v/ neuropsykolog Frank Humle

Report
Betydning af kognitive vanskeligheder for
evnen til at køre bil
Frank Humle
Center for Hjerneskade
Problemløsning
Indlæring og
hukommelse
Sprog
Koncentration og
opmærksomhed
Sanseindtryk
Vågenhed, mental energi, parathed
Vågenhed
Vanskeligheder med:
• Igangsætning
• Mentalt tempo
• Nedsat energiniveau
Brief Fatigue Inventory
De fleste mennesker vil i løbet af livet opleve perioder med træthed og/eller uoplagthed. Har du inden for den
sidste uge følt dig mere end almindeligt træt eller uoplagt? Ja ~ Nej ~
1.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din
træthed HER OG NU.
Ingen træthed 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Den værst tænkelige træthed
2.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din
GENNEMSNITLIGE træthed inden for det seneste døgn.
3.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver den
VÆRSTE træthed, du har oplevet inden for det seneste døgn.
4.
Angiv med en ring omkring et tal på hver af de følgende skalaer, i hvilket omfang din træthed inden for det
seneste døgn har påvirket de følgende områder:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Generelt aktivitetsniveau
Humør
Gangen
Arbejdsevnen
Omgang med andre mennesker
Livskvalitet
Brief Fatigue Inventory
De fleste mennesker vil i løbet af livet opleve perioder med træthed og/eller uoplagthed. Har du inden for den
sidste uge følt dig mere end almindeligt træt eller uoplagt? Ja ~ Nej ~
1.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din
træthed HER OG NU.
Ingen træthed 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Den værst tænkelige træthed
2.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver din
GENNEMSNITLIGE træthed inden for det seneste døgn.
3.
Angiv din træthed (uoplagthed, udmattelse) med en ring omkring det tal på skalaen, der bedst beskriver den
VÆRSTE træthed, du har oplevet inden for det seneste døgn.
4.
Angiv med en ring omkring et tal på hver af de følgende skalaer, i hvilket omfang din træthed inden for det
seneste døgn har påvirket de følgende områder:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Generelt aktivitetsniveau
Humør
Gangen
Arbejdsevnen
Omgang med andre mennesker
Livskvalitet
Vågenhed
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
Borgeren kan fremtræde med sænket energiniveau
Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
•
•
•
•
Vanskeligere ved at bevare koncentration og overblik
Nedsat problemløsning
Nedsat reaktionstid
Risiko for at falde i søvn
Især på længere ture eller ved forudgående fysisk eller
mental belastning.
Sanser
Forarbejdning og fortolkning af det man:
• Ser
• Hører
• Føler
• Lugter
• Smager
Synssansen
Synsfelt
Hemi- og
kvadrantanopsi
Udfald af synsfelter
Visuel neglekt
MMSE
Visuelle vanskeligheder
Rum-retningsforstyrrelser
Neglekt
Neglekt
• Påvirket erkendelse
• Nedsat kritisk sans
• Øget impulsivitet
• Orientering mod venstre side af synsfeltet
• Vanskeligheder med at læse
• Overser venstre side af kroppen
• Støder ind i ting til venstre
• Forstyrrelse af evnen til at orientere sig
Testes af øjenlæge eller
neuropsykolog + i praksis
• Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
• Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
Visuelle vanskeligheder
Rum-retningsforstyrrelser
Neglekt
• Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
• Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
Hemi-/kvadrantanopsi
Begrænset synsfelt, muligvis ikke erkendt
Testes af øjenlæge
og i praksis
Opmærksomhed
Selektiv opmærksomhed
-Udvælge trods distraktion
Delt opmærksomhed
-Flere ting samtidig
Vedholdende opmærksomhed
-Fastholde over tid
Eksempel på selektive opmærksomhedsvanskeligheder
Vanskeligheder med selektiv opmærksomhed
Ifølge tysk undersøgelse skyldes 68% af alle uheld,
hvor man kører ind i forankørende, uopmærksomhed.
