PPToplæg med links - IT

Report
Flipped Classroom
Introduktion og workshop
Agenda
Kl.11.30-11.45: Præsentation af instruktører og program
Kl.11.45 - 12.15: Oplæg om Flipped Classroom (FC) og
teoretisk rammesætning
Kl.12.15-12.45: Præsentation af læringsvideoer fra
praksis
Kl.12.45 - 13.00: Pause
Kl.13.00 - 15.00: Dialog, refleksion og Workshop
Hvordan og hvonår
2007 - Khan Academy https://da.khanacademy.org/
3000 faglige oplæg
Set 134 mio gange
Youtubekanaler (fri viden, restudy osv.)
Teoretisk ramme
Helt grundlæggende handler modellen om at bytte rundt
på forholdet mellem hjemmearbejde (lektier) og de
aktiviteter, der foregår i undervisningstiden.
Handle om at anvende viden - at kunne øve sig fx. ved
løsning af opgaver
Spørgsmål til indholdet sendes til underviseren, der
herefter kan tilrettelægge undervisningen med
udgangspunkt i de problemer, de enkelte elever oplever
(i den ideelle verden)
Teoretisk ramme - fortsat
FC er en del af web 2.0 verden
Deling, video, multimodulære tekster, iTunes U osv. Alle
en del af den nye IT-virkelighed
Youtubekanaler er et fantastisk værktøj
Didaktisering af FC
Elevcentreret undervisning
Mulig for differentiering
Mulighed for stilladsering
Fokus på analyserende og diskuterende
niveau
Finde og deling af viden via fx. youtubekanaler
Flipped classroom - i praksis
Filmen ses hjemmefra (Kan skrive spørgsmål)
Opsamling på film ud fra spørgeskema referere til egne ord
Direkte på det analyserende og det
diskuterende niveau.
Afslut med opsamling
Summeøvelse
Summe to og to over følgende spørgsmål:
“Hvad er dit umiddelbare indtryk af
mulighederne i FC?”
“Hvad er dit umiddelbare indtryk af
begrænsningerne i FC?”
Brug lige 2-3 minutter på at få skrevet det ned
Praktiske erfaringer - lærerne
mener...
“Jeg har bedre tid til den enkelte elev i stedet for at have dem alle sammen
på én gang. Jeg kan meget bedre differentiere, siger hun.” (Lærer på Højby
skole på fyn)
“Det kræver en del arbejde i starten, men man får en hvis rutine efterhånden.
Mulighederne er mange i dette spændende felt” (Lærer Vejby Skole i
Nordsjælland)
“Udfordringen er at få flipped classroom sat sammen med tekstlæsning. Det
ene må helst ikke udelukke det andet” (lærer på Københavns Åbne
Gymnasium i Valby).
Praktiske erfaringer. Eleverne
mener...
Hun har meget mere tid. Der er meget kortere ventetid på Caroline”, siger
Henrik Smitt.”
“Det er fedt at kunne direkte til opgaverne, og have tid til det” Nanna,
Københavns Åbne Gymnasium (HF)
“Lektien er nem at overskue, og det er en stor fordel at kunne spole frem og
tilbage i sin læringsvideo” Christoffer, Københavns Åbne Gymnasium (HF)
“-
Hvad mener eksperterne?
“-
Hvis ikke man forstår den video og ikke kan få hjælp til at forstå videoen, så
er det jo lige meget, om man ser videoen 3, 4 eller 7 gange.” (Bjørn Hansen,
der er formand for det uddannelsespolitiske udvalg i Danmarks
Lærerforening.)
“- Læreren kan bruge mere af den tid, de har i klassen på de svage elever, der
måske skal have forklaret det på en lidt anden måde.” (professor fra Aarhus
Universitet, Niels Egelund.)
Modeller
Show off - udpluk fra forskellige
youtubekanaler
Om international politik ved Henning Romme Lund fra Roskilde Gymnasium
https://www.youtube.com/watch?v=JHHG8safGEQ
Om lys ved Nils Fruensgaard fra Københavns Åbne Gymnasium
https://www.youtube.com/watch?v=w8v4N0RsnMY
Om Suveræne stater ved Simon Larsen fra Københavns Åbne Gymnasium
https://www.youtube.com/watch?v=Fh9iYDrdZ28&list=PLX4NZZFlTxTER5PoOso
X8dCKiQiSgtn3Z&index=2
Forklaring af aflevering om Menneskerettigheder ved Simon Larsen (med
videoshot)
https://www.youtube.com/watch?v=WXnLt907Dr8&list=PLX4NZZFlTxTER5PoOs
oX8dCKiQiSgtn3Z&index=2
Summe med en ny
Summe over følgende - 3 minutter til hvert:
“Hvordan kunne du forestille dig at bruge
video/FC i din daglige praksis?”
“Hvad skulle der til for at FC blev en integreret
del af jeres uddannelse?”
Brug lige 2-3 minutter på at få skrevet det ned
Midtvejsopsamling
Opsamling på spørgsmål
Muligheder?
Begrænsninger?
Er det nyttigt for jer?
Integration i jeres praksis?
Workshop - explain everything
Kort intro
Kører på IOS enheder (afspille på Mac)
Kan bruges til FC og producerende elever
Tanken er man overfører sin præsentation
eller laver den direkte i Explain
Explain er tavler/projektor man kan optage og
sætte lyd til
Explain - praksis
● Åben app
● Blive fortrolig med den - se mulighederne tryk rundt - 5 minutter
Lav en video - integration med
explain
Brug iMovie eller iPad´ens kamera
Klip det ind fra kamerarulle i explain
Tag billeder fra nettet og gem dem i
kamerarullen - derfra integration til Explain
Download video fra youtube - integration via
forskellige kanaler i Explain
Opgave 1 i explain
1) Find et emne indenfor dit fag
2) Find nogle billeder eller noget video om
emnet
3) Sæt noget tekst til billederne/videoen
4) Indtal et speak til præsentationen
5) Evt. deles på youtube
Opgave 2 i explain
1) Find et nyt emne
2) Find en film om dette på youtube
3) Integrér denne i explain
4) Find noget tekst til filmen - enten
egetproduceret eller andet
Liste over programmer til FC
Voicethread – udgiv medier kommenteret med stemme/webcam video. Elever kan kommentere med webcam/audio/tekst.
Present.me – læg tale og webcam video på dine powerpoints/PDF filer.
Screencast o matic – optag din skærm (f.eks. en animation eller powerpoint) og tilføj speak.
Youtube – udgiv og redigér dine videoer på youtube. Lav en kanal.
Audioboo – audioblog. Lydoptagelser med mulighed for at eleverne kan give audio feedback.
Myrna - avanceret lydoptager med flere spor.
Soundcloud – lydoptagelser. Eleverne kan kommentere direkte på lydoptagelsens tidslinie.
Educreations – lav digital tavlegennemgang med lyd. Super til smartboard, iPads – alt med touch.
Google Docs - lav præsentationer. Optag med nogle af de andre tjenester/software.
Jing (software) – skærmoptagelse. Optag f.eks. den interaktive tavle med lyd.
Audacity (software) – avanceret lydredigering.
Twitter/Facebook/Google+ – som forum for spørgsmål og diskussion.
Micromobs/TodaysMeet/Twiducate – som forum for spørgsmål og diskussion.
Flipperiet.dk for inspiration til flipped classroom

similar documents