Gorsel Programlama - Yıldız Teknik Üniversitesi

Report
Görsel Programlama
Dr. Muhammet Balcılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği,
Davutpaşa Kampüsü EEF Binası, D124, Esenler, İstanbul
Web: http://muhammetbalcilar.weebly.com/
E-mail: muhammetbalcilar [at] gmail [dot] com
muhammet [at] yildiz [dot] edu [dot] tr
Dersin Amacı
• Görsel bir programlama dilini kullanabilme.
• Arayüz ortamını ve ekran bölümlerini tanıyabilme.
• Temel bileşenleri kullanabilme
• Programı görsel açıdan düzenleyebilme.
Dersin İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel Bilgisayar Kavramları,
Visual Studio 2010 IDE’ ye Genel Bakış,
Hafıza Kavramı, Operatörler ve Örnek Uygulamalar,
Sınıf, Nesne, Metot ve Katarlara Giriş,
Karar ve Kontrol İfadeleri ,
Metotlar, Diziler,
Kalıtım ve Çok Biçimlilik,
Olay İşleme, Kontrol Özellikleri ve Araç Kutusu,
Menüler
Katarlar
İstisna Yakalama
Dosya işlemleri
Veri Tabanı
Değerlendirme
• 1 Vize %30
• 2 Ödev %20
• 1 Final %50
Program Geliştirme Aracı
• Microsoft Visual Studio 2010
Kaynaklar
• Memik Yanık, “Visual C# 4.0 for .NET Framework 4.0”, Seçkin Yayınları,
2011
• Paul Deitel, Harvey M. Deitel, “Visual C# 2010 How to Program”,
Prentice Hall, 2010
Görsel Programlama Nedir.
• Kod yazmak yerine, geliştirme ortamının sağladığı komponentlerin
grafiksel olarak manuple edilmek suretiyle program oluşturan
programlama konseptidir.
• Görsel komponentler bize çok pratik bir şekilde görselliği yüksek
arayüzler oluştursa da hiç kod yazmadan program olmaz!
• Tüm program kod yazma suretiyle yapılabilir. Fakat bu tarz çok uzun ve
zahmetli bir yöntemdir.
• Çözüm, grafiksel programlama ile kod yazma arasında
optimizasyondan geçmektedir.
Bilgisayar Mimarisi
Programların Çalışma Mimarisi
Merkezi Mimari
İstemci-Sunucu
Mimarisi
Dağıtık Mimari
Programlama Dillerinin Sınıflaması
• Donanıma olan yakınlığa göre,
• Alçak seviyeli diller: Assembly
• Orta Seviyeli Diller: C, C++
• Yüksek Seviyeli Diler: Java, C#, Pyton, Pascal, Basic, Fortran
• Kodlama çeşidine göre
• Imperative: C, C++, C#, Pascal,Basıc
• Decleative: SQL, XML, Prolog, Lisp
• Obje kod uretme cesitine gore
• Compiler kullanan diller: C, C++, C#,Basic, Pascal,Assembly
• Yorumlayici kullanan diller: Java,
• Nesne Yönelimli veya Yapısal oluşuna göre
• Nesne Yonelimli Diller: C++, C#, Java
• Yapisal Diller: C, Pascal, Basic
• Görsel olup olmamaya göre
• Gorsel Diller: Visual C#, Visual Basic, Java
• Gorsel olmayan Diller: C, Pascal, Basic
Visual C# Nasıl bir Dil
• Yüksel seviyeli
• Imperative
• Compiler kullanan
• Nesne Yönelimli
• Görsel
Bir dildir.

similar documents