nowy_kierunek_PZSP - PZSP im. Jerzego Siwińskiego w

Report
Powiatowy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. J. Siwińskiego w Legionowie
+
Centrum Badawcze PAN
=
Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej
Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
Energie odnawialne to takie,
których źródła są niewyczerpalne
i których eksploatacja powoduje
możliwie najmniej szkód
w środowisku.
Pochodzenie odnawialnych
źródeł energii
Dlaczego warto interesować się
energią odnawialną?
• powszechny dostęp i bezgraniczne
zasoby;
• mniejsza ingerencja w środowisko
naturalne;
• alternatywa dla energii pozyskiwanej
ze spalania paliw kopalnych;
• redukcja zanieczyszczeń;
• dostęp do elektryczności na terenach,
gdzie nie ma innych źródeł energii.
Energia geotermalna
To naturalna energia Ziemi
zakumulowana w gruncie i skałach,
a także wodach wypełniających
struktury porowate skorupy
ziemskiej.
Energia biomasy – zielona energia
• najtańsze źródło energii odnawialnej,
• jej produkcja może przebiegać samoczynnie,
• biomasę produkuje się z kukurydzy, pszenicy,
ryżu, trzciny cukrowej, obornika, drewna
przemysłowego oraz energetycznego,
• biomasa powstaje w wyniku reakcji fotosyntezy
przebiegającej pod wpływem promieniowania
słonecznego.
Biomasa powstaje w procesie zwanym fotosyntezą. Energię zawartą
w roślinach można wykorzystać poprzez jej spalanie. W wyniku
tego procesu uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na
inne rodzaje energii, np. energię elektryczną.
Energia biomasy = biogaz
Energia biomasy = biopaliwa
Paliwa stosowane w transporcie, otrzymywane
z rzepaku, pszenicy, kukurydzy czy buraka cukrowego.
Energia wiatru
Energia powstająca z ruchu mas powietrza,
wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej
na skalę przemysłową.
Energia kinetyczna wiatru (minimum
15 km/h) powoduje ruch obrotowy
turbiny i produkcję elektryczności.
Energia słoneczna – specyficzna
forma energii odnawialnej
• wykorzystanie energii promieniowania słonecznego
nie powoduje:
– żadnych efektów ubocznych,
– żadnych szkodliwych emisji,
– żadnego zubożenia jej zasobów naturalnych,
– nie zakłóca stanu naturalnego środowiska ,
– nie wpływa na krajobraz, życie roślin i zwierząt.
• energia słoneczna jest wszędzie łatwo dostępna,
• jej wartość energetyczna jest zróżnicowana i zależy
od położenia geograficznego (warunków
klimatycznych, pory dnia i roku).
Sposoby wykorzystania energii
słonecznej
Energia wody
Energia wód przekształcana na energię
mechaniczną przy użyciu turbin wodnych,
a następnie na energię elektryczną
za pomocą generatorów elektrycznych.
Typowym obrazem wykorzystania energii wody jest
zapora, która spiętrza wodę i tworzy w ten sposób
sztuczne jezioro.
Jeśli przedstawione tematy
Cię
zaintrygowały,
zaciekawiły,
jeśli interesujesz się ochroną środowiska,
chcesz pracować z kadrą naukową,
to mamy dla Ciebie nowy, ciekawy kierunek:
Technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
Absolwenci szkoły będą przygotowani do:
1) organizowania montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
3) konserwowania oraz naprawiania urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej;
4) kontrolowania pracy urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej;
5) sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów
dotyczących urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej.
Wasze miejsce praktyk i pracy
Laboratoria w Centrum
Badawczym
L1
L2
Badania
i rozwój
L3
L4
Pokazy, targi,
konferencje
Edukacja i
promocja
L5
Oferta
Centrum
Badawczego
Badania
komercyjne
(Badania
eksploatacyjne)
Centrum Badawcze PAN
w Jabłonnie to tylko jedno
z 200 tyś. miejsc pracy jakie
mają powstać do 2035 r dla
techników, inżynierów,
doktorów zajmujących się
energią odnawialną.
Centrum Badawcze PAN będzie
otwarte w grudniu 2014 r
i przewiduje 15 miejsc pracy
dla techników urządzeń
i systemów energii odnawialnej.
Dziękuję za uwagę
źródła:
1.
Odnawialne źródła energii – Fundacja Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych. www.zielonaenergia.eco.pl
2.
Odnawialne źródła energii – Nowoczesne technologie
prezentacja dla Narodowej Fundacji Ochrony
Środowiska. www.nfos.org.pl

similar documents