Presentación de PowerPoint

Report
ZER DA MUTAZIOA?
• Mutazioak biologian eta
genetikan, ADN-an edo
informazioa genetikoan
(genotipoa) gertatzen diren
zorizko bat-bateko aldaketa
iraunkorrak dira.
Espontaneoak edo
eragindakoak izan daitezke.
MUTAZIO MOTAK
Jatorriaren arabera
Erasaten duten zelula-motaren arabera
Mutantearen bideragarritasunaren
arabera
Espontaneoak edo naturalak
Eragindakoak edo artifizialak
Somatikoak
Germinalak
Hilgarriak: heriotza
Patologikoak: gaixotasunak
Teratologikoak: malformazioak
Neutro edo kalterik gabeak
Onuragarriak: alelo berriak, polimorfismoa
Mutazio genikoak
Egiturazkoak
Gertatzen diren mailaren arabera
Aldaketa Kromosomikoak
Numeriko edo
kariotipikoak
(Genomikoak)
MUTAZIO GENIKOAK
• Eskala molekularrean gertatzen diren aldaketak dira. Hauek dira
zentzu zorrotzean mutazio deitzen ditugunak. Gertatuko aldaketek
genearen egitura molekularrari eragiten diote, nukleotido
sekuentziari.
ANEMIA FALZIFORMEA
SAILKAPENA
Base nitrogenatuen ordezkapena
Delezioa eta txertaketa
KAUSAK: irakurketa akatsak
Aldaketa kimikoak
Transposizioa
AGENTE MUTAGENIKOEK sorrarazten dituzte eragindako mutazioak eta
fisiko, kimikoak nahiz biologikoak izan daitezke:
MUTAZIOEN KONPONKETA
• Zelulek zenbait mekanismo
dituzte konpontzeko.
• Batzuetan, soilik alderantzizko
prozesua izaten da.
MUTAZIOA ETA EBOLUZIOA
MUTAZIO KROMOSOMIKOAK
• Kromosoma mailan ematen diren
aldaketak dira. Bi mota daude:
numerikoak edo genomikoak eta
egiturazkoak.
Alterazio numerikoak
• Kromosoma kopuruaren (dotazioaren) aldaketa. Bi mota:
- EUPLOIDIA
- ANEUPLOIDIA
EUPLOIDIA
ANEUPLOIDIA
- AUTOSOMAK
1. Down sindromea
2. Edwarden sindromea
3. Patauren sindromea
- HETEROKROMOSOMAK
1. Turner sindromea
2. Klinefelterren
sindromea
Downen sindromea
Edwarden sindromea
Patauren sindromea
Turnerren sindromea
Klinefelterren sindromea
KAUSAK
EGITURAZKOAK
-DELEZIOA
-INBERTSIOA
-BIKOIZKETA
-TRANSLOKAZIOA
Delezioa
Inbertsioa
Bikoizketa
Translokazioa
TRANSPOSOIAK
• Genomaren barnean
dauden zati mugikorrak
dira, eta material
genetikoz osatuta daude
• Baseen ordezkapena:
http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/ch
apter15/mutation_by_base_substitution.html
• Deleizioa eta txertaketa:
http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/ch
apter15/addition_and_deletion_mutations.html
• Mutazio kromosomikoak:
http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/ch
apter15/changes_in_chromosome_structure.html
• ADNa konpontzeko mekanismoak:
http://highered.mheducation.com/sites/9834092339/student_view0/ch
apter15/nucleotide_excision_repair.html

similar documents