museumn8 - Visserijmuseum Breskens

Report
MET DE VOC IN ZEE
Visserijmuseum Breskens Museumn8
Arco Willeboordse over de reizen van de
VOC schepen, Breskens, Aerdenburgh,
Schoondijk en de Nieuwvliet
Klik aan de linkerkant op het volgende nr. om door te gaan!!!!
Met de VOC in zee
Indeling
20.50 uur
21.20 uur
21.35 uur
22.00 uur
Opening
Organisatie
Breskens
Aerdenburgh
Pauze
Schoondijk
Nieuwvliet
Zeevarenden uit Breskens
Einde
Met de VOC in zee
Organisatie
1595-1602
1602
1795
1799
Voorcompagnieën
Oprichting
Nationalisatie
Opheffing
Met de VOC in zee
Organisatie – in Nederland
6 Kamers
Verenigd bestuur: Heren XVII
Per kamer
-bestuur en personeel
-Oost-Indisch huis
-scheepswerf
Uitgaande schepen: 4.721
Inkomende schepen: 3.356
Met de VOC in zee
Organisatie – in Azië
Overzees handelsimperium
Batavia – Raad van Indië/GG
Colombo
-handel
Republiek-Azië
in Azië
-bezittingen
-personeel: 900.000
Met de VOC in zee
Breskens 1
1641
jacht, gebouwd te Middelburg
24 maart 1642
Wielingen o.l.v. schipper Van Couwenburg
21 december 1642 Batavia
Met de VOC in zee
Breskens 2
3 februari 1643
Opdracht:
19 mei 1643
10 juni 1643
vertrek met de Castricum
Goud- en zilver-eilanden
storm – alleen verder
landing bij Yamada
S
Met de VOC in zee
Breskens 3
13 juni 1643
28 juli 1643
29 juli 1643
8 dec. 1643
16 okt. 1644
vertrek uit Yamada
terugkeer en arrestatie
escorte naar Edo en verhoor
vrijlating aan Van Elserack
vertrek naar Batavia
Protocol Japans-Nederlandse ontmoetingen
Met de VOC in zee
Breskens 4
31 juli 1643
9 nov. 1643
febr. 1644
vertrek uit Yamada
verkenning kusten
hereniging met de Castricum
Batavia
1 aug. 1646
zeeslag bij Tigaon
Met de VOC in zee
Aerdenburgh 1
?
fluitschip, gebouwd te Middelburg
30 dec. 1666 Suriname voor de WIC
27 febr. 1667 verovering Fort Willoughby
(Fort Zelandia-Paramaribo)
1672
aankoop door VOC
Met de VOC in zee
Aerdenburgh 2
aug. 1675
jan. 1676
17 mei 1676
1676-1685
vertrek de Wielingen
Kaap
Z-India
handelsreizen in Azië
NO-India en N-Molukken
Centra:
Colombo-Batavia
Met de VOC in zee
Aerdenburgh 3
Handelsproducten
Opium, olifanten, metaal, rijksdaalders, hout, etc.
Bekaaid schip
aug. 1685 vergaan
Met de VOC in zee
Aerdenburgh 4
De reis van 1680
febr. Bengalen
mei Malakka
Krakatau
juni Batavia
Met de VOC in zee
Schoondijk 1
1688
11 juni 1689
spiegelretourschip, bouw Middelburg
De Wielingen o.l.v. Krijn Koster
-301 opvarenden
-52 Zeeuwen
-22 Vlamingen (8 Brugge, 3 Gent)
-4 Staats-Vlamingen
*Michiel Verbeecke, soldaat uit Hulst
*Pieter Beveren, matroos uit Terneuzen
*Cornelis Wouw, schiemansmaat uit Sluis
*Bouduin Walle, scheepskorporaal uit Biervliet
Met de VOC in zee
Schoondijk 2
11 juni 1689
28 jan. 1690
De Wielingen o.l.v. Krijn Koster
Batavia
1690-1691
Batavia-ZO-India
Met de VOC in zee
Schoondijk 3
1692-1698
6 mei 1702
13 nov. 1702
tenminste 3 retourreizen o.l.v. Lambert Klein
kamers Delft, Amsterdam, Enkhuizen
tenminste 3 retourreizen o.l.v. Willem van Texel
kamer Enkhuizen, Hoorn
Texel o.l.v. Willem van Texel
Batavia
1707
opgelegd
1698-1701
Met de VOC in zee
Nieuwvliet 1
1719
1721-1750
1742
retourschip, bouw te Middelburg
tenminste 15 reizen
*Jacobus Strupaart, hooploper uit Breskens
Locaties in Oost-Azië: Batavia, Ceylon, Canton
1750
opgelegd te Batavia
Met de VOC in zee
Nieuwvliet 2
15 februari 1721 Rammekens o.l.v. Jan Behagele
-206 opvarenden
-47 Zeeuwen
-24 Vlamingen
-3 Staats-Vlamingen
*Ab.m opperzeilmaker uit Sas van Gent
*Willem Hendriksz, jongmatroos uit Sluis
*Gerardus Visser, oploper uit Terneuzen
*Poul Jansen, adelborst uit Axel (+)
12 juni-11 juli 1721
15 september 1721
Kaap
Batavia
Met de VOC in zee
