DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
UHLÍ
Romana Breklová, 19. 2. 2013, 9. ročník, chemie – čtení s porozuměním
1. ropa
2. uhlí
3. plyn
4. biomasa
5. vodní
energie
6. jaderná
energie
Většina uhlí vznikla v období Karbonu z
odumřelých stromů a rostlin, které zapadly do
bahna a bez přístupu vzduch došlo k jejich
přeměně. Podle doby vzniku dělíme jednotlivé
produkty:
a/ rašelina
b/ lignit
c/ hnědé uhlí
d/ černé uhlí
e/ antracit
Uhlí je směs látek, která obsahuje především uhlík , vodík,
dusík a síru.
ČERNÉ UHLÍ
- má větší výhřevnost ( 7 000 - 8 500 kcal)
- menší množství popela
Nejkvalitnější je ANTRACIT.
Vydává hodně tepla a málo
kouře. Špatně se zapaluje.
vzniklé ze stromů
vzniklé z menších rostlin
Naleziště černého uhlí na území České republiky.
Důl
na černé
uhlí
HNĚDÉ UHLÍ
- méně kvalitní, má menší výhřevnost
- bývá uloženo nehluboko pod povrchem
- může obsahovat větší množství vázané síry,
která se při spalování uvolňuje do ovzduší
Naleziště hnědého uhlí v České republice
Povrchový důl na hnědé uhlí
Uhlí se využívá jako palivo.
Méně kvalitní uhlí se nejvíce užívá v
tepelných elektrárnách a teplárnách.
Chemicky se zpracovává v koksárnách a v
plynárnách. Zahřívá se bez přístupu vzduchu
a vzniká z něj:
a/ KOKS používá se jako palivo, při výrobě
železa, páleného vápna
b/ KOKSÁRENSKÝ PLYN nebo SVÍTIPLYN
používá se k topení
c/ DEHET surovina pro další látky (benzen, naftalen,
barviva, léčiva, desinfekční prostředky, čistící a mycí prostředky, voňavky, umělá
hnojiva, prostředky proti plevelu a hmyzu, lak na nehty, sacharin)
TEPELNÁ ELEKTRÁRNA
při spalování uhlí uniká do ovzduší oxid siřičitý, a proto se
budují odsiřovací zařízení
Použitý materiál:
Mapa – černé uhlí http://nd01.jxs.cz/939/095/29f6682770_18447573_o2.jpg
Spotřeba energie graf http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE9/9obrazky/kolac.jpg
Důl černého uhlí http://files.tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/200000058821c383114/sch%C3%A9ma%20hlubinn%C3%A9ho%20dolu.gif
Černé uhlí
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/leskl%C3%A9%20uhl%C3%AD%2001_resize.JPG
Pravěká krajina http://www.animalsplanets.estranky.cz/img/picture/49/imagescac1d7cb.jpg
Mapa hnědé uhlí http://nd01.jxs.cz/546/084/da7e7f30bb_18447767_o2.jpg
Hnědé uhlí http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxx0sovX0F2j8ZMVZ0zogvvRafTObz7z3rUqhPwhRplcGYJtAPA
Povrchový lom
http://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/albums/userpics/10020/turow_pols
ko.jpg
Tepelná elektrárna http://nd05.jxs.cz/970/764/6656a2ead5_85959388_o2.jpg

similar documents