Citibank II

Report
F.I.C. (UK) Limited
Akvizice GLASS SERVICE, a.s.
GLASS SERVICE, a.s.
Ing. Petr Chmelař, spolumajitel - místopředseda představenstva zodpovědný za obchodní vedení
společnosti
Ing. Josef Koňařík, spolumajitel - člen představenstva zodpovědný za finanční řízení společnosti
Citibank Europe plc, organizační složka
Ing. Kamil Řemelka, regionální manažer, Citi Commercial Banking
12. června 2014
OBSAH
1. Představení skupiny GLASS SERVICE (GS)
2. Spolupráce GS & Citi
3. Záměr akvizice UK entity F.I.C. (UK) Limited
4. Proces akvizice
5. Další možnosti spolupráce
2
GLASS SERVICE GROUP
 Glass Service je jednou z předních konzultačních firem v oblasti tavení a
formování skla.
 Centrála firmy se nachází ve Vsetíně, pobočková síť pak zahrnuje
Nizozemsko (Maastricht), Čínu (Quingdao), Spojené státy americké (Stuart,
Florida), Slovensko (Kalinovo). Obchodní zastoupení pak v Portugalsku, Itálii,
Japonsku, Taiwanu, Malajsii, Thajsku a Rusku.
 Mezi hlavní činnosti patří:
- vývoj a implementace software pro kontrolní systémy pecí při tavbě skla
- modelování procesu tavení skla a vyhodnocování efektivity nastavení
- analýza defektů skla
- prodej surovin pro výrobu skla
3
GLASS SERVICE GROUP
 GS poskytuje služby pro různé druhy skel (ploché, TV, obalové, osvětlovací,
borosilikátové, křisťálové, technické) a skleněných vláken.
4
 Součástí skupiny je také společnost, která je výrobcem plynových hořáků pro
sklářské pece. V rámci svého vývoje má firma také know-how na výrobu
elektrických dohřevů pro sklářské pece.
Spolupráce GS & Citi
 Od roku 2000. Citi vybrána z důvodu své globální přítomnosti a lokálně
poskytovaným produktům a službám v kreditních i nekreditních oblastech.
 Cash management prostřednictvím běžných účtů v různých měnách (CZK,
EUR, USD, GBP) a internetového bankovnictví CitiBusinessDirect pro tři
společnosti ze skupiny GS.
 Treasury – FX dealingové operace prostřednictvím treasury oddělení nebo
on-line aplikace FX pulse.
 Financování pracovního kapitálu.
5
 Vystavování bankovních záruk (advance payment, performance, warranty
bond).
PROČ ZROVNA F.I.C. (UK) Limited?
 Významný hráč na trhu elektrických příhřevů a malých tavících agregátů s
dlouholetou historií a velmi dobrou tržní reputací a zároveň nepřímý konkurent
GS.
 Součást nadnárodní skupiny, do které svým zaměřením ne zcela zapadala.
 GS byla několik let v kontaktu s generální ředitelem F.I.C.
 Dosažení synergických efektů v oblasti sdílených zákazníků a dosažení vyšší
efektivity prodeje.
 Vedení F.I.C. je již pokročilého věku a tak i stávající ředitel uvítá nástupce,
spolu se svou participací na majetkovém podílu firmy.
 Majitelé GS znali dobře trh i firmu a vidí velký potenciál pro další rozvoj
skupiny.
6
PROCES AKVIZICE
 “Memorandum of Understanding” - odsouhlasení zájmu prodávajícího i
kupujícího transakci provést (září 2013).
 “Request for Proposal” - poptávka akvizičního financování ze strany GS –
výsledkem pak bylo předložení “Term Sheet” - indikativní nabídky financování
na riziko GS (září 2013).
 “Final Agreement” - dohoda na kupní ceně za 100% obchodního podílu mezi
prodávajícím a kupujícím (říjen 2013).
 Předložení podkladů k úvěrovému schvalovacímu procesu ze strany GS
(20.11.2013).
 “Approval Process” - v průběhu schvalování byla struktura financování a
proces transakce flexibilně upravovány ve shodě s požadavky kupujícího,
prodávajícího i banky.
 “Final Approval” - konečné schválení akvizičního úvěru u Citi (23.12.2013).
7
PROCES AKVIZICE
 Příprava úvěrové dokumentace (23.12.2014) dle starého OZ.
 Podpis dokumentace (27.12. 2013) tak, aby transakce mohla proběhnout
20.1.2014.
 Převod podílu zprocesován v dohodnutém termínu a za sjednaných podmínek
(leden 2014).
8
Spolupráce GS & Citi
Aktuální stav po akvizici
 Stávající provozní financování
 Akviziční střednědobý úvěr
 Kreditní limity na FX operace
 Stávající limity na bankovní záruky jsou rozšířeny tak, aby mohly být
využívány také pro další entity ve skupině.
Možnosti dalšího rozšíření spolupráce
 Otevření účtů GS v Anglii nebo v dalších zemích celého světa
 Otevření účtu F.I.C. (UK) Limited z ČR nebo přímo bankéřem v UK
 Zajištění financování F.I.C. realokací kreditních limitů v rámci skupiny GS
nebo přímo Citibank UK
 Napojení účtů všech společností ve skupině do globálního internetového
bankovnictví a tím zefektivnění liquidity managementu v rámci skupiny GS
 Další možné akviziční financování v rámci celého světa
9

similar documents