Λύκε λύκε είσαι εδω

Report
Μαρία Κουρή
Ένα παλιό, κλασικό και γνωστό σε
όλους παιχνίδι …
ΑΣ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ!
Στον κύκλο!
Τα παιδιά
καθώς κάνουν
κύκλους
τραγουδούν…
‘’Περπατώ,
περπατώ μες
το δάσος όταν
ο λύκος δεν
είναι εδώ ,
λύκε λύκε,
είσαι εδώ ; ‘’

similar documents