Hláska a písmeno E, É

Report
Hláska a písmeno
E, e, É, é
Objavujeme e
Panáčik Edo
Bol raz panáčik Edo.
Skladal sa z písmeniek e:
Nos - malé tlačené e,
krk – veľké tlačené E,
ruky – malé písané
nohy – veľké písané
Tak vznikli písmená:
e
E
,
.
Hláska e na začiatku slova
euro
Hláska e vo vnútri slova
lev
Hláska e na konci slova
husle
Hláska e na začiatku aj vo vnútri slova
električka
Hláska e na začiatku, vo vnútri aj na
konci slova
egreše
Písmeno e na začiatku mena
Eva, Emil
E - vyčítanka
En ten tulipán,
na moste je starý pán
a pod mostom
ryba s chvostom,
lapajte ju,
bude hosťom.
Nad potokom strom
a ty z kola von.
E - hádanka
Je to taká krv,
čo po drôtoch prúdi.
Vypínač však zapni prv,
motor ti rozkrúti.
Čo je to?
E_E______
E - básnička
Učiteľka Elena
učí deti písmená.
Malé e a veľké E,
Evička už čítať vie.
Evička vie prečítať slabiky
VA VE VI
Mi Ma Me
se
si
sa
VÍ
VÁ VÉ
Má Mé Mí
sá
sí
sé
Evička vie prečítať slová
mama
samé
Eva
máme
misa
Ivo
sivé
visí
Ela
osem
sova
Samo
som
sem
Ema
Evička vie prečítať vety
Ema má
.
Samo má
.
Ela má
.
Ivo má
.
Má Eva
?
Má Hups
?
E – ešte pesnička na koniec
18.-Ej,-padá-rosièka. mp3
Ďakujem za pozornosť!
Mgr. Lenka Vystavelová
Zdroje:
Viera Dršková/ Zdena Vojtková: Maľované písmená
www.veskole.cz
www.svesticka.estranky.cz
www.riekanky.sk
www.woman.sk
www.burianoskole.sk
www.pixmac.sk
www.stockphotos.sk
www.pixabay.com
www.cz.123of.com
www.cz.clipartlogo.cz
www.pastelka.sk
www.hasici.blog.cz
BUVIK: Spievanky a hádanky
Tatiana Sogelová: A vznikli písmenká

similar documents