power point dspt3 HPKL

Report
PBS
PENDIDIKAN
MORAL
TINGKATAN 3
ISI KANDUNGAN
1
PENGENALAN
2
4
PENTAKSIRAN RUJUKAN
STANDARD
DOKUMEN STANDARD
PRESTASI
PLOT PENDIDIKAN MORAL
5
PELAPORAN
6
KESIMPULAN
3
PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
PENTAKSIRAN RUJUKAN
STANDARD
Proses mendapatkan maklumat
tentang sejauh mana murid tahu,
faham dan boleh buat atau telah
menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard
prestasi yang ditetapkan mengikut
tahap-tahap pencapaian seperti yang
dihasratkan dalam dokumen
kurikulum
BAGAIMANA MEREALISASIKAN
PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD
dalam konteks pentaksiran sekolah?
PERLU STANDARD
PRESTASI!!
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
STANDARD KURIKULUM
•
•
•
•
Matlamat
Objektif MP
Kandungan akademik
Hasil pembelajaran
Apa yang patut dipelajari
STANDARD PRESTASI
PENTAKSIRAN
•
•
•
•
Pernyataan Standard
Deskriptor
Evidens
Instrumen
Apa yang dilaporkan
tentang perkembangan
dan pencapaian murid
©2013 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERBANDINGAN DSK DAN DSP
 MATLAMAT PENDIDIKAN MORAL
Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat
membentuk individu yang berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan boleh menyumbang ke
arah keharmonian dan kestabilan negara serta
masyarakat global
 OBJEKTIF
Kurikulum Pendidikan Moral membolehkan
murid:
i.
Memahami dan menghayati nilai-nilai
yang diperlukan untuk berakhlak mulia
ii. Menyedari dan menerima kepentingan
keharmonian antara manusia dengan
alam sekitar serta berusaha ke arah
mengekalkannya
iii. Meningkatkan persefahaman dan
kerjasama bagi mengekalkan keamanan
dan keharmonian hidup dalam negara
Malaysia yang demokratik
iv. Mengembangkan pemikiran dan
perasaan moral dalam membuat
keputusan dan menyelsaikan masalah;
dan
v. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan
tingkah laku yang bermoral secara adil
dan altruistik selaras dengan nilai murni
masyarakat Malaysia
1
Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia
2
Mengetahui dan memahami nilai-nilai
berakhlak mulia
3
Mengetahui, memahami dan
mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia
4
Mengetahui, memahami, menghayati dan
mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia
dengan beradab, iaitu berlandaskan
peraturan dan undang-undang
5
Mengetahui, memahami, menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia
dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi
berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat
6
Mengetahui, memahami, menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia
dalam kehidupan seharian/pelbagai situasi
berlandaskan peraturan dan undangundang serta norma masyarakat dan
diteladani
Deskriptor
Kandungan
Akademik
1.3 Harga Diri
B1D1
Keupayaan dan
keyakinan diri agar
mampu memulia dan
menjaga maruah diri
dalam kehidupan
Mengetahui nilainilai berkaitan
dengan
Perkembangan Diri
•
Amanah (1.2)
•
Harga Diri (1.3)
Pegangan hidup
yang teguh
menjamin maruah
diri terpelihara
Keupayaan menjaga
maruah diri dalam
kehidupan
• Amalan cara hidup
yang sihat
-pegangan agama yang
kukuh
-usaha memajukan
diri dalam pelbagai
bidang
•
Hasil
Pembelajaran
Evidens
Tingkatan 3
Tingkatan 3
B1D1E1
Mengamalkan cara hidup
yang sihat demi maruah
diri
Boleh menyenaraikan:
• (1.2)
• cara hidup sihat (1.3)
• (1.4)
B1D1E2
B1D1E3
Band
1
2
3
4
5
6
Rumah
Pernyataan
Standard
Pernyataan
generik /
umum
tentang tahap
pertumbuhan
pembelajaran
(OM & OP)
Deskriptor
Evidens
Pernyataan
tentang
APA yang
murid tahu,
boleh buat
dan boleh
amalkan
(SK)
Pernyataan
tentang
BAGAIMANA
murid
menunjukkan
apa yang dia
tahu, boleh
buat dan
boleh
9
amalkan (SP)
©2013 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
STANDARD PRESTASI
(Performance Standard)
PLOT PENDIDIKAN MORAL
BAND
PERNYATAAN
BAND
1
TAHU
2
TAHU DAN
FAHAM
3
TAHU,
FAHAM DAN
BOLEH
BUAT
PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui nilai-nilai
berakhlak mulia
