FZOEU _Prvi dio_Energetska ucinkovitost_VB_rev1

Report
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ENERGETSKA UČINKOVITOST
TEMELJ ODRŽIVOG ENERGETSKOG RAZVOJA
dr.sc. Vesna Bukarica, dipl.ing.el.
Načelnica Sektora za energetsku učinkovitost
Kratki pregled energetske situacije
u svijetu i Hrvatskoj
Sadržaj predavanja

O energiji i energetici
 Energija u svijetu
 Energija u Hrvatskoj

Sprega energetike i održivog razvoja

Energetska učinkovitost – osnove

Info-edu aktivnosti Fonda – Zeleni ured
3
O energiji i energetici

Energija – sposobnost tijela da izvrši rad

Jedinica za energiju je Joule [J] - ekvivalentna jedinica Ws
(1J = 1 Ws) - 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ
4
Izvori energije
Fosilna goriva
• ugljen
• nafta
• prirodni plin
Nuklearno
gorivo
• uran
• plutonij
Obnovljivi
izvori
•
•
•
•
•
Sunce
vjetar
geotermalna
rijeke
mora i
oceani
• biomasa
5
Energija u svijetu (1/3)
Potrošnja primarne energije u svijetu
Milijuni toe
Izvor: Statistical Review of World Energy 2013
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-reviewof-world-energy-2013.html
6
Energija u svijetu (2/3)
Potrošnja primarne energije u svijetu
%
Izvor: Statistical Review of World Energy 2013
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-reviewof-world-energy-2013.html
7
Energija u svijetu (3/3)
Potrošnja primarne energije u svijetu po stanovniku
toe
Izvor: Statistical Review of World Energy 2013
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statistical-reviewof-world-energy-2013.html
8
Energija u Hrvatskoj (1/5)
Potrošnja primarne energije u Hrvatskoj
PJ
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2012
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/EUH_od_45/EUHweb12.pdf
9
Energija u Hrvatskoj (2/5)
Potrošnja primarne energije u Hrvatskoj
%
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2012
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/EUH_od_45/EUHweb12.pdf
10
Energija u Hrvatskoj (3/5)
Potrošnja primarne energije u Hrvatskoj po stanovniku
kgoe
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2012
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/EUH_od_45/EUHweb12.pdf
11
Energija u Hrvatskoj (4/5)
Intenzivnost potrošnje primarne energije u Hrvatskoj
kgoe
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2012
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/EUH_od_45/EUHweb12.pdf
12
Energija u Hrvatskoj (5/5)
Vlastita opskrbljenost
Izvor: Energija u Hrvatskoj 2012
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/EUH_od_45/EUHweb12.pdf
13
Sažeto – energetska slika svijeta (i
Hrvatske)

Neravnomjerna potrošnja energije po stanovniku

Ekonomski i društveni razvoj -> povećanje potrošnje energije

Uvozna ovisnost pogotovo u Europi

Dominacija fosilnih goriva

Ugljikovodici -> emisije CO2 u atmosferu -> efekt staklenika i
klimatske promjene
14
Sprega energetike i održivog
razvoja (1/2)

Održivi razvoj:


Pojam se počeo široko koristiti od 1987. godine poslije
publikacije "Naša zajednička budućnost” (Our Common
Future) izdane od Svjetske komisije za okoliš i Razvoj (World
Commission on Environment and Development), također
poznate kao Brundtland Report nakon predsjedavanja
komisijom Gro Harlem Brundtland, premijerke Norveške
Održivi razvoj je "zadovoljavanje sadašnjih potreba bez
ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje
svoje vlastite potrebe".
15
Sprega energetike i održivog
razvoja (2/2)
• Ekonomski je
razvoj društvena
potreba.
• Zaštita okoliša je
društveno
opredjeljenje.
• Za društveni i
ekonomski je
razvoj potrebna
energija.
Ekonomski
razvoj
Potrebna
energija
OKOLIŠ
Troškovi
opskrbe
energijom
• Energija ima svoju
cijenu. Svaka
intervencija u cijenu
utječe na ponudu kao
i na ekonomski razvoj.
Sustav
opskrbe
energijom
• Za sigurnu opskrbu
energijom društvo
mora odabrati
energetski miks.
16
Energetska učinkovitost

Odgovor na izazov održivog (energetskog) razvoja
Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih
mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine
energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje
ostanu sačuvane.

