PRA-VOKASIONAL

Report
Sektor Pendidikan Teknikal & Vokasional
Bahagian Pembangunan Kurikulum
© 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
LALUAN KERJAYA
DUNIA PEKERJAAN
DUNIA
PEKERJAAN
Bridging
Diploma
Sijil
Diploma
Sijil
Diploma
Sijil
SPM
KEMENTERIAN
(ILKA)
PMR
60%
(2020)
PENDIDIKAN
ASAS
VOKASIONAL
UPSR
95%
5%
SKM 2
SKM 1
PERTIMBANGAN PAV

Keputusan UPSR - 2.7% - 4.2 % tidak mencapai
tahap minima (2005 – 2010)

Tidak meneruskan persekolahan – 7.4 – 9.4 %

Murid perlu diberi peluang kedua untuk dilentur
dan digilap potensi serta keupayaan melalui
pendekatan P&P fokus kepada aspek psikomotor
(hands-on), dan dilaksanakan dalam
persekitaran vokasional
KEPUTUSAN UPSR 2005 – 2010
Gred semua Mata Pelajaran
Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
semua E
D&E
bilangan
5,151
21,033
peratus
1.00
4.20
bilangan
3,437
16,398
peratus
0.70
3.30
bilangan
5,012
15,697
peratus
1.00
3.13
bilangan
3,363
15,286
peratus
0.66
3.01
bilangan
3,266
16,694
peratus
0.64
3.30
bilangan
2,917
13,146
peratus
0.60
2.73
Matlamat
Menyediakan peluang kepada
murid lepasan UPSR menjadi
modal insan berkemahiran untuk
bekerja serta bersedia
melanjutkan pembelajaran ke
peringkat yang lebih tinggi
Kerangka Konsep PAV
KEMAHIRAN TEKNIKAL
KOMPONEN
1.
2. Pembuat an Perabot
PRA
VOKASIONAL
Pengurusan Diri
Asas Multimedia
Kerja Asas
Pembinaan
PAV
Asas Mekanikal
TEKNOLOGI
VOKASIONAL Aplikasi Litar
Elektrik
Asas Pertanian
3. Pembinaan Bangunan
PENGKHUSUSAN
KOMUNIKASI
JATI
DIRI
Kimpalan Arka
4. Perpaipan
5. Penyejukbekuan dan
Penyamanan Udara
KURSUS
PAV
KEMAHIRAN EKONOMI
RUMAH TANGGA
14. Membuat Pakaian
6. Pendawaian Elektrik
15. Penyediaan Makanan
7. Elektronik Audio Visual
16. Seni Kecantikan
8.
Motosikal
17. Asuhan Kanak-kanak
9.
Automotif
18. Bakeri
10. Dekorasi Dalaman
11. Reka Bentuk Industri
KEMAHIRAN PERTANIAN
KEMAHIRAN TEKNOLOGI
MAKLUMAT
19. Visual dan Animasi
12. Akuakultur
13. Tanaman
TINGKATAN 1 (PRA-VOKASIONAL)
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
SKM TAHAP 1
SKM TAHAP 2
SKM TAHAP 1
Struktur Kurikulum PAV
KOMPONEN DIMENSI
1
Jati Diri
Komunikasi
Patriotisma
Sahsiah
2
3
4
Teknologi
Vokasional
Kemahiran
Vokasional
Teknologi
Vokasional
Asas &
Spesifik
Kemahiran
Keusahawa
Keusahawanan nan
Jumlah Waktu Seminggu
MODUL
Bahasa Malaysia Komunikasi
Ting
1
Waktu /Minggu dan
Peratus Penumpuan
Ting
Ting
%
%
2
3
%
10
22%
6
14%
6
14%
Pendidikan Islam / Moral
4
4
9%
9%
2
3
4%
7%
2
3
4%
7%
Pendidikan Jasmani & Kesihatan
3
6%
2
4%
4
2%
Sains , Matematik dan TMK
4
9%
2
4%
2
4%
English for Communication
Sejarah
Kemahiran dalam bidang
Teknikal, Pertanian, Ekonomi
Rumah Tangga, Kraf tangan,
Perdagangan dan TMK
Pra
Vokasional
SKM T1
SKM T2
20
45%
30
67%
30
67%
45
100
45
100
45
100
Merentas Kurikulum
* Ko Kurikulum (Sukan, Pasukan Beruniform dan Kelab/Persatuan)
–
waktu kokuriulum
Komponen Pra Vokasional-Ting 1
Modul Umum
Waktu
Modul Elektif
Waktu
1