Mengetahui dan
memahami nilai-nilai
berakhlak mulia
Mengetahui, memahami
dan mempraktikkan nilainilai berakhlak mulia
RESPONS MURID
Tahu tentang nilai
Tahu dan faham
tentang nilai
mempraktik untuk diri
sendiri (belum ada
penghayatan /
mengikut arahan /
disuruh / belum
sempurna dalam
perlakuan)
KATA TUGAS
Menyatakan /
Menyenaraikan /
Memberi contoh/
Mengenal pasti
Menerangkan /
Menjelaskan /
Menghuraikan/
Menguruskan/
Melibatkan/
Menunjukkan
perlakuan/ bersikap/
Menyelesaikan/
Menjaga
BAND
4
5
6
PERNYATAAN
BAND
PERNYATAAN STANDARD
RESPONS MURID
KATA TUGAS
Mengetahui, memahami,
menghayati dan
mempraktikkan nilai-nilai
berakhlak mulia dengan
beradab, iaitu berlandaskan
peraturan dan undang-undang
Mempraktik untuk diri
sendiri (ada
penghayatan / rela hati
/ tanpa disuruh /
dengan ikhlas /
sempurna dalam
perlakuan)
Menunjukkan
perlakuan / bersikap
/menyelesaikan/
menjaga//menguruska
n/
melibatkan dengan
rela hati /dengan
tertib
TAHU, FAHAM
DAN BOLEH
BUAT DENGAN
BERADAB
TERPUJI
Mengetahui, memahami,
menghayati dan mengamalkan
nilai-nilai berakhlak mulia
dalam kehidupan
seharian/pelbagai situasi
berlandaskan peraturan dan
undang-undang serta norma
masyarakat
Mengamalkan nilai
dalam kehidupan
seharian / situasi lain /
dan memupuk nilai
dalam kalangan rakan
sekolah / masyarakat
TAHU, FAHAM
DAN BOLEH
BUAT DENGAN
BERADAB
MITHALI
Mengetahui, memahami,
menghayati dan mengamalkan
nilai-nilai berakhlak mulia
dalam kehidupan
seharian/pelbagai situasi
berlandaskan peraturan dan
undang-undang serta norma
masyarakat dan diteladani
Mengamalkan nilai
dalam kehidupan
seharian / situasi lain
dan memupuk nilai
dalam kalangan rakan
sekolah / masyarakat
serta di teladani (The
role model)
TAHU, FAHAM
DAN BOLEH
BUAT DENGAN
BERADAB
Menguruskan/
melibatkan diri/
menunjukkan
perlakuan/
mengamalkan dengan
rela hati dan tekal
serta memupuk nilai
Menguruskan/
melibatkan/
menunjukkan
perlakuan dan
memupuk nilai serta
dicontohi
Contoh-Contoh Bahan
1) VIDEO – BERSOAL JAWAB SECARA LISAN DENGAN
PELAJAR SELEPAS MENONTON
(Sila rujuk Video Pertembungan Budaya dalam Perkahwinan di
Malaysia)
2) SITUASI- SECARA BERTULIS
CONTOH JAWAPAN…
2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga
B1D1E3
(Boleh menyenaraikan peranan
ibu bapa dalam keluarga)
B2D2E1
(Boleh menjelaskan peranan ibubapa dalam keluarga)
• Mengadakan majlis perkahwinan
• Merestui perkahwinan anak-anak
• Ibu-bapa merestui anak-anaknya
supaya perkahwinan akan bahagia
2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga
B1D2E1
(Boleh memberi contoh prinsip
kekeluargaan yang diamalkan dalam
keluarga)
•
•
Menghormati orang ibu-bapa/nenek
moyang seperti kaum cina memberi
minuman teh pada hari perkahwinan.
Dalam perkahwinan orang Melayu ibubapa dan orang yang lebih tua diberi
keutamaan merinjis dan tepung tawar
kepada pasangan.
B2D2E2
(Boleh menerangkan kepentingan
prinsip kekeluargaan yang diamalkan
dalam keluarga)
•
•
Mewujudkan keharmonian dan
kebahagian dalam keluarga.
Mengeratkan hubungan antara ahli
keluarga.
CONTOH JAWAPAN..
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
B1D2E2
( Boleh menyatakan adat dan pantang
larang keluarga dalam
kelahiran/perkahwinan/kematian)
Masyarakat Malaysia masih mengekalkan
tradisi dan adat perkahwinan masingmasing seperti:
• Kaum Melayu: Adat bersanding, majlis
berinai, makan beradab
• Kaum India: Galung malai, merenjis,
bersanding
• Kaum Cina: Bertunang, minum teh
B2D2E3
Boleh menghuraikan kepentingan
memelihara adat dan pantang larang
dalam kelahiran/perkahwinan dan
kematian)
•
•
Adat tidak akan pupus ditelan zaman.
Generasi baru dapat mengamalkan
adat dengan sempurna dalam sesuatu
majlis
CONTOH JAWAPAN..
2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga
.
B1D2E3
(Boleh menyenaraikan cara menjaga
nama baik dan maruah keluarga)
• Ibu bapa melangsungkan perkahwinan
anak mengikut adat.
• Mendapat restu dari pada ibu bapa
• Perkahwinan mengikut cara yang betul
mengikut lunas-lunas yang betul / ikut
ikatan yang sah.
