DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Láska
Občanská výchova 8. ročník
Monika Čapková, 30.10.2012, 8. ročník, občanská výchova, čtení s porozuměním
Láska
- pojmenování pro
silnou emoci (cit),
hluboké osobní
zaujetí a náklonnost
k druhé osobě
Den svatého Valentýna
(zkráceně také Valentýn)
- slaví se v anglosaských zemích každoročně 14.
února jako svátek lásky a náklonnosti mezi
intimními partnery.
- je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny,
cukrovinky a pohlednice s tematikou
stylizovaného srdce, jako symbolu lásky
- v poslední době se tento svátek šíří i v
kontinentální Evropě, do určité míry z
komerčních důvodů
- legenda také říká, že tento den začal být
známý jako Den svatého Valentýna až díky
knězi Valentýnovi
- Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým
vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali.
Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin
a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a
tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a
později popraven 14. února.
V českých zemích je považovanán za
svátek zamilovaných
Symbol lásky
- srdce
- bůžek Amor
láska
mezilidská
neosobní
Mezilidská láska
- slovem láska se nejčastěji popisuje láska
mezi lidmi
- vyjadřuje silné citové zaujetí k jiné
osobě, spojené se šťastnými pocity v
přítomnosti milované osoby
- může se jednat o oboustranný vztah
- nebo také neopětovaný cit
1. Klasická láska
- silný citový vztah mezi dvěma
osobami
- vztah založený na vzájemné znalosti a
důvěře
- prakticky velmi pevné přátelství,
provázené většinou sexuálním stykem
2. Zamilovanost
- touha a závislost na druhé osobě
- v nepřítomnosti druhého člověka tíží
stesk někdy žárlivost
3. Platonická láska
- vztah podobný klasické lásce, ale
bez přítomnosti sexuality (partneři
spolu nemají pohlavní styk)
4. Mateřská láska
- pečování o druhého a plnění jeho
potřeb
5. Láska k idolu
- častá v pubertě
- zbožňování určité osoby - umělce
Láska neosobní
- ke zvířátkům, předmětům,
hodnotám nebo činnostem
- k vlasti
- k jídlu
- k penězům
- ke své práci
- k určitému předmětu ve škole
Lidové teorie o lásce
„Protiklady se přitahují“
tzn. že si lidé vybírají partnery, kteří se od
nich odlišují
„Láska prochází žaludkem“
- posílení pocitů lásky k partnerovi, který
nám uvařil, po výborném jídle
- zvýšená hladina hormonů způsobujících
dobrou náladu, uvolňují se po
výborném jídle
Zdroje:
Srdce- http://www.floristikaweb.cz/data/MiniGalleries/A3953-Srdce-6a-37488.jpg_600x600.jpg
Sedící hoch a dívka - http://nd01.jxs.cz/586/867/2a9627526a_3942546_o2.jpg
Sdce snímek 3 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbnKv4qyDVmyC7qgxxOgXjXpcmxxBcCaFSczN
Ssg0SJAPlBoXX
Srdce snímek4 - http://czechfolks.com/wp-content/uploads/2009/02/valentines_ballwww-dmrf-org-279x300.jpg
Amorek http://www.zshoracke.org/drupal6/sites/default/files/images/amorek_0.thumbnail.jpg
Probodnuté srdce - http://www.pohodar.com/reci/srdce3/srdce1.jpg
Dvojice se srdcem http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmwtNMQrtZ5EqPUqMGhWYgV7NDFnryC3
nc9CE1YXbh2dO5nEXl
Srdce snímek 7 - http://www.mar-tas.estranky.cz/img/picture/43/675337.gif
Srdce v dlaních http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUjUNOuBusc6fTCGGZvruSfr1AfdZNUCuRtIhxyzoneVjbntu1Q
Srdce s peřím - http://files.nuninkuvsvet.webnode.cz/200000069-7f3fd8133a/2cd8mf5.jpg
Medvídci - http://www.pod-sirym-nebem.estranky.cz/img/picture/28/img00049.jpg
http://www.wikipedie.cz - texty

similar documents