Penyediaan dan Penyajian Makanan
220
2
Bakeri
220
3
Pakaian dan Jahitan
220
4
Seni Kecantikan
220
1
Pengurusan Diri
80
2
Asas Multimedia
80
3
Kerja Asas Pembinaan
80
5
Asuhan Kanak-kanak
220
4
Asas Mekanikal
80
6
Visual dan Animasi
220
5
Aplikasi Litar Elektrik
80
7
Pembuatan Perabot
220
6
Asas Pertanian
80
8
Pelan Dekoratif
220
9
Perpaipan
220
10
Pembinaan Bangunan
220
11
Seni Reka Bentuk
220
JUMLAH WAKTU
480
12
6 Umum + 1 Elektif
13
14
MINGGU
WAKTU
Umum
24
480
Elektif
11
220
JUMLAH
35
700
Automotif
220
220
220
15
Penyejukbekuan dan Penyamanan
Udara
Kimpalan Arka
16
Pendawaian Elektrik
220
17
Elektronik Audio Visual
220
18
Akuakultur
220
19
Tanaman
220
220
Komponen Vokasional-Ting 2-3
KURSUS PAV
(PILIHAN)
BIDANG
EKONOMI
RUMAH
TANGGA
TMK
NOSS – SIJIL KEMAHIRAN MALYSIA
TINGKATAN 2
TINGKATAN 3
1
Penyediaan Makanan
L-041-1 Pembantu Penyedia
Makanan
2
Bakeri
HT-013-2:2011 Pembuatan Roti HT-013-2:2011 Pembuatan Roti
3
Membuat Pakaian
K-012-1 Pembuat Pakaian
Wanita
K-012-2 Pembuat Pakaian
Wanita Kanan
4
Seni Kecantikan
MP-060-1 Jurukecantikan
MP-060-2 Juruestetik
5
Asuhan Kanak-kanak
6
Visual dan Animasi
MP-010-2 Penjaga Kanakkanak
IT-050-2 Artis Multimedia –
Visual
7
Pembuatan Perabot
CC-010-2 Penjaga Pusat
Jagaan Kanak-kanak
IT-040-2 Artis Multimedia –
Animator
RB-050-2 Pembuat Perabot
Kanan
8
Dekorasi Dalaman
9
Perpaipan
10
11
AWAM
RB-050-1 Pembuat Perabot
L-041-2 Penyedia Makanan
ID-040-1 Pelukis Rekaan
Dalaman Rendah
PNS1 Pemasang Perpaipan &
Kumbahan
ID-040-2 Pelukis Rekaan
Dalaman
PNS2 Tukang Paip Perpaipan &
Kumbahan
Pembinaan Bangunan
B-010-1 Jurubina Bangunan
B-010-2 Jurubina Bangunan
Reka Bentuk Industri
H-312-2 Juruteknik
Rekabentuk Produk Industri
H-312-2 Juruteknik Rekabentuk
Produk Industri
Komponen Vokasional-Ting 2-3
KURSUS PAV
(PILIHAN)
BIDANG
MEKANIKAL
TINGKATAN 3
P-119-1 Juruteknik Automotif
TP-300-2 Juruteknik Kenderaan
Motor
Motosikal
TP-118-1:2012 Servis &
Penyelenggaraan Motosikal
TP-118-2:2012 Servis &
Penyelenggaraan Motosikal
Penyejukbekuan
dan
Penyamanan
Udara
ME-020-2:2012 Peralatan
Penyamanan Udara HVAC -Satu
Fasa (Pemasangan, Servicing,
Troubleshooting &
Pembaikpulihan)
ME-020-2:2012 Peralatan
Penyamanan Udara HVAC -Satu
Fasa (Pemasangan, Servicing,
Troubleshooting & Pembaikpulihan)
1
5
Kimpalan Arka
H-024-1 Jurukimpal Arka Logam
Berperisai - Keluli Karbon
H-024-2 Jurukimpal Arka Logam
Berperisai (Keluli
Karbon & Keluli Tahan Karat)
1
6
Pendawaian
Elektrik
1
7
Elektronik Audio
Visual
1
8
Akuakultur
AF-031-1 Operator Akuakultur
AF-033-2 Juruteknik Akuakultur
(Hatceri)
1
9
Tanaman
AF-010-1 Pekerja Am Tanaman
AF-010-2 Juruteknik Tanaman
1
4
PERTANIAN
TINGKATAN 2
Automotif
1
2
1
3
ELEKTRIK /
ELEKTRONI
K
NOSS – SIJIL KEMAHIRAN MALYSIA
EE-320-2:2012 Pemasangan &
Penyelenggaraan Elektrik-Satu
Fasa
EE-021-2:2012 Pemasangan &
Troubleshooting Peralatan
Elektronik
EE-320-2:2012 Pemasangan &
Penyelenggaraan Elektrik-Satu Fasa