Nieuwvliet 3
Vloot 15 februari - 12 mei 1721: overleden aan boord
*Zandenburg
*Nieuwvliet
*Ravestein
*Samson
*D’Uno
*Raadhuis van
Vlissingen
*Meijenburg
*Spiering
--7m
7m
8m
11 m
322
206
268
233
154
schipbreuk 16 maart
9
4%
19
7%
21
8,5 %
26
17 %
10 m
10 m
8m
229
387
306
41
97
83
17,5 %
25 %
27 %
Met de VOC in zee
Nieuwvliet 4
11 dec. 1730
-109 opvarenden
-30 Zeeuwen
Rammekens
-Matthijs Dijzelink,bootmansmaat uit Sluis
22 mt.-8 apr. 1731
1731
porselein
Kaap
Canton
(Kwantung-Ghuangzou)
Met de VOC in zee
Nieuwvliet 5
Lading van de Nieuwvliet uit Canton 1733
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit westelijk Staats-Vlaanderen
Breskens
Groede
Nieuwvliet
Cadzand
Retranchement
Sluis
Heille
Eede
Aardenburg
Sint-Kruis
Waterlandkerkje
Oostburg
Zuidzande
Schoondijke
Hoofdplaat
IJzendijke
Biervliet
39 mannen
16 mannen
18 mannen
5 mannen
208 mannen
1 man
4 mannen
75 mannen
.
.
69 mannen
3 mannen
39 mannen
76 mannen
55 mannen
Totaal
608 mannen
1700-1787
1701-1791
1711-1794
1727-1739
1 vrouw
1700-1793
1735-1774
1700-1791
1700-1787
1758-1788
1700-1792
1704-1792
1702-1792
1 vrouw
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 1
44 reizen
39 personen
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 2
Periode
1700-1719
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
Aantal
3
4
4
7
5
6
6
4
5
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 3
Eindbestemming
Aantal reizen 44
Batavia
40
Ceylon
3
China
1
Kamers
Zeeland
Amsterdam
Delft
39
3
2
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 4
Overleden
Aan boord
Azie
Kaap
19
6
13
1
Gestraft in Azie
1
Gerepatrieerd
20
Laatste vermelding
in Azië
1
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 5
Zeelui
39
Onderofficieren
Ziekentrooster
Kok
Kwartiermeester
Schiemansmaat
Konstabelmaat
1
1
2
1
1
Lager scheepsvolk
Busschieter
2
Oppermeester
1
Matroos
13
Hooploper
10
Jongmatroos
7
24,-20,-14,-14,-14,-f 10/12,-f 10,f 8/9,-f 7,-f 5/7,--
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 6
Militairen
5
Soldaat
5
f 9,--
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 7
Izaak van Ouwee
-In dienst op 21 januari 1772
-Vaart uit als matroos op het spiegelretourschip Jonge Samuel
(301 opvarenden)
-Overleden aan boord op 29 januari 1772
Joost Jansz
-In dienst op 7 mei 1762
-Vaart uit als soldaat op de Ketel
-Overleden aan boord op 12 mei 1762
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 8
Adriaan Smoor
-In dienst op 21 april 1750 als hooploper op de Zaamslag (264)
-Verblijf aan de Kaap van 5 januari tot 3 februari 1751
-Aan de Kaap overgestapt op de Snoek
-Aankomst in Batavia op 24 mei 1751
-Teruggekeerd in de Republiek
-Opnieuw in dienst op 24 oktober 1757 als jongmatroos
op de Gustaaf Willem
-Verblijf aan de Kaap 12 december tot 7 maart 1757
-Aankomst in Batavia op 10 juni 1757
-Overleden in Azië 25 augustus 1761
Met de VOC in zee
Zeevarenden uit Breskens 9
Adriaan Adriaansen
-In dienst op de Velsen op 14 april 1762 als matroos
-Overgestapt in Straat Sunda in november 1762 ?
-Terug met de Lycochton naar de Republiek
-Op 21 februari 1764 in dienst als matroos op de Snoek
-Op 13 september 1764 aankomst in Batavia
-Terug op 11 november 1764 met de Duinenburg
-Aankomst in Nederland op 12 juni 1765
-Naar Batavia met de Snoek als kwartiermeester
-op 15 november 1765
-Aankomst in Batavia op 26 juni 1767
-Op 7 augustus 1767 in Azië overleden
Met de VOC in zee
Samenvatting
Organisatie in Nederland en Azië
-Breskens
-Aerdenburgh
-Schoondijk
-Nieuwvliet
Zeevarenden uit Breskens
Met de VOC in zee
Vriendelijk dank voor uw aandacht
c
a
Einde
b

similar documents