Energetska učinkovitost ≠ štednja energije

Energetska učinkovitost = smanjenje gubitaka u svim
dijelovima energetskog lanca
17
Razlozi ZA energetsku učinkovitost
(1/2)


Zaštita okoliša

svaki nepotrošeni kWh energije = određena količina
polutanata nije ispuštena u atmosferu (negaJoule)

80% emisija CO2 rezultat proizvodnje odnosno potrošnje
energije
Sigurnost opskrbe energijom

ublažavanje porasta potrošnje energije

smanjena potreba za uvozom energenata i energije

smanjena potreba za izgradnjom novih proizvodnih
kapaciteta
18
Razlozi ZA energetsku učinkovitost
(2/2)

Ekonomska učinkovitost

smanjeni računi za energiju

smanjeni troškovi proizvodnje/poslovanja

povećanje konkurentnosti
PRIHOD –
TROŠAK = BRUTO DOBIT
19
Kako potaknuti EnU na nacionalnoj
razini?
Financijski
poticaji
Strateškoregulatorni
okvir
Promocija,
informiranje,
educiranje
EnU
20
EnU u Hrvatskoj: strateško-regulatorni
okvir
2008.-2009.
Strategija energetskog razvoja (usvojena u listopadu 2009.) do 2020.
Zakon o učinkovitom korištenju energije (ZUKE)
Propisi iz područja građenja
2010.
Nacionalni program EnU 2008.-2016. (usvojen u travnju 2010., pripremljen
2007.)
2010.
Prvi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) 2008.2010. (usvojen u travnju 2010., pripremljen 2007.)
2013.
Drugi NAPEnU 2011.-2013.
(nacrt pripremljen u srpnju 2011., usvojen u veljači 2013.)
2014.
Treći NAPEnU 2014.-2016. (usvojen u srpnju 2014.)21-> programi
energetske obnove zgrada, industrija, promet
Zakon o energetskoj učinkovitosti!
Kako potaknuti EnU na razini
poduzeća?
LJUDI
Upravljanje
Vođenje
PROCEDURE
MJERENJA
M
M
Pogon
OPREMA
Izvor: EE projekt, UNDP
22
Zeleni ured
Uštedom energije i novca do zdravijeg okoliša
Sunčana Matić, prof.
Jasmin Mekanovć, mag.ing.stroj.
[email protected]
[email protected]
Sadržaj radionice
1.
2.
3.
Uvod

Cilj radionice

Okruženje

Energetika i klimatske promjene
Područja potrošnje i energetska učinkovitosti

Grijanje/hlađenje i PTV

Električna energija

Zeleni ured
Radni dio

Izrada akcijskog plana - rad u grupama

Diskusija i zaključci
24
Prijenos informativno – edukativnih
aktivnosti u Fond


Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt)

2005.-2013.

Projektni tim UNDP-a
Fond preuzeo informativno-edukativne aktivnosti EE
projekta

Besplatni info-telefon: 0800 200 170

Zelena knjižnica

Info-edu materijali

Zeleni ured
25
Zeleni ured – do sada postignuto

Zeleni ured motivacijsko-edukacijska radionica za sve razine
zaposlenika javnog sektora (poticanje EnU u radnim
prostorijama)

više od 4 godine

preko 14 000 djelatnika

više od 300 radionica
.
26
Ciljevi radionice

Podizanje svijesti o potrošnji energije

Odgovorno ponašanje prema okolišu

Smanjenje količine novca koju izdvajate na potrošenu
energiju
ŠTEDITE NOVAC, ČUVATE OKOLIŠ!
27
Okruženje i izazovi
.
28
Gdje trošimo energiju u Hrvatskoj?
85% objekata u RH ne zadovoljava važeće propise o toplinskoj zaštiti!
.
29
Gdje trošimo energiju u uredima?
Područja potrošnje i uredskih resursa

Ljudi, organizacija, edukacija

Važan je način na koji obavljamo svakodnevne aktivnosti i kako
koristimo:

Uredsku opremu

Rasvjetu

Grijanje, hlađenje i ventilaciju

Uredski papir

Kako gospodarimo vodom i otpadom

Prijevoz
31
Ljudi, organizacija, edukacija

Gdje i kako trošimo?

Koliko trošimo?

Koliko košta naša potrošnja?

Kako ostvariti uštede?
32
Koliko energije trošimo?
Plin
203 boce plina
143 m2, Zagreb
neizolirani
objekt
182 kWh/m2
26.026 kWh
toplinske energije
Lož ulje
11 bačvi
33
Koliko energije trošimo?
Vjetroelektrana
Snaga 1 MW, promjer
lopatica 57m
4,38h
876 kWh =
771,14 kn
100W radi
godinu dana
Solarna elektrana
100 m2 površine
8 dana i 18h
34
Načelo 3R
1.
2.
REDUCE – SMANJI

Obostrani ispis

„Print preview” opcija

Korištenje zajedničkih printera
REUSE – PONOVNO UPOTRIJEBI

3.
Iskoristi obje strane papira
RECYCLE – RECIKLIRAJ

Reciklirajte papir, staklo, plastiku, ALU limenke...

Pravilno zbrinjavajte elektronički otpad
(0800 444 110)
35
Alati Zelenog ureda - naljepnice
36
Alati Zelenog ureda - Upitnik
37
Koliko ste Vi energetski učinkoviti?

18-26 BODOVA
Racionalno koristite energiju i pametno
gospodarite s otpadom, nastavite tako!

9-17 BODOVA
Efikasno raspolaganje energijom vam nije prva
stvar u životu, ali se trudite.


0-8 BODOVA
Potreban Vam je energetski savjetnik, rastrošno
trošite energiju na svakom koraku - > Prijavite
se za Zeleni ured 
38
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Hvala na pažnji!
[email protected]
Besplatni info-telefon: 0800 200 170

similar documents