EE-021-2:2012 Pemasangan &
Troubleshooting Peralatan Elektronik
BIL
NEGERI
1.
Perlis
SMK Arau
Arau
2.
Kedah
SMK Simpang Kuala
05400 Alor Setar
3.
P.Pinang
4.
Perak
5.
Selangor
6.
N. Sembilan
7.
Melaka
NAMA SEKOLAH
KEMUDAHAN MPV
Rekaan dan Jahitan
Pakaian
Membuat Perabot
TINGKATAN 2 DAN 3
SKM (NOSS)
KURSUS PAV
Tahap 1 / 2
Membuat Pakaian
Pembuat Pakaian
Wanita
Pembuatan
Perabot
Pembuat Perabot
Motosikal
Servis dan
Penyelenggaraan
Motosikal
SMK Datuk Haji Mohd Nor
Ahmad
11700 Gelugor
Menservis Motosikal
SMK Trolak Selatan
Trolak
Menservis Automobil Automotif
Juruteknik
Automatif
SMK Sungai Rawang
Sepang
Tanaman Makanan
Tanaman
Pekerja Am
Tanaman
SMK Dato’ Sedia Raja
71350 Rembau
Menservis Peralatan
Penyejukan dan
Penyaman Udara
Penyejubekuan
dan Penyamanan
Udara
Peralatan
Penyamanan Udara
HVAC -Satu Fasa
Udara Domestik
Rekaan dan Jahitan
Pakaian
Membuat Pakaian
Pembuat Pakaian
Wanita
SMK Seri Pengkalan
Alor Gajah
BIL
NEGERI
8.
Johor
9.
Pahang
10.
Terengganu
NAMA SEKOLAH
KEMUDAHAN
MPV
TINGKATAN 2 DAN 3
SKM (NOSS)
KURSUS PAV
Tahap 1 / 2
SMK Datok Menteri
Batu Pahat
Membuat Perabot
Pembuatan
Perabot
Pembuat Perabot
SMK Bukit Goh
26050 Kuantan
Katering dan
Penyajian
Penyediaan
Makanan
Pembantu
Penyediaan
Makanan
SMK Saujana
22110 Setiu
Akuakultur dan
Haiwan Rekreasi
Akuakultur
Operator Akuakultur
SMK Kubang Kerian 2
Kota Bharu
Katering dan
Penyajian
Penyediaan
Makanan
Pembantu
Penyediaan
Makanan
Pembantu
Penyediaan
Makanan
Pemasangan &
Penyelenggaraan
Elektrik-Satu Fasa
11.
Kelantan
12.
Sabah
SMK Beaufort
Beaufort
Katering dan
Penyajian
Penyediaan
Makanan
13.
Sarawak
SMK Belaga
96900 Belaga
Pendawaian
Domestik
Pendawaian
Elektrik
14.
WP KL
SMK Setiawangsa
Kuala Lumpur
Hiasan Dalaman
Dekorasi
Dalaman
Pelukis Rekaan
Dalaman Rendah
SMK Taman Perumahan Bedaun
87028 Wilayah Persekutuan
Labuan
Produksi
Multimedia
Visual dan
Animasi
Artis Visual /
Artis Animasi
15.
WP Labuan
Pelaksanaan Kurikulum Tingkatan 1
Skop Kandungan DSK
Fleksibiliti kpd skop kandungan
Modul banyak membantu guru (tidak lengkap)
Kesilapan pada DSK dan modul (typo error)
Guru Pra Vokasional (Guru KHB dan MPV)
Guru Jati Diri dan Teknologi Vokasional (Guru mata
pelajaran berkaitan)
• Perlu perbanyakkan aktiviti murid (P&P)
• Gunasama Bengkel dan peralatan KHB dan MPV (Pra
Vokasional)
• Pelaksanaan Amali Pra Vokasional
•
•
•
•
•
•
Fasa Pelaksanaan Kemahiran Vokasional
Tingkatan 1 – Pra Vokasional (Umum dan elektif)
Tingkatan 2 – Kemahiran Spesifik (SKM Tahap [email protected])
Tingkatan 3 – Kemahiran Spesifik (SKM Tahap 2)
Persediaan Pelaksanaan
Tingkatan 2

Rujuk Panduan Pelaksanaan Kurikulum

Penyediaan Jadual Waktu

Dokumen Standard Kurikulum (NOSS disertakan)

Dokumen Modul dan WIM (Written Instructional
Module)

Merancang Pengajaran dan Pembelajaran
Setahun

Pengurusan penggunaan bengkel dan peralatan

Perancangan untuk pentaksiran (SKM rujuk JPK)
Terima
kasih

similar documents