – például wellness- és
konferenciarészleggel is rendelkező télisport-hotelek
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
[email protected]
www.carpathcc.eu

similar documents