AICI - Nicolae Kretzulescu

Report
1) PERIOADA 2005-2014
PROGRAMUL “DECENIUL
EDUCAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ AL
NAŢIUNILOR UNITE”
a dat un impuls major preocupărilor pentru educaţia în
domeniul dezvoltării durabile din numeroase ţări ale UE, prin
implicarea mai accentuată a elevilor în înţelegerea problemelor
actuale ale mediului și ale cetățeniei democratice
OBIECTIV
Integrarea Educaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă în
sistemele şi programele naţionale pentru a se analiza
trecerea de la consideraţii generale cu un caracter
teoretic la aplicaţii practice în toate domeniile de
activitate.
APLICAREA
Dezvoltarea unui sistem de învăţământ continuu adaptat
cerinţelor societăţii şi tradiţiilor culturale locale.
AVANTAJUL EDUCAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
- permite legarea predării de experienţa cotidiană a
elevilor, prin experienţă directă, prin implicarea activă a
elevilor în investigarea societății și a mediului, folosind
diverse metode (Beroutschachvili et al, 2004).
2) Cunoașterea valorilor democratice și a drepturilor care
revin popoarelor din Europa a impulsionat declararea
anului 2013 CA ANUL EUROPEAN AL CETĂȚENILOR.
OBIECTIVE
 identificarea valorilor și competențelor individuale necesare
pentru a deveni cetățean activ, cum pot fi aceste competențe
dobândite și transmise celorlalți.
 dialogul dintre toate nivelurile administraţiei publice, societatea
civilă şi diverse instituții europene, prin evenimente, conferinţe
și proiecte educative care au avut loc în Europa.
 definirea unei viziuni despre cum ar trebui să fie Uniunea
Europeană în 2020.
CU CÂT CETĂŢENII EUROPENI ÎŞI
CUNOSC ŞI ÎȘI EXERCITĂ MAI BINE
DREPTURILE DE TIMPURIU,
CU ATÂT ESTE MAI BINE PENTRU
ECONOMIA ŞI SOCIETATEA
EUROPEANĂ!
PROIECT DE TIP INTERJUDEŢEAN
ŢINTA STRATEGICĂ
Creşterea gradului de educaţie pentru dezvoltare durabilă și
pentru educație democratică a elevilor prin crearea de “punţi”
între Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” şi cele 4
licee partenere.
OBIECTIVUL GENERAL
Dezvoltarea personală şi acceptarea propriei
individualităţi de către adolescenţi în contextul
Anului European al Cetățenilor 2013
OBIECTIVE SPECIFICE
O1: Crearea la nivelul liceului şi a liceelor
partenere a unor structuri, mecanisme şi
materiale informative care permit accesul
la educaţia pentru dezvoltare durabilă;
O2: Formarea unor abilități și deprinderi
de educație ecologică, care să le contureze
adolescenților un stil de viață sănătos
O3: Identificarea la adolescenţi a
nevoilor de separare a elementelor în
căutarea unui stil personal, atât
psihic, emoțional cât și a modului în
care se exprimă prin ținută, gesturi și
limbaj;
O4: Formarea eurocompetențelor de
cetățean într-o societate
democratică.
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Liceul Economic “Costin C Kiriţescu”
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”
Colegiul Național “Matei Basarab”
Colegiul Tehnic de transporturi
Piatra Neamț
Institutul Qvorum pentru Democrație
Participativă
150 de elevi de la clasele a IXa și a Xa
DIRECŢI: 40 de elevi (câte 10 elevi de la fiecare
liceu partener)
INDIRECŢI: profesorii participanţi, cele 4 licee
implicate în parteneriat, părinţii elevilor
: 8 luni (Noiembrie 2013– Iunie 2014)
DIAGRAMA GANTT
Perioada desfaşurǎrii activitǎţilor
I
M
A
M
F
I
A2.
Lansarea proiectului – prezentarea activitǎţilor, stabilirea calendarului şi a responsabililor, organizarea grupelor
de lucru;
-prezentarea conceptului de Educație pentru dezvoltare durabilă
D
A1.
N
Nr.
crt.
X
a) Dezbatere - Cetățenia democratică în Europa
b) Tradiții si obiceiuri de Crăciun – concurs “Cel mai frumos brad de Crăciun!”- promovarea educației ecologice
X
Perioada desfaşurǎrii activitǎţilor
A3.
Adolescenții și ținuta – expomoda (ținuta adolescentului sportiv, trendy, casual, la bal, business)
X
A4.
Sesiune de training “Valori ale democrației” în parteneriat cu Institutul Qvorum pentru Democrație Participativă
X
A5.
Tradiții și familie - prezentare de Mărțișoare ecologice
X
A6.
Dezbatere - Drepturile consumatorilor in Uniunea Europeană
X
A7.
Obiceiuri și tradiții din țările membre ale UE - prezentare de costume tradiționale și preparate culinare specifice
X
A8.
Final de proiect - Concluzii, beneficii, amintiri.
X
PARTENERI:
•Primăria din Vulcana Băi
•Club Aerotin KIAI
•Şcoala Japoneză din Bucureşti
CHESTIONARUL
FIŞA DE LUCRU
ESEUL
DEZBATERILE
LUCRUL ÎN ECHIPĂ
REALIZAREA AFIŞULUI PROIECTULUI
E-LEARNING
INTERNETUL
INTERVIURI
FIȘE DE FEEDBACK
FOTOGRAFII
VIDEO
Nume elev:
Vă rugăm să răspundeţi la următorul chestionar. Marcaţi
căsuţa corespunzătoare răspunsului (“A” sau “B”).