B2D2E1
(Boleh menjelaskan kebaikan
menjaga nama baik dan maruah
keluarga
• Imej keluarga dipandang tinggi
• Keluarga dihormati dalam masyarakat
SITUASI
Aaron adalah seorang kerani pentadbiran di sebuah syarikat swasta. Pada
dasarnya Aaron seorang yang peramah dan sentiasa mengamalkan disiplin kerja
yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dia sangat dipercayai oleh ketuanya, malah
dinaikkan pangkat sebagai ketua kerani walaupun masih muda. Dia juga seorang
yang berpegang kuat pada nilai-nilai keagamaan.
Aaron berkawan dengan Carlos yang baru dinaikkan pangkat di bahagian
kewangan. Carlos sentiasa mengajak Aaron ke tempat-tempat hiburan. Pada
mulanya, Aaron menolak ajakan Carlos, tetapi lama-kelamaan dia mula tertarik
dan akhirnya telah mengikut Carlos ke pusat-pusat hiburan dan kelab malam.
Aaron mula berjinak-jinak dengan minuman keras dan dadah serta terlibat dalam
pergaulan bebas.
Suatu hari, Aaron berasa tidak sihat dan pergi mendapatkan rawatan di klinik.
Doktor memaklumkan bahawa dia mungkin dijangkiti virus HIV. Aaron berasa
terkejut lalu memarahi doktor berkenaan. Doktor menenangkan Aaron dan
memberitahunya secara baik bahawa penyakit Aaron boleh dikawal dengan
rawatan yang sesuai. Aaron mula sedar dan menyesali segala perbuatannya. Dia
bertekad untuk berubah sikap dan cara kehidupannya.
KLIK DI SINI
4.3: Amanah
Band 1
Band 2
Boleh
menyenaraikan
etika kerja
rakyat Malaysia
Boleh
menerangkan
kepentingan
sikap amanah
dalam
melaksanakan
tugas sebagai
pekerja
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band
kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir
dan ditaksir.
1.5 : Hemah Tinggi
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Boleh
menyatakan
cara
mengakui
kesilapan
diri
Boleh
menjelaskan
kebaikan
mengakui
kesilapan
diri
Boleh
menunjukkan
perlakuan
bersedia
mengakui
kesilapan diri
Boleh
menunjukkan
perlakuan
bersedia
mengakui
kesilapan diri
dengan rela
hati
Band 5
Band 6
Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band
kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir
dan ditaksir.
1.3 Harga Diri
Band 1
Band 2
Boleh
menjelaskan
kepentingan
cara hidup sihat
Boleh
menjelaskan
kepentingan
cara hidup
sihat
Band 3
Boleh
menunjukkan
cara hidup sihat
Band 4
Boleh
menunjukkan
cara hidup
sihat dengan
rela hati
Band 5
Band
6
Boleh
mengamalkan
cara hidup sihat
dengan rela hati
secara tertib dan
tekal serta
memupuk nilai
dalam kalangan
masyarakat
Sila rujuk pemetaan, bukan semua nilai boleh mencapai semua band
kerana menurut Prinsip Pentaksiran, ada yang tidak boleh ditadbir
dan ditaksir.
4.3: Sanggup Berkorban untuk Negara
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Boleh
menyatakan
kempen/
program
negara yang
dilaksanakan
Boleh
menjelaskan
kepentingan
menyokong
dan
melibatkan
diri dalam
pelbagai
program/
kempen
negara
Boleh
menunjukkan
perlakuan
menyokong
dan
melibatkan
diri dalam
program
/kempen
negara apabila
disuruh
Boleh
menyokong
dan
melibatkan
diri dalam
program
/kempen
negara
dengan rela
hati
Boleh
menunjukkan
perlakuan
menyokong
dan
melibatkan
diri dalam
program /
kempen
negara
dengan rela
hati
Boleh
menujukkan
perlakuan
menyokong
dan
melibatkan
diri dalam
program/
kempen
negara
dengan rela
hati secara
tertib dan
tekal serta
memupuk
nilai dalam
kalangan
masyarakat
SITUASI SEBENAR – GOTONG
ROYONG
Sila rujuk video gotong-royong pelajar-pelajar
sedang membersihkan kawasan sekolah
 Semasa gotong royong dijalankan, guru sedang
memantau pelajar-pelajar.
 Lihat dan taksir pelajar semasa situasi sebenar.

PELAPORAN
Lembaga Peperiksaan
Sistem Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (SPPBS)
CETAKAN LAPORAN FORMATIF (EVIDENS)
GURU MATA PELAJARAN
Sistem Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (SPPBS)
PELAPORAN FORMATIF
Sistem Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (SPPBS)
PELAPORAN KUMULATIF

KESIMPULAN
Pentaksiran yang dilakukan secara
adil dengan betul dan tepat mampu
melahirkan insan berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia dan
berintegriti bagi mengekalkan
kesejahteraan diri dengan orang lain.

similar documents