Kultura u suvremenom društvu

Report
Sociologija, 4. razredi
proizvod
KULTURA
potrošnja
•VRHUNAC LJUDSKOG
DUHOVNOG
STVARALAŠTVA
•PROIZVOD JE MASOVNIH
MEDIJA
•LJUDI KAO KONZUMENTI,
A NE STVARAOCI
•Vrijednost nekog djela
odgovara njegovoj zaradi
•PROUČAVAJU JE
ETNOLOZI, PROMIČU JE
KUD-ovi, ODRAŽAVA
ISKUSTVO NARODA
VISOKA
KULTURA
NARODNA
(PUČKA)
KULTURA
MASOVNA
KULTURA
POPULARNA
KULTURA
•STVARALAŠTVO
NAMIJENJENO ZA ŠIROKU
PUBLIKU, VEĆA
VRIJEDNOST OD MASOVNE
KULTURE




Razvilo se pedesetih godina prošlog stoljeća
kao preteča GLOBALIZACIJE
Hollywood – proizvodnja filmova koji često
nemaju nikakvu umjetničku vrijednost: oni se
prodaju na osnovu umjetno stvorene potrebe
za tim da se film pogleda – reklamama
Funkcija umjetničkog djela nije jedino i
isključivo zabava!
Hedonizam kao cilj!



Televizija je najviše pridonijela povezivanju i
ispreplitanju potrošačke (masovne) i
popularne kulture
Opasnosti kulturne homogenizacije:
Kultura je:
komercijalna
identična
standardizirana
amerikanizirana

similar documents