1. Proiectul a folosit materiale periculoase care ulterior vor fi
utilizate ca materie primă, în schema operaţională, sau vor
fi prelucrate ca produse? (Dacă DA, descrieţi modul în care
vor fi depozitate, împachetate şi/sau transportate).
A DA B NU
2. Descrieţi tipul deşeurilor rezultate în urma derulării
activităţilor proiectului, dacă este cazul.
A DA B NU
3. Proiectul cuprinde acţiuni întreprinse împreună de şcoală şi
comunitate pentru a reabilita mediul local.
A DA B NU
Şcoala dvs. este situată în zone sau locuri cu o valoare ecologică
unică (parcuri naţionale, rezervaţii naturale protejate,
mlaştini, plante sau animale rare sau pe cale de dispariţie)
sau protejate în mod oficial prin lege? (dacă da, descrieţi).
A DA B NU
5. Sunt implicate anumite riscuri sau condiţii periculoase pentru
comunitatea locală, măsuri luate pentru a proteja sănătatea
şi siguranţa în cadrul proiectului şcolar? Dacă da, descrieţi
măsurile luate în vederea protejării sănătăţii şi siguranţei.
A DA B NU
 CREŞTEREA CU 5% A RATEI DE ACCES LA EDUCAŢIA
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI CEA
DEMOCRATICĂ LA LICEELE PARTENERE;
 CREAREA DE STRUCTURI, MECANISME ŞI
MATERIALE INFORMATIVE LA NIVELUL LICEELOR
PARTENERE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIA
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI CETĂȚENIE
EUROPEANĂ;
 PARTICIPAREA CA VOLUNTARI ÎN PROIECT A UNUI
NUMĂR DE 150 DE ELEVI;
 LOGO-UL ȘI POSTERUL PROIECTULUI;
 ARTICOL
MASS-MEDIA
DISEMINARE A PROIECTULUI;
 PORTOFOLIU PROIECT;
DE
 LISTE DE BUNE PRACTICI ÎN
FAMILIE, ȘCOALĂ, COMUNITATE.
 REALIZAREA UNUI DICȚIONAR CU
TERMENI SPECIFICI (DEMOCRAȚIE,
EDUCAȚIE CIVICĂ, EDUCAȚIE
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ).
 SCURT ISTORIC EDC (EDUCAȚIE
PENTRU CETĂȚENIE
DEMOCRATICĂ).
I. EVALUAREA INTERNĂ A PROIECTULUI
Pentru fiecare activitate se completează fişa de activităţi şi
proiecte care cuprinde:
- titlul, perioada de desfăşurare şi locul (proiectatrealizat),
- participanţi (estimat-realizat),
- obiectiv (propus-atins),
- concretizare în materiale informative, materiale de
promovare, publicaţii (propuse-realizate).
II. EVALUAREA EXTERNĂ A PROIECTULUI (INDICATORI)
- număr efectiv de participanţi raportat la număr estimat;
- rapoarte intermediare;
- calendarele şi calitatea realizării pliantului, a afişului;
- număr de ştiri în mass-media.
Continuarea proiectului prin
ATRAGEREA DE NOI PARTENERI!
este un EXEMPLU DE BUNE PRACTICI în
vederea promovării Educaţiei pentru Dezvoltare
Durabilă și a celei democratice în şcoli şi licee;
permite asigurarea resurselor pentru
INTRODUCEREA ÎN ŞCOLI A EDUCAŢIEI PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ, aşa cum s-a precizat la
Conferinţa Mondială pentru Mediu privind
Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg din
2002;
ABORDEAZĂ
SISTEMIC
EDUCAŢIA
DEMOCRATICĂ ȘI CEA ECOLOGICĂ
(ca
părți componente ale Educaţiei pentru
Dezvoltare Durabilă) în funcţie de vârsta
elevilor, de nivelul de cunoaştere a
problemelor actuale ale mediului;
formează DEPRINDERI ACTIVE relevante
pentru viaţa elevilor şi pentru flexibilitatea
în relaţiile cu schimbările din societate;
cultivă prin intermediul Educaţiei pentru
Dezvoltare Durabilă un SISTEM DE VALORI
ELEVILOR, valorile ajutând elevii să realizeze un
concept mai bun despre sine;
poate
da
putere
elevilor
să-şi
ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ CALITATEA VIEŢILOR lor, a
familiilor lor şi a celorlalţi;
le dă elevilor puterea să acţioneze şi să simtă
că ei contează, CLARIFICÂND LEGĂTURILE
DINTRE SĂNĂTATEA INDIVIDUALĂ, FAMILIALĂ ŞI
MEDIU, trezindu-le INTERESUL FAŢĂ DE LUMEA
ÎNCONJURĂTOARE.
„NU PUTEM SCHIMBA PE ALŢII,
DAR DACĂ NE PUTEM SCHIMBA
PE NOI ÎNŞINE,
PUTEM ÎNCETA
SCHIMBAREA ÎNFĂŢIŞĂRII PĂMÂNTULUI!”
Melodie Beattie

similar documents