Vanskeligheder med delt opmærksomhed
Trafikforsker vedr. bilkørsel og
mobiltelefoner:
”En stigning i risikoen på fire
gange er fundet i flest studier, og
jeg vil tro, at mellem to og fire
gange er det bedste bud.«
Vanskeligheder med vedvarende
opmærksomhed
MMSE
Vanskeligheder med opmærksomhed
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
–
–
–
–
–
–
Afledelighed
Svært ved at bevare overblik over madlavning
Forlægger ting
Impulsivitet
Længere reaktionstid
”Klæbende” opmærksomhed
Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
– Ukoncentreret
– Reagerer for langsomt
– Falder i søvn
Testes af neuropsykolog
og i praksis
Sprog
Afasi
- Forståelse
- Tale
- Læse
- Skrive
Dysartri
- Udtalevanskeligheder
MMSE
Sproglige vanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
•
•
•
•
•
Forståelse
Tale
Læse
Skrive
Udtalevanskeligheder
Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
Formentlig ingen påvirkning af evnen til at køre bil.
Vanskeligheder med
indlæring og hukommelse
Opmærksomhed
Indkodning
Lagring/konsolidering
Genkaldelse
Strategier
Mentale strategier
• Visualisering
• Verbal organisering
- brug af forbogstaver
- parre ordene
- forme historier
Hjælpemidler
• Kalender
• Huskelister
MMSE
Indlærings- og
hukommelsesvanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
Borgeren beskriver ofte selv vanskelighederne.
Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
Nedsat overblik og reaktionstid
Vanskeligheder med at orientere sig og finde rundt
Testes af neuropsykolog og i praksis
Styringsfunktioner - problemløsning
•
•
•
•
•
•
Overblik
Strategi/planlægning
Fleksibilitet
Abstraktion
Start/Slut
Hæmme impulser/distraktion
Undersøges ikke i MMSE
Problemløsningsvanskeligheder
Hvordan ses vanskelighederne hos borgeren?
Vanskelighederne kan være svære at opdage, de viser sig
tydeligst i dagligdagssituationer ikke nødvendigvis under
samtaler.
Hvordan er evnen til at køre bil påvirket?
• Overblik
• Initiativ
• Impulskontrol
• Følelsesmæssig kontrol
Testes af neuropsykolog og i praksis
Relevante udredninger
• Øjenlæge
• Neuropsykolog
• Praktisk afprøvning hos kørelærer med
kendskab til følger efter hjerneskade
MMSE er utilstrækkelig
Sclerose
Mellem 45% og 60% af personer med MS har en eller
anden form for kognitive problemer. Scleroseforeningen
•
•
•
•
•
Indlæring og hukommelse
Opmærksomhed og koncentration
Mentalt tempo
Problemløsning
Ordfinding
Parkinson
• Koncentration
• Arbejdshukommelse
• Hukommelsesfunktioner
• Rumlige orientering
• Styringsfunktioner
Cerebral parese
Koncentration og opmærksomhed
Problemer med at bevare koncentrationen og opmærksomheden.
Lader fx tankerne vandrer.
Hukommelse
Fx aftaler, beskeder og oplevelser
Sprog
Langsomt tale og påvirket stemmeføringen
Orientere sig i rum og retning
Fx vanskeligheder med at bedømme afstande og finde vej.
Planlægning
Fx vanskeligt ved at formulere et mål og arbejde
Materiale
• Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Videncenter for
Hjerneskade 2001
• Slingrende kurs på en hullet vej. Anette Meng, 2007 VCfH
• Hjernesagen, nr. 1, 2008
• Fokus VCfH, nr. 1, 2006 og nr. 4, 2007
• Medicinsk Teknologivurdering af udredning af køreevne hos
personer med erhvervet hjerneskade, 2010.

similar documents