Kjeld Fredens` præsentation (PPTX-fil

Report
Kulturens rolle i sundhedsbegrebet
-med fokus på salutogenetisk forskning
•
Kjeld Fredens er læge og
hjerneforsker. Han har været lektor
(hjerneforsker)
ved
Århus
Universitet, seminarierektor ved
Skive Seminarium, udviklings- og
forskningschef
ved
Vejlefjord
Neurocenter,
vismand
i
Kompetencerådet.
•
•
Forfatter til:
Fredens: Innovation og Ledelse - Hjernen som
medspiller, Academica, 2009.
Fredens & Prehn: Selvcoaching- brug hjernen
til en forandring. Gyldendal Business, 2010.
Fredens, Johnsen & Thybo (red.)
Sundhedsfremme i hverdagen. Munksgaard,
februar 2011.
•
•
Kjeld Fredens
Kjeld Fredens
Nedslidt
•
•
Kjeld Fredens
Når robustheden forsvinder.
Når nedbrydningen er større end
regenerationen.
Kulturen
• Vi er løbende forberedt på jobs
som ikke eksisterer, skal anvende
teknologier som endnu ikke er
opfundet og løse problemer, som
vi ikke aner er problemer endnu.
Kjeld Fredens
Behov for mental sundhed
Salutogenetisk forskning
•
•
•
•
Oplevelse af mening og
sammenhæng i tilværelsen fremmer
sundhed.
Sundhed kan fremmes, selvom man
har en sygdom.
Sundhed øger ens robusthed og
fremmer adaptive evner.
Ericksson M & Lindström: Validity of
Antonovsky´s sense of coherence scale: a
systematic review. J. epidemiol. Community
Health 59:460-466, 2005
Kjeld Fredens
Hvordan implementeres sundhed i en salutogenetiske
betydning?
•
•
•
Richards R (eds.). Everyday Creativity and
New Views of Human Nature.
American Psychological Association
Washington, 2007.
Indre
motivation
Sundhed
Kreativitet
Kjeld Fredens
Kulturens rolle
Kjeld Fredens
Sociokulturel psykologi
•
•
•
•
•
Vi tænker, føler og handler på en
kulturspecifik måde.
Individet er ikke adskilt fra den
sociale kontekst.
Konteksten er et resultat af individers
handlinger.
Konteksten konstituerer os.
Kulturen er både inden i os og uden
for os.
Kitayama & Cohen (2007). Handbook of
Cultural Psychology.The Guildford Press.
Kjeld Fredens
Kjeld Fredens
Sundhedsfremmer er noget andet end forebyggelse og
behandling
Kjeld Fredens
Sundhedsfremme
Forebyggelse
Behandling
Personen gør selv
noget ved det
Der er noget, der
gør noget ved
personen
Nogen gør noget
ved personen
Fx lærer
mestringsstrategier
Fx motion og kost
Fx lægen
behandler en
sygdom
Medens sygdomsbehandling ikke kræver direkte deltagelse og positiv indsats af de syge, kan det
sygdomsforebyggende og sundhedsbevarende arbejde ikke gennemføres til bunds uden medvirken af
hver enkelt i vort samfund, og denne medvirken forudsætter forståelse af arbejdets midler og mål.
Medicinaldirektør Johannes Frandsen,1939 (direktør fra 1928 – 1961)
Kjeld Fredens
Sundhedsfremme med en stresset medarbejder
Sundhedsfremme
Energi
Forebyggelse
Motion
Kost
Hvile
Glæde
Behandling
Forebygger
Styrkesider
Begrænsninger
- Individ og fællesskab
-Individ som en
isoleret størrelse
- Et sundt individ ”smitter”
andre med sundhed.
- Resonant adfærd
Kjeld Fredens
OAS = Oplevelse af sammenhæng
•
•
•
En stærk OAS er en livsorientering,
hvor man oplever livet som
forståeligt, håndterbart og
meningsfuldt.
En stærk OAS er forbundet med
personligt velvære og særligt mental
sundhed. Personer med en stærk
OAS er bedre til at håndtere sygdom
end personer med en lav OAS.
OAS udvikler sig gennem hele livet.
•
Kjeld Fredens
Ericksson M & Lindström: Validity of
Antonovsky´s sense of coherence scale: a
systematic review. J. epidemiol. Community
Health 59:460-466, 2005
Sundhedsmodellens tre komponenter
Antonovskys salutogenetiske model (OAS)
• Meningsfuldhed handler især om
at være involveret ”som deltager i
de processer, der former ens
skæbne såvel som ens daglige
erfaringer.” Det er de aktiviteter
som er ”værd at engagere sig
følelsesmæssigt i.”
Håndterbarhed
Meningsfuldhed
Begribelighed
Kjeld Fredens
Sundhedsmodellens tre komponenter
Antonovskys salutogenetiske model (OAS)
• Sternbergs kreativitetsmodel
Læring gennem
• Handling (håndterbarhed)
• Oplevelse (meningsfuldhed)
• Forståelse (begribelighed)
Håndterbarhed
Meningsfuldhed
Begribelighed
Kjeld Fredens
Kan man blive 10 år yngre på én uge
Ellen J. Langer (2010). Det muliges kunst. Plurafutura publishing
Kjeld Fredens
Sundhed som velvære
•
Eudaimonia (Aristoteles)
Lykke er en naturlig selvudfoldelse
med en bundethed til moralske
normer og en forpligtelse overfor
andre mennesker og over for det
samfund, mennesket er medlem af.
Kjeld Fredens
Et underligt spørgsmål?
Hvor meget
øver du dig på
at være glad?
Kjeld Fredens
40 pct. løsning
Lyubomirsky S (2007). The how of happiness. Platkus. London.
•
•
Bio
Set point: Genetiske determinanter
•
•
•
•
•
Social betingelser
Livsomstændigheder
Uddannelse
Økonomi
Boligforhold
•
•
Psyko
Hensigtsmæssig adfærd
Kjeld Fredens
Vores forhold os til livsomstændighederne
•
Hensigtsmæssig adfærd
•
De bruger megen tid på familie og
venner
De er gode til at udtrykke
taknemmelighed
De er ofte de første til at give en
hjælpende hånd
De bevæger sig, dyrker regelmæssig
motion
De er dybt engageret i livslang
målsætning
•
•
•
•
Kjeld Fredens
Et netværk med 1020 venner.
Gul er de mest glade, blå de mindst glade
Christakis NA & Fowler JH (2009). Connected. The surprising power of our social networks and
how they shape our lives. Little, Brown and Co. New York.
Kjeld Fredens